DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Lucia Žitňanská

MOST-HÍD

Pokiaľ ide o vnímanie korupcie v justícii, zaznamenalo 19% pokles (za pôsobenia Lucie Žitňanskej na ministerstve vo volebnom období 2002-2006 pozn.), čo bol jeden z najväčších vo všetkých sférach života.

Lucia Žitnanská vs. Robert Kalinák - 28.03.2011
Nepravda

Nie je jasné, ku ktorému prieskumu sa ministerka Lucia Žitňanská odvoláva. O niečo nižší klesajúci trend (13 p. b.) naznačuje napríklad prieskum (.pdf) vykonaný agentúrou Focus pre Transparency International. Zatiaľ čo, v marci 2002 60% opýtaných pokladalo úplatkárstvo na súdoch a prokuratúre za existujúce a veľmi rozšírené, v marci 2006 to už bolo 47%.

Dátum zverejnenia analýzy: 26.03.2011
success
error