DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Lucia Žitňanská

MOST-HÍD

Zavádzame výberové komisie v transparentných výberových konaniach, kde tie výberové komisie podľa novej právnej úpravy, ktorú navrhujem, sa majú tvoriť z databáz kandidátov do výberových komisií, ktoré budú tvoriť Ministerstvo spravodlivosti, parlament a samotná generálna prokuratúra.

Lucia Žitnanská vs. Robert Kalinák - 28.03.2011
Pravda

Podľa §7a (Výberová komisia), ods. 1 Vládneho návrhu zákona bude prebiehať výberové konanie prokurátora nasledovne:

"Výberové konanie podľa § 7 uskutočňuje päťčlenná výberová komisia. Členov výberovej komisie vymenuje generálny prokurátor z databázy kandidátov na členov výberovej komisie vždy po vyhlásení výberového konania, a to tak, aby jeden člen bol z kandidátov zvolených Národnou radou Slovenskej republiky, jeden člen z kandidátov vymenovaných generálnym prokurátorom a dvaja členovia z kandidátov vymenovaných ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister spravodlivosti“). Jedného člena výberovej komisie zvolí na žiadosť generálneho prokurátora prokurátorská rada, v obvode ktorej sa voľné miesto obsadzuje."

V ďalších častiach návrhu je takisto presný popis, kto bude mať kompetenciu vypracovať databázu, zverejniť ju a pod.

Dátum zverejnenia analýzy: 26.03.2011
success
error