DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Lucia Žitňanská

MOST-HÍD

Tak ako som predložila zákon. Ten jednoznačne hovorí, že tak ako súdne rozhodnutia, aj rozhodnutia prokurátorov budú musieť byť anonymizované. To, ako sa nastaví anonymizácia, je čisto čiste vecou prokuratúry samotne.

Lucia Žitnanská vs. Robert Kalinák - 28.03.2011
Pravda

Vo vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa v bode 38 uvádza:

"Pred zverejnením rozhodnutí podľa odsekov 1 a 2 sa v nich anonymizujú (.rtf) údaje, ktorých anonymizovaním bude pri zverejňovaní zabezpečená ochrana práv a právom chránených záujmov."

Dátum zverejnenia analýzy: 26.03.2011
success
error