DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Lucia Žitňanská

MOST-HÍD

Keď sa pozrieme na to, ako sú zložené komisie a ako má táto komisia hlasovať, kde na to, kto bude prokurátorom, sa vyžadujú štyri hlasy z päťčlennej komisie, vyplýva z toho jednoznačne, že bez toho aby aj zástupcovia samotnej prokuratúry a generálnej prokuratúry nesúhlasili s tým-ktorým kandidátom na prokurátora, nemožno takéhoto prokurátora vymenovať.

Lucia Žitnanská vs. Robert Kalinák - 28.03.2011
Pravda

Podľa §7a (Výberová komisia), ods. 1 vládneho návrhu zákona budú členmi výberovej komisie:
  • 1 člen zvolený NR SR;
  • 1 člen vymenovaný generálnym prokurátorom SR;
  • 2 členovia vymenovaní ministrom spravodlivosti SR;
  • 1 člen na žiadosť generálneho prokurátora zvolený prokurátorskou radou v obvode ktorej sa voľné miesto obsadzuje.
Z toho vyplýva, že generálna prokuratúra (ďalej len "GP") bude mať v komisii dvoch zástupcov. Keďže návrh zákona tiež uvádza, že "jej rozhodnutie je platné, ak zaň hlasovali štyria jej členovia" (par 7a, ods. 4), je nutné, aby aspoň jeden z členov komisie zastupujúcich GP hlasoval "za".

Dátum zverejnenia analýzy: 26.03.2011
success
error