DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Kaliňák

SMER-SD

Výbor Rady ministrov, Rady Európy, skonštatoval, že v roku 2007-2009 významne skrátili to, na čo sa ľudia najviac sťažujú, a to je dĺžka súdneho konania zo 17 na 14 mesiacoch. Výbor ministrov Rady Európy nezávislý, nie politický, nezávislý orgán povedal, že reformy, ktoré sa urobili, výrazne ľuďom pomohli.

Lucia Žitnanská vs. Robert Kalinák - 28.03.2011
Zavádzajúce

R. Kaliňák interpretuje správne rezolúciu Výboru ministrov Rady Európy. Tá v bode Všeobecné opatrenia hovorí:

"Vítajúc mnoho organizačných reforiem prijatých v rokoch 2007-2010, aby napravili tieto problémy (dĺžku súdnych konaní, pozn.) najmä:
-navýšenie počtu sudcov,
-vytvorenie nových súdov,
-vytvorenie systému na spracovanie dát a súdneho manažmentu"


Treba však upozorniť, že pri skrátení dĺžky súdneho konania sa nejedná o roky 2007-2009, ale o roky 2004-2009. Navyše sa jedná o údaje, ktoré Výboru ministrov poskytuje slovenská strana. Presnejšie rezolúcia o tomto hovorí v bode II. A, 4.:

"Efektivita aplikovaných opatrení

Na základe štatistík poskytnutých slovenskými orgánmi priemerná dĺžka občianskeho súdneho konania v niekoľkých posledných rokoch bola nasledovná:

2002 15.18 mesiaca
2003 16.56 mesiaca
2004 17.56 mesiaca
2005 16.86 mesiaca
2006 15.40 mesiaca
2007 15.06 mesiaca
2008 14.07 mesiaca
2009 13.00 mesiaca"


Európske právne centrum EUROIURIS uvádza, že Výbor ministrov a Parlamentné zhromaždenie Rady Európy sú politické orgány, nie nepolitické ako uvádza Robert Kaliňák.

"Výbor ministrov je zložený z ministrov zahraničných vecí členských štátov, resp. ich zástupcov a stálych zástupcov (tzv. permanent representative; zvyčajne ide o rovnakú osobu, ako v prípade zástupcu ministra), ktorí sú v nepretržitom styku s Radou Európy."

Ďalšiu stránku, ktorá pojednáva o Výbore ministrov Rady Európy ako o hlavnom politickom rozhodovacom telese Rady Európy, si môžete pozrieť v angličtine napríklad tu.

Dátum zverejnenia analýzy: 26.03.2011
success
error