DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Lucia Žitňanská

MOST-HÍD

Slovíčko nezávislý, to máme pred súdmi, máme to dokonca sformulované pri ombudsmanovi, ale nie pri prokuratúre a dokonca v tomto zmysle sa už raz vyjadril aj Ústavný súd v jednom zo svojich nálezov.

Lucia Žitnanská vs. Robert Kalinák - 28.03.2011
Pravda

Slovo nezávislý sa v Ústave Slovenskej republiky (.pdf) vyskytuje pri Verejnom ochrancovi práv (ombudsmanovi), pri Ústavnom súde SR a pri Najvyššom kontrolnom úrade SR:

Čl. 60

"(1) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky je nezávislý orgán kontroly hospodárenia s ..."

Čl. 124

"Ústavný súd Slovenskej republiky je nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti."

Čl. 151a

"(1) Verejný ochranca práv je nezávislý orgán Slovenskej republiky, ktorý v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom chráni základné práva a slobody fyzických osôb a právnických osôb v konaní pred orgánmi verejnej správy a ďalšími orgánmi verejnej moci, ak je ich konanie, rozhodovanie alebo nečinnosť v rozpore s právnym poriadkom."

Čo sa týka nálezu Ústavného súdu, Lucia Žitňanská mala pravdepodobne na mysli Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 24. februára 1998 (.pdf) v ktorom sa uvádza:

"Ustanovenia § 2 ods. 1 a 2 a § 5 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/1996 Z. z. o prokuratúre n i e s ú v súlade s čl. 1, čl. 2 ods. 2, čl. 149 a 151 Ústavy Slovenskej republiky, len pokiaľ ide o použité slová v texte „nezávislý“ (§ 2 ods. 1), „nezávisle od iných orgánov“ (§ 2 ods. 2) a „nezávislosť“ (§ 5 ods. 2) v texte zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/1996 Z. z."

Dátum zverejnenia analýzy: 26.03.2011
success
error