DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Zsolt Simon vs. Lubomír Jahnátek (plus Ján Figel)
Vecerná relácia V politike na TA3 zaznamenala netradicne diskusiu troch politikov. Vo väcšine relácie proti sebe diskutovali Zsolt Simon a Lubomír Jahnátek. Tu sa vo velkej miere recyklovali tvrdenia z minulého týždna, hlavne okolo intervencných zásob EÚ, zdražovania, umiestnenia Slovenska v rebrícku HDP a pod. Zdražovanie neskôr plynule prešlo do argumentácie ohladom regulácie energií a pôsobnosti Úradu pre reguláciu sietových odvetví (ÚRSO). V poslednej casti sa moderátorka Luba Oravová snažila upriamit pozornost na problematiku dialníc. Za týmto úcelom sa do debaty telefonicky zapojil Ján Figel.

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD
12 6 0 5

Zsolt Simon


11 2 1 9

Ján Figeľ

KDH
4 1 0 0
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra a médiá
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Vojna na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
 • Atentát na Roberta Fica
Politik
 • Ľubomír Jahnátek
 • Zsolt Simon
 • Ján Figeľ
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Ján Figeľ

KDH

Teraz pôjde do súťaži veľká obnova ciest prvej triedy 100 kilometrov.

V politike - 07.03.2011
Nepravda

Svoj zámer rekonštruovať cesty I. triedy vláda schválila už v septembri 2010. Kedy presne sa vyhlásia súťaže na jednotlivé úseky zatiaľ známe nie je. Približný počet kilometrov si môžete pozrieť tu. V tomto prípade sa však rozhodne nejedná o 100km ale cca 10km. O iných projektoch, ktoré by mali dopl...

Ján Figeľ

KDH

V predchádzajúcej variante (PPP projektov pozn.), ktorá už myslím,..., by bola Slovensko zaťažila zhruba na úrovni 600 miliónov eur ročne po dobu 30 rokov.

V politike - 07.03.2011
Pravda

Ešte v marci roku 2009 prišiel konzultant Svetovej banky Juraj Mesík s výpočtom, že diaľnice formou PPP projektu vyjdú Slovensko na približne 18 miliárd eur. Slovensko malo po dobu 30 rokov ročne platiť súkromným investorom 600 miliónov eur, spolu by to teda vyšlo na už spomínaných približne 18 mili...

Ján Figeľ

KDH

PPP projekty, ..., boli pripravené už predchádzajúcou vládou, teda druhou Dzurindovou ten konkrétny, pilotný.

V politike - 07.03.2011
Pravda

Je pravda, že pilotný projekt sa pripravoval ešte za druhej Dzurindovej vlády. Viď správu SITA na stránke dialnice.info. Jednalo sa o úsek Lietavská Lúčka-Turany....

Ján Figeľ

KDH

Ja som nebol ten, ktorý by navrhoval z vedy a výskumu presúvať prostriedky (na diaľnice pozn.).

V politike - 07.03.2011
Pravda

Ako uvádzajú webnoviny.sk návrh pochádza od premiérky Ivety Radičovej a vláda ho následne schválila. Vláda zároveň poverila svojho prvého podpredsedu a ministra dopravy Jána Figeľa (KDH), aby rokoval s Európskou komisiou o presune prostriedkov v Národnom strategickom referenčnom rámci na roky 2007-2...

Ján Figeľ

KDH

Dva úseky pri Levoči už sú v súťaži. Do mesiaca pôjde ďalší pri Prešove, a potom postupne Ružomberok a ďalšie až po Turany po Dubnú Skalu.

V politike - 07.03.2011
Pravda

Podľa NDS v súťaži na výstavbu D1 Jánovce - Jablonov pri Levoči sa pokračuje.Podľa pravdy.sk súťaž na stavbu úseku Fričovce - Svinia pri Prešove v dĺžke 11,2 kilometra mala začať vo februári a práce majú začať v júni.Podľa NDS úsek medzi Ružomberkom až po Turany po Dubnú Skalu je v realizácii....

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Keď sme my chceli spustiť B1 jadrovú elektráreň v čase plynovej krízy, najprv som ja ako minister išiel rokovať za úradníkmi do Bruselu, keď som mal odrokovaných úradníkov, išiel som za eurokomisárom, stále neoficiálne a až keď som mal postoje týchto dvoch subjektov, potom vláda povedala nahlas výrok, že uvažujeme o spustení B1.

V politike - 07.03.2011
Pravda

Článok na sme.sk potvrdzuje Jahnátkove slová. Skutočne bol rokovať v Bruseli a rozprával sa o spustení jadrovej elektrárne aj s eurokomisárom.Vyhlásenia členov vlády o priamom zámere spustiť bloky jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach pred týmto dátumom nie sú....

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Mimochodom bol po päťročnom období vyhodnotený ako najslabší eurokomisár (Ján Figeľ pozn.).

V politike - 07.03.2011
Neoveriteľné

EK vyhodnocuje len vlastné programy v rámci jednotlivých rezortov Eurokomisárov. Nikde nie je dostupné oficiálne vyhodnotenie práce eurokomisárov....

Zsolt Simon

Nízke čerpanie, nízka alokácia eurofondov je problém aj, ktorý sme zdedili, pretože v mnohých oblastiach je treba si uvedomiť, že to je proces od roku 2007 do roku 2013, dokedy je treba urobiť a polovicu času tejto cesty robila predchádzajúca vláda.

V politike - 07.03.2011
Pravda

Slovensko vyčerpalo eurofondy, k 31. januáru 2011, vo výške 13,42%. Podľa informácií zverejnených Ministerstvom financií SR Slovensko vyčerpalo z celkového záväzku na roky 2007- 2013 (vo výške 11 498,33 mil. eur) prostriedky v sume 1543,50 mil. eur. Ak by sme čerpanie eurofondov dali do priamej úmer...

Zsolt Simon

Jednoducho, je treba si uvedomiť, že nie sme natoľko bohatí, aby sme mohli extrémne draho stavať cesty na Slovensku, pretože kilometer diaľníc na Slovensku, doteraz bolo to najdrahšie v rámci Európskej únie.

V politike - 07.03.2011
Nepravda

Z. Simon neuviedol zdroj z ktorého vychádza. Ak však budeme vychádzať z medializovaného výskumu Ředitelstva silnic a dálnic ČR, z ktorého vyplýva, že priemerná cena diaľnic vo vybraných európskych krajinách sa pohybuje v rozmedzí 6-13 mil. eur v pahorkatinách, 12-26 mil. eur v hornatom teréne, 23-70...

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Pritom všetky smernice Európskej únie náš regulačný zákon, ale vôbec, ešte raz zopakujem smernice aj tretí balík energetický, ktorý pôjde teraz do implementácie, hovorí v oblasti sieťových odvetví subjektov sieťových, v subjektoch sieťových odvetví, že tieto subjekty nemajú vytvárať maximálny zisk, ale primeraný zisk.

V politike - 07.03.2011
Pravda

Tretí energetický balíček a dokumenty, ktoré ho tvoria, sú vymenované v článku na stránke euractiv.sk.Portál etrend.sk z dňa 28.decembra 2010 uvádza:"Budúci rok (2011) je posledným rokom súčasného regulačného obdobia. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví tak musí čoskoro otvoriť diskusiu o novom via...

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Pán minister, vaša vláda, váš minister Miškov hospodárstva sa dobrovoľne vzdal tým, že ste na vláde odsúhlasili jednovetový zákon o cenových konaniach, kde ste sa dobrovoľne vzdali cenového konania na úrovni podniku, to znamená schvaľovania cien cez valnú hromadu. Práve cez valnú hromadu ste si mohli vydiskutovať s manažmentom každého regulovaného subjektu či sú to plynárne, elektrárne, distribučné spoločnosti, ste si mohli práve vy vydiskutovať, prečo je tá cena taká, prečo nie je iná.

V politike - 07.03.2011
Pravda

Desiatym bodom rokovania Legislatívnej rady vlády SR (zo štvrtého januára 2011, pozn.) bol návrh zákona, ktorým sa zrušuje zákon č. 429/2008 Z. z. o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností a o zmene a doplnení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.Znenie čl. ...

Zsolt Simon

Áno, regulačná politika, to znamená, že ešte máme regulačnú politiku z predchádzajúcej vlády, pretože tá budúca, tá sa mení koncom júna alebo v júli sa má pripraviť a má schváliť nová regulačná politika.

V politike - 07.03.2011
Pravda

V súčasnej dobe platí Regulačná politika na obdobie 2009 – 2011 (.pdf), ktorá bola schválená počas minulej vlády. O procese schvaľovania sa píše v zákone č. 107/2007 (.pdf), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení ni...

Zsolt Simon

Je treba vidieť, že predseda je dnes nenahraditeľný, neodvolateľný, pretože nie je tam ani správna rada, ktorá by mala vyriešiť túto reguláciu, pretože on je teda v dvojjedinej postave, teda pán predseda ( predseda ÚRSO, pozn.).

V politike - 07.03.2011
Nepravda

Organizacnú štruktúru (.pdf) ÚRSO tvorí: predseda, podpredseda a rada pre reguláciu.Podla § 7 ods. (1) zákona 276/2001 Z. z. o regulácii v sietových odvetviach a v znení zákona 107/2007 Z. z.: "Na cele úradu je predseda, ktorého na návrh Rady pre reguláciu vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republ...

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Mali sme (Ministerstvo hospodárstva 2006-2010 pozn.) minimálne v 40 prípadoch rozdielny názor na výšku ceny ako malo ÚRSO.

V politike - 07.03.2011
Pravda

Správa SITA z dňa 10. marca 2010 píše: "V minulom roku malo ministerstvo hospodárstva najväčšie výhrady k schvaľovaniu cien energií regulačným úradom tiež v oblasti teplárenstva. Počas vlaňajška (rok 2009) zaslal rezort hospodárstva regulačnému úradu viac ako 70 nesúhlasných stanovísk. V oblast...

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Doteraz platí ešte zo zákona, že ministerstvo hospodárstva je účastníkom cenového konania, ministerstvo hospodárstva dostane každý cenový návrh rozpiplaný do poslednej položky, do poslednej položky pre každý.

V politike - 07.03.2011
Pravda

V § 14 ods. 2 zákona č. 276/2001 Z. z. (.pdf) o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“) sa uvádza: "Účastníkom cenového konania je regulovaný subjekt, ktorý predložil cenový návrh, a ministerstvo. Účastníko...

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Musia sa prísne dodržiavať (vzorce na výpočet energií pozn.), veď sú kontrolované nielen regulovanými subjektami, ktoré si to veľmi dobre strážia, ale aj Európskou komisiou.

V politike - 07.03.2011
Neoveriteľné

Činnosť regulačného úradu pri schvaľovaní cien energií môže kontrolovať Ministerstvo hospodárstva a Ministerstvo životného prostredia.Nevieme aký vplyv má na reguláciu cien EK....

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Sú zapísané v regulačnej politike, ktoré sú platné (vzorce na výpočet cien energií pozn.).

V politike - 07.03.2011
Nepravda

Regulačná politika (pdf.) na obdobie 2009 - 2011.Presný vzorec Regulačná politika (pdf.) na obdobie 2009 - 2011 neobsahuje. Ako uvádza ÚRSO vo svojej tlačovej správe z 23.2. 2011:"Návrh regulačnej politiky, o ktorom sa teraz verejne diskutuje, bol označený za neprijateľný až šokujúci, pretože neobs...

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Pán minister, veľmi sa mýlite aj na výpočet ceny plynu, aj na distribúciu, aj na elektriny sú práveže presné vzorce, tam sú presné matematické vzorce.

V politike - 07.03.2011
Pravda

Regulačná politika (pdf.) na obdobie 2009 - 2011:"Spôsob výpočtu maximálnej ceny tepla vychádza z princípu nákladovej metódy. Do návrhu ceny tepla je možné zahrnúť len oprávnené náklady, ktoré špecifikuje výnos a ktoré nepresahujú limitnú výšku určenú výnosom. Metódou regulácie sa zabezpečilo, že ob...

Zsolt Simon

Dnes aktuálny stav oproti dvom rokom dozadu už 100 tisíc ton obilia neprodukujeme pre potraviny, ale pre obnoviteľné zdroje energie a mohol by som ďalej rozmeniť na drobné či pri repke či pri pšeniciach, pšenici či pri kukurici koľko odíde na obnoviteľné zdroje energie, to znamená aj.

V politike - 07.03.2011
Neoveriteľné

K dispozícií máme len časť Zelenej správy (2010), ktorá na s. 56 hovorí o produkcii biomasy a obnoviteľných zdrojov energie:"Celkové množstvo biomasy bolo vyčíslené na takmer 25 mil. ton... Stimulovanie producentov a spracovateľov biomasy pokračovalo aj v roku 2009, a to formou platby na pestovanie ...

Zsolt Simon

Pri cene elektrickej, pri cenotvorbe je odsúhlasenie celého toho výpočtu mechanizmu ÚRSO má podstatný vplyv.

V politike - 07.03.2011
Pravda

ÚRSO plní podľa zákona č. 276/2001 Z. z. (pdf)o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov viacero funkcii. Jednou z nich je cenová regulácia v sieťových odvetviach."Cenovej regulácii podlieha výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, výroba elekt...

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

V rokoch 2006 až 2010 sa ceny (el. energie pozn.) zastavili, my sme ich ustabilizovali, ale stále sa nám ich nepodarilo potlačiť niekde na rozumnú úroveň, ale minimálne nerástli, minimálne nerástli.

V politike - 07.03.2011
Neoveriteľné

Podľa Eurostatu cena elektrickej energie pre domácnosti (Sk/kWh, pozn.):január 2006 - 543 Skjanuár 2007 -  534 Skprvý polrok 2008 - 485 Skdruhá polrok 2008 - 463 Skprvý polrok 2009 - 15, 40 Eur (464 Sk)druhý polrok 2009 - 15,60 Eur (470 Sk)prvý polrok 2010 -  15, 20 Eur (458 Sk)Cena elektrickej ener...

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

V roku 2006 prestala platiť smernica na regulovanie cien pre veľkoodberateľov alebo to sa tam definovalo ako oprávnený odberateľ, čiže už nebolo možné regulovať oprávnených odberateľov, mohli ste regulovať len obyvateľstvo, malé firmy a živnostníkov.

V politike - 07.03.2011
Pravda

SITA z dňa 7. februára 2007 uvádza: "Národná rada SR (NR SR) v stredu (7. februára 2007) schválila miernejšiu verziu novely zákona o regulácii v sieťových odvetviach. Podľa schválenej novely totiž už regulačný úrad nebude taxatívne regulovať ceny silovej elektriny a ceny energií pre veľkoodberateľov...

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Pokiaľ si zoberiete vývoj cien od roku 2002, kedy tento najhorší krok vlády Mikuláša Dzurindu začal pôsobiť a tá ambícia Mikloša, všetko štátne len predať, vtedy sa prvýkrát objavilo vo veľkej miere, porovnajte si tento vývoj cien (el. energie pozn.), zistíte, že ten enormný nárast bol v rokoch 2002 až 2006.

V politike - 07.03.2011
Neoveriteľné

Eurostat (.pdf) Ceny elektriny pre domácnosti k 1. 1. (EUR/100 kWh):2004 - 12,182005 - 13,382006 - 14,48Ceny elektriny pre výrobcov k 1. 1. (EUR/100 kWh):2004 - 6,83 2005 - 7,03 2006 - 7,73"Na Slovensku vzrástli ceny energií v rámci spotrebiteľských cien (HICP) najvýraznejšie v rokoch 2003 (medziroč...

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Po privatizácii energetických blokov či to boli elektrárne, distribučné sústavy a či to boli plynárne došlo v niektorých prípadoch až k 400 % nárastu cien, čiže toto je prvý dôvod, prečo sú u nás tak vysoké ceny.

V politike - 07.03.2011
Neoveriteľné

Opäť nevieme, ktoré ceny má eximinister na mysli, koncové alebo výrobné ceny. Navyše sa k tomu pridáva fakt, že hovorí o plynárňach, elektrárňach avšak nakoniec svoj výrok zužuje len na "niektoré prípady". Takéto široké spektrum cien navyše v rôznych časových obdobiach, v obmedzenom čase nedokážeme ...

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Ja, keď som nastúpil na ministerstvo hospodárstva, ja som urobil dva strategické materiály, ktoré boli najpálčivejšie a od ktorých sa odvíjala celá ekonomika alebo hospodárstvo ďalej. To bola za prvé stratégia energetickej bezpečnosti, to bol veľmi dôležitý materiál, aby sme vôbec vedeli ako do roku 2030 budeme vychádzať s energiami ako takými, nielen elektrickou, plynom, ale aj jadrom, obnoviteľnými zdrojmi, prenosovými a distribučnými sústavami.

V politike - 07.03.2011
Nepravda

Stratégia energetickej bezpečnosti SR bola prijatá počas funkčného obdobia Ľ. Jahnátka. Na jej príprave sa začalo robiť už v roku 2007. V roku 2008 bol návrh Stratégie prijatý Vládou SR. Stratégie je plánovaná až do roku 2030.Druhý strategický materiál Ľ. Jahnátek v zápale zabudol vymenovať, preto ...

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Keď si zoberiete len severných susedov Poľsko, tam máte zníženú DPHáčku práve na tieto potravinové produkty len na 3%, to znamená ujednotili sa miesta, čoho vy ste sa obávali keď to prenesie tam alebo onam, čiže Poľsko zaviedlo systém pokiaľ predávaš na tržniciach, máš len 3% DPH.

V politike - 07.03.2011
Nepravda

Podľa článku z roku 2009 Poľsko malo dve zvýhodnené sadzby na úrovni 3 a 7 percent, pričom štandardnou bola 22-percentná.Súčasná štandardná DPH v Poľsku je však od januára 2011 na úrovni 23 percent. Znížené sadzby DPH na potraviny, knihy a noviny a ďalšie služby sú na úrovni 8 a 5 percent....

Zsolt Simon

Už sme v tomto roku odsúhlasili predaj pôdy pre Volkswagen pri Martine, kde sa zaviazal, že umožnenie nákupu tej pôdy pri ich výrobnom závode vytvorí ďalších 400 pracovných príležitostí.

V politike - 07.03.2011
Neoveriteľné

Zsolt Simon sa rovnako vyjadril aj pre Hospodárske noviny: "Slovenský pozemkový fond podľa slov šéfa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zsolta Simona odpredá spoločnosti Volkswagen Slovakia, a. s., 6,39 hektára ornej pôdy z vlastníctva Slovenskej republiky za cenu 1,06 milióna eur. N...

Zsolt Simon

Vytvárame aj teraz 1200 pracovných príležitostí v štátnych lesoch a idú robiť preventívne protipovodňové opatrenia na šesť mesiacov, aby sme dali ľuďom prácu.

V politike - 07.03.2011
Pravda

Správa TASR z dňa 2. marca 2011 uvádza: "Vďaka preventívnym protipovodňovým opatreniam a údržbe drobných vodných tokov a odvodňovacích systémov by malo na Slovensku vzniknúť asi 1100 až 1200 pracovných miest. Návrh materiálu z dielne ministerstva pôdohospodárstva, rozvoja a vidieka, ktorý dnes schvá...

Zsolt Simon

Je treba povedať, že pre tých samotných farmárov, pre tých najmenších, ktorí doma dopestujú alebo vyprodukujú to jedno vajíčko, tak pre nich do obratu 50 tisíc euro nie je potrebné, aby boli platcami DPH.

V politike - 07.03.2011
Pravda

Podľa zákona o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z. z., po novele 490/2010 Z. z. §4 ods. 1:"Zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, a ktorá dosiahla za najviac 12 predc...

Zsolt Simon

Zavedieme systém predaja konečnému spotrebiteľovi, pretože tam samotná Európska únia vyžaduje menej tých hygienických kritérií a opatrení, ktoré musia spĺňať.

V politike - 07.03.2011
Neoveriteľné

Nevieme zhromaždiť všetky nariadenia a vyhlášky, ktoré upravujú predaj koncovému spotrebiteľovi, preto nedokážeme overiť či regulácia pri predaji konečnému spotrebiteľovi je menej prísna ako pri predaji z dvora....

Zsolt Simon

Vláda Ivety Radičovej prišla s návrhom, aby sme jednak znížili hygienické podmienky alebo tie kritériá, za ktorých je možné pristúpiť na trh pre tých samotných farmárov a zavedieme systém predaja konečnému spotrebiteľovi.

V politike - 07.03.2011
Neoveriteľné

Z. Simon 23. februára 2011 avizoval: ”Pripravujeme aj zmenu legislatívy, kde chceme odstrániť administratívne bariéry na spracovateľov. Teda kódexy, ktoré idú nad rámec EÚ.”Nevieme vyhľadať kedy tento návrh bol prezentovaný a ani čo presne obsahoval. Výrok hodnotíme ako neoveriteľný....

Zsolt Simon

Je to v rozpore s pravidlami Európskej únie, pretože nemôžte povedať, že mäso z vlastníckej svini bude 19%, teda 6% a tá druhá, ktorá je v obchodnej sieti, tá bude za 19, pretože toto je v rozpore s Európskou úniou. Je možné povedať, že mäso je 6%, to áno, ale nie je možné rozdeliť do dvoch rôznych kategórií.

V politike - 07.03.2011
Neoveriteľné

Nepodarilo sa nám nájst rozsudok Súdneho dvora, ktorý by potvrdil, že predaj z dvora (teda zvýhodnenie istého typu produktov) je v rozpore s pravidlami EÚ. Ako píše SME, tento názor zastáva napríklad Jarmila Halgašová, riaditelka Potravinárskej komory Slovenska:"Zároven riaditelka poukázala na nerov...

Zsolt Simon

Už teraz, keď máme čísla za január, za február (deficitu pozn.), už je vidieť, že vláda šetrí takým spôsobom akým si do dopredu naplánovala, to znamená šetrenie na strane vlády je.

V politike - 07.03.2011
Pravda

Deficit štátneho rozpočtu SR:Január 2011:  -17 737 tis. eur.Február 2011: -344 081 tis. eur.Medziročne sa hospodárenie štátu výrazne zlepšilo, keď vo februári 2010 schodok rozpočtu dosiahol až 780 miliónov eur.TASR: "Príjmy rozpočtu dosiahli vo februári 1,758 miliardy eur, čo bolo medziročne viac o ...

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

V roku 2009, začiatkom toho roku udrela na nás tvrdou rukou hospodárska kríza. Štát mal čo robiť, vypadlo 40% daní, 40% daní vypadlo, jednoducho tá kasa sa vyprázdnila a teraz sa hľadali riešenia...

V politike - 07.03.2011
Nepravda

Podľa štatistickej správy (.pdf) o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v roku 2009 (strana 14, pozn.) celkové príjmy štátneho rozpočtu za rok 2009 oproti roku 2008 klesli o 811,6 mil. Eur (o 7,1%) na 10 540,8 mil. Eur. V štruktúre dosiahnutých príjmov tvorili daňové príjmy 76,1%, gra...

Zsolt Simon

Sa vrátim k tej spotrebnej, k tej červenej nafte, teda zvýšenie spotrebnej dane pre poľnohospodárov. Áno, je to zvýšený náklad, ale celkovo sa to podieľa na nákladoch poľnohospodárstva objemom jedno percento.

V politike - 07.03.2011
Neoveriteľné

"Spotrebná daň na naftu bola podľa zákona číslo 98/2004 Zbierky zákonov určená v §6 odsek 1 písmeno d) vo výške 368 eura za 1 000 litrov, pričom pri využití na poľnohospodárske účely bola podľa §7 ods. 1 stanovená zvýhodnená sadzba vo výške 225,71 eura za 1.000 litrov. Od 16. januára 2011 sa toto zv...

Zsolt Simon

Prvýkrát vláda Roberta Fica v roku 2009 nedala poľnohospodárom priame platby v plnej výške, v ktorej mohla, ale znížila ich o 40,5 milióna euro. To znamená, že v týchto cenách, ktoré dnes máme v obchodoch sa prejavili tie platby, ktoré sa vyplatili v decembri 2010.

V politike - 07.03.2011
Pravda

Ficov kabinet na rok 2010 z možných 30% národného doplatku (príspevok od EÚ je 70%, pozn.) kryl už len 20% a odoprel tak poľnohospodárom 40,5 milióna eur.Rovnaký postup však zvolila aj Radičovej vláda na rok 2011. K bruselským 80% je ochotná doložiť len desať percent, čiže z možných 20 percent národ...

Zsolt Simon

Úprimne musím povedať, že tak ako ste prijali zákon o obchodných reťazcoch, teda pred jeho prijatím zahraničná obchodná bilancia v neprospech Slovenska bola v objeme mínus 495 miliónov eur. Po tom, čo ste ho zaviedli, čo to vstúpilo do platnosti z roka na rok enormne veľmi rýchlo stúpalo až na rok 2010 na 996 miliónov euro.

V politike - 07.03.2011
Zavádzajúce

Zákon o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch bol parlamentom schválený v apríli 2008. Účinnosť nadobudol 1. januára 2009.Colná štatistika agropotravinárskeho zahraničného obchodu: 2002 - mínus 616 mil. eur. 2003 - mínus 499 mil. eur 2004 - mínus 298 mil. eur. 2005 - mínus 714 mil. eur...

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Vláda urobila len nepopulárne a tvrdé opatrenia voči prvovýrobcom, to znamená poľnohospodárom, zobrala im červenú naftu, zobrala im, dala im vyššiu DPHáčku, zrušila im predaj z dvora.

V politike - 07.03.2011
Pravda

Ako uvádza sme.sk daňové zvýhodnenie LPG a červenej nafty s platnosťou od 1. januára 2011 bolo zrušené. Rovnako je od 1. januára 2011 zrušená aj znížená sadzba dane vo výške 6% na predaj z dvora a dočasne zvýšená základná sadzba DPH z 19% na 20%....

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Keď si zoberiete pekárenské výrobky, v pekárenských výrobkoch máte cenu komodity pšenice. Len 25 % (konečnej ceny pre zákazníka pozn.). 75 % je niekde inde, je to v doprave, v preprave, je to u spracovateľov pšenice, u pekárov, je to hlavne v obchodných reťazcoch a o tom vláda mlčí.

V politike - 07.03.2011
Pravda

Približné údaje o podiele komoditnej pšenice na konečnej cene pekárenských výrobkov, ktoré údáva Ľ. Jahnátek sú korektné. Ak si zoberieme cenu pšeničnej múky (v súčasnosti 246eur/t) vychádza nám na 0,8kg múky, ktorá je približne potrebná na výrobu 1kg chleba, cena 0,197 Eur. Ak sa cena 1kg chleba po...

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

V konečnom dôsledku, ten vysoký nárast cien sa udial práve na rozmedzí, kedy končili staré pravidlá, ktoré sme nastavili my ešte za vlády Roberta Fica, a kedy začali účinkovať nové pravidlá, ktoré nastavila vláda Ivety Radičovej, čiže práve v tom januári už sa to začína odzrkadľovať. Čiže práve v tom januári už sa to začína odzrkadľovať a tu si netreba nevšimnúť aj fakt, že napríklad zrušil sa zákon o obchodných reťazcoch.

V politike - 07.03.2011
Pravda

Ľ. Jahnátek má pravdu. Korelácia medzi zavedením opatrení konsolidačného balíčka a januárovou infláciou existuje.Zákon o obchodných reťazcoch však ešte zrušený nie je.Ministerstva hospodárstva SR navrhlo  zrušiť zákon o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch až od apríla 2011. Poslanci NR S...

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

My sme už vtedy upozorňovali vládu aj členov vládnej koalície v parlamente, že dopad (konsolidačného balíčka pozn.), ktorý bude na občana, dopad, ktorý bude na tvorbu HDP, dopad, ktorý bude na zvyšovanie verejných financií, jednoducho bude neúnosný a v konečnom dôsledku sa to premietne vo zvýšení cien, to nastalo.

V politike - 07.03.2011
Pravda

Kažimír (23.septembra 2010) upozorňoval na konsolidačný balík slovami: "Analýza upozorňuje, že pod vplyvom štruktúry konsolidačného balíka sa ekonomický rast budúci rok na Slovensku spomalí, bude nižší ako by mohol pôvodne byť, čo má pochopiteľne dopad aj na rast zamestnanosti. Zvýšenie dane a odvod...

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Ceny na Slovensku sa zvýšili najviac z celej Európskej únie a v oblasti potravín sme na druhom mieste. Pritom v 15 štátoch Európskej únie sa ceny tovarov znižujú a za celú Európsku úniu je pokles cien 0,4 %.

V politike - 07.03.2011
Pravda

Hoci Ľ. Jahnátek neuvádza akú metodiku výpočtu, či medzimesačnú alebo medziročnú má na mysli, hodnotíme tento výrok na základe medzimesačnej štatistiky.Na základe údajov Eurostatu (.pdf), je pravdou, že v rámci EÚ bola inflácia za január 2011 vo výške -0,4%. Jedná sa o porovnanie decembra 2010 a jan...

Zsolt Simon

Taktiež v rámci Bruselu, teda Európskej únie sme požiadali, aby sme riešili problém s cukrom, aby cukrovary v rámci Európskej únie cukor, ktorý majú mimo kvótu, ktorý by mali predať mimo Európsku úniu, aby nemuseli vyvážať, ale umiestnili na európsky trh a tým pádom ten nedostatok cukru, ktorý dnes na európskom trhu je, aby sme odstránili, aby ten cukor nerástol, teda cena cukru, aby nerástla tak rýchlo.

V politike - 07.03.2011
Pravda

EK 24. januára 2011 a členské štáty rozhodli o navýšení kvóty, ktorá určuje maximálne množstvo cukru, ktoré môže byť umiestnené na domáci trh. Celkovo sa jedná o približne 500 tis. ton domáceho cukru plus navýšenie importnej kvóty o 300 tis. ton. Aký konkrétny efekt to bude mať na cenu cukru, nedok...

Zsolt Simon

Táto vláda videla, že tá kríza sa približuje, preto sme už v novembri rozhodli o tom, že požiadame Európsku úniu o uvoľnenie intervenčných zásob,ktoré sú na území Slovenskej republiky, aby sme tlmili ten rýchly nárast cien potravín, preto sme uvoľnili 80 tisíc ton obilia z intervenčných zásob.

V politike - 07.03.2011
Pravda

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR od novembra 2010 predalo počas šiestich kôl intervenčného predaja obilnín celkovo 80 112 ton jačmeňa, čím sa tender na predaj obilnín ukončil.Štvrté a piate kolo predaja sa uskutočnilo v januári. Šieste kolo predaja sa konalo vo februári....

Zsolt Simon

Zo slovenských intervenčných zásob už 57 tisíc ton skončilo v Bulharsku, pretože to rozhodla Európska únia.

V politike - 07.03.2011
Neoveriteľné

O tom, že už 57 tisíc ton zo slovenských intervenčných zásob skončilo v Bulharsku sme zmienku nenašli....

Zsolt Simon

Slovenská republika sa do tohto programu v roku 2011 zapojí, rozhodla aj o tom, že s objemom 45 tisíc ton, je to hodnota za desať miliónov eur.

V politike - 07.03.2011
Neoveriteľné

SR dostala na potravinovú pomoc pre osoby v núdzi 4 809 692 eur od EÚ a dostupných je tiež 45 tis. ton obilia. Kombinovaná suma oboch položiek prekračuje hodnotu 10 mil. eur ,za predpokladu, že pod obilím sa myslí pšenica (246eur/t). Je však rovnako možné, že údaj uvedený ministrom Simonom je správn...

Zsolt Simon

Humanitárna pomoc, to je, by som povedal, jedna nevyhnutnosť, ktorú sme zdedili po predchádzajúcej vláde, pretože tá rozhodla o tom, že Slovenská republika sa do tohto programu v roku 2011 zapojí.

V politike - 07.03.2011
Pravda

SME.sk: O zapojenie sa do programu žiadal za Ficovej vlády Vladimír Chovan (HZDS). "'Je to pravda, ale nie je to nic nové. V rámci intervencných nákupov v Európskej únii štáty využívajú nákupy na podporu najchudobnejších vrstiev obyvatelov,' povedal." Jedná sa o 45 000 ton obilia, ktoré by malo b...

Zsolt Simon

Vláda Ivety Radičovej pripravuje niekoľko tých krokov tak ako sme informovali aj pred časom. Je to aj zníženie ceny elektrickej energie, ktorá vstupuje do výrobného reťazca na každom kroku, ale tak isto aj zmena legislatívy a zavedenie princípu predaja konečnému spotrebiteľovi.

V politike - 07.03.2011
Pravda

Premiérka sa v súvislosti s cenou elektrickej energie vyjadrila nasledovne: "Máme plné páky, aby k navýšeniu cien týchto poplatkov nedošlo. Ministerstvo hospodárstva vyjednáva s ÚRSO. V krátkom období chceme zasiahnuť tak, ako to pozícia vlády dovoľuje." Poplatky, ktoré Radičová spomína vo vyhlásení...

Zsolt Simon

Na Slovensku je tak "vysoká" cena potravín, že z Maďarska chodia nakupovať základné potraviny - múku, cukor - na Slovensko a pritom v Maďarsku majú nižšie DPH na potraviny ako na Slovensku.

V politike - 07.03.2011
Neoveriteľné

DPH (.pdf) na potraviny:Slovensko: 20%Maďarsko: 23% (18% mliečne a múčne výrobky)Nenašli sme žiadny zdroj, ktorý by informoval, že nákupy občanov Maďarska na Slovensku sú časté. Ani pri nákupe múky, cukru ani pri iných tovaroch....

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

My sme postavili myslím si 140 kilometrov v jednom profile (diaľnic pozn.)

V politike - 07.03.2011
Nepravda

Ako sme už v minulosti uviedli, na základe informácií na ndsas.sk sme narátali približne 78 km odovzdaných diaľnic a rýchlostných ciest v období Ficovej vlády. Pri zarátaní rozšírenia diaľnice D1 v úseku Bratislava-Trnava, je toto číslo 116 km. Toto číslo sa blíži k proklamovaným 140 km až po zaráta...

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Veď si dala dokonca do svojho vládneho programu veľmi nízky objem diaľníc výstavby diaľníc pre nové programovacie obdobie, pre rok 2011 5,2 kilometra, pre rok 2012 5,5 kilometra, postavia 10 diaľničných privádzačov.

V politike - 07.03.2011
Nepravda

Ako Demagog.SK v minulosti uviedol. Podľa NDS vo výstavbe v roku 2011 budú úseky Jablonov-Studenec v dĺžke 5,2 km (plánované ukončenie 2012) a Košice-Milhosť v dĺžke 14,2 km (do 2013). Dokončiť sa má PPP projekt Nitra-Tekovské Nemce v celkovej dĺžke 44,8 km. Súčasný minister dopravy Ján Figeľ tiež a...

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Je problém vzhľadom na to, že jeden z veľkých ukazovateľov v tejto, v tomto vzorci je predchádzajúca cena, preto je veľký problém nejak razantne znižovať cenu energií, lebo tie ostatné prvky, ktoré vstupujú potom do výpočtu pre konečnú cenu nemajú taký zásadný vplyv.

V politike - 07.03.2011
Neoveriteľné
success
error