DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Pán minister, veľmi sa mýlite aj na výpočet ceny plynu, aj na distribúciu, aj na elektriny sú práveže presné vzorce, tam sú presné matematické vzorce.

Zsolt Simon vs. Lubomír Jahnátek (plus Ján Figel) - 07.03.2011
Pravda

Regulačná politika (pdf.) na obdobie 2009 - 2011:

"Spôsob výpočtu maximálnej ceny tepla vychádza z princípu nákladovej metódy. Do návrhu ceny tepla je možné zahrnúť len oprávnené náklady, ktoré špecifikuje výnos a ktoré nepresahujú limitnú výšku určenú výnosom. Metódou regulácie sa zabezpečilo, že objem schválených fixných nákladov medziročne vzrástol len v odôvodnených prípadoch (zvýšené investície, generálne opravy, atď.). Určené ceny tepla rozhodnutím úradu podliehajú po skončení regulačného roka zúčtovaniu na skutočne vzniknuté
oprávnené náklady."

"Cenovú reguláciu za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu pre regulované subjekty, ktorých počet odberných miest z distribučnej siete nepresahuje 100 000 (lokálne distribučné siete) vykonať určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny a tarify, nákladovou metódou. Základ pre výpočet cien podľa tejto metódy budú tvoriť oprávnené náklady a primeraný zisk stanovený úradom."

Presné vzorce obsahujú konkrétne vyhlášky, ktoré vydáva ÚRSO.

Dátum zverejnenia analýzy: 06.03.2011
success
error