DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Zsolt Simon

Úprimne musím povedať, že tak ako ste prijali zákon o obchodných reťazcoch, teda pred jeho prijatím zahraničná obchodná bilancia v neprospech Slovenska bola v objeme mínus 495 miliónov eur. Po tom, čo ste ho zaviedli, čo to vstúpilo do platnosti z roka na rok enormne veľmi rýchlo stúpalo až na rok 2010 na 996 miliónov euro.

Zsolt Simon vs. Lubomír Jahnátek (plus Ján Figel) - 07.03.2011
Zavádzajúce

Zákon o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch bol parlamentom schválený v apríli 2008. Účinnosť nadobudol 1. januára 2009.

Colná štatistika agropotravinárskeho zahraničného obchodu:
2002 - mínus 616 mil. eur.
2003 - mínus 499 mil. eur
2004 - mínus 298 mil. eur.
2005 - mínus 714 mil. eur.
2006 - mínus 643 mil. eur.
2007 - mínus 821 mil. eur.
2008 - mínus 946 mil. eur. (sekcia celá správa, pozn.)
2009 - mínus 950 mil. eur. (sekcia celá správa, pozn.)

Vyššie uvedené údaje pochádzajú zo Zelenej správy ministerstva pôdohospodárstva v kapitole 3.6 Zahraničný obchod s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami (za roky 2007 a 2008, pozn.) a kapitoly 4. Zahraničný obchod (za rok 2009, pozn.).

Saldo zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami bolo v období január až november 2010 pasívne v objeme -913,2 mil. eur.

TASR informuje, že konečné výsledky za minulý rok ešte SPPK nemá k dispozícii. Je možné očakávať, že boli ešte horšie ako v roku 2009, keď úroveň dovozov prevýšila vývozy o 950 miliónov eur a bola historicky najvyššia v ére samostatnej SR.

Zahranično obchodnú bilanciu mínus 495 mil. eur. uvádzal Z. Simon minulý týždeň s rokom 2006, už vtedy to nebola pravda. Teraz dáva prehĺbenie salda do súvislosti s prijatím zákona o obchodných reťazcoch, avšak ako uvádzame tento bol prijatý až v roku 2008 a účinnosť nadobudol až 1.januára 2009. Keďže Z. Simon chce nastoliť medzi prijatím zákona a prehlbujúcim sa saldom priamu kauzalitu, musíme tento výrok hodnotiť ako zavádzanie, keďže ako vidíme saldo malo tendenciu sa prehlbovať bez závislosti na prijatom zákone.

Dátum zverejnenia analýzy: 06.03.2011
success
error