DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Zsolt Simon

Je to v rozpore s pravidlami Európskej únie, pretože nemôžte povedať, že mäso z vlastníckej svini bude 19%, teda 6% a tá druhá, ktorá je v obchodnej sieti, tá bude za 19, pretože toto je v rozpore s Európskou úniou. Je možné povedať, že mäso je 6%, to áno, ale nie je možné rozdeliť do dvoch rôznych kategórií.

Zsolt Simon vs. Lubomír Jahnátek (plus Ján Figel) - 07.03.2011
Neoveriteľné

Nepodarilo sa nám nájst rozsudok Súdneho dvora, ktorý by potvrdil, že predaj z dvora (teda zvýhodnenie istého typu produktov) je v rozpore s pravidlami EÚ. Ako píše SME, tento názor zastáva napríklad Jarmila Halgašová, riaditelka Potravinárskej komory Slovenska:

"Zároven riaditelka poukázala na nerovnoprávne postavenie, ktoré sa na trhu vytvorilo v súvislosti so zavedením zníženej dane z pridanej hodnoty na predaj z dvora oproti predaju tých is-tých potravín v obchodoch. Vytvorenie nerovnakých podmienok pre rovnaký predmet podnikania súvisí so schválením novely zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorou sa zaviedla od 1. mája.

'Dan na predaj z dvora je 6-percentná a na rovnaké produkty, vyrobené podnikatelmi v potravinárskom priemysle, sa ponechala 19-percentná. Toto je nielen v rozpore s našou ústavou, ale aj so Zmluvou Európskej únie, ktorá zarucuje princíp nediskriminácie a rovnosti. Novela zákona je problematická aj vo vztahu so smernicou o spolocnom systéme dane z pridanej hodnoty v štátoch Európskej únie,' tvrdí Halgašová."


Nesúhlasí s nou hovorca Slovenskej polnohospodárskej a potravinárskej komory Stanislav Nemec:

"Nemyslí si tiež, že by tento predaj predstavoval, vzhladom na obmedzené množstvové limity, velkú konkurenciu pre obchody a nevidí ani rozpor s európskou legislatívou. Upozornil, že v iných krajinách únie už predaj z dvora funguje a nie sú s ním problémy."

Dátum zverejnenia analýzy: 06.03.2011
success
error