DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Zsolt Simon

Je treba vidieť, že predseda je dnes nenahraditeľný, neodvolateľný, pretože nie je tam ani správna rada, ktorá by mala vyriešiť túto reguláciu, pretože on je teda v dvojjedinej postave, teda pán predseda ( predseda ÚRSO, pozn.).

Zsolt Simon vs. Lubomír Jahnátek (plus Ján Figel) - 07.03.2011
Nepravda

Organizacnú štruktúru (.pdf) ÚRSO tvorí: predseda, podpredseda a rada pre reguláciu.

Podla § 7 ods. (1) zákona 276/2001 Z. z. o regulácii v sietových odvetviach a v znení zákona 107/2007 Z. z.:

"Na cele úradu je predseda, ktorého na návrh Rady pre reguláciu vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky (dalej len 'vláda')."

Rada pre reguláciu má šest clenov. Clenstvo v Rade je verejná funkcia a clenov menuje Prezident SR na podnet NR SR (traja clenovia) na podnet vlády (traja clenovia). Súcasných clenov Rady si môžete pozriet tu. Rada je uznášaniaschopná ak sú prítomní aspon štyria clenovia. Predseda úradu je aj predsedom Rady.

Všetci clenovia Rady boli do funkcie nominovaní pocas vlády R. Fica, z tohto dôvodu zrejme hovorí Z. Simon, že je súcasný predseda J. Holjencík neodvolatelný. V takomto prípade však stále môžeme špekulovat len o de facto neodvolatelnosti, nie o de iure neodvolatelnosti. Podla zákona predseda úradu odvolatelný je.

Dátum zverejnenia analýzy: 06.03.2011
success
error