DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Zsolt Simon

Jednoducho, je treba si uvedomiť, že nie sme natoľko bohatí, aby sme mohli extrémne draho stavať cesty na Slovensku, pretože kilometer diaľníc na Slovensku, doteraz bolo to najdrahšie v rámci Európskej únie.

Zsolt Simon vs. Lubomír Jahnátek (plus Ján Figel) - 07.03.2011
Nepravda

Z. Simon neuviedol zdroj z ktorého vychádza. Ak však budeme vychádzať z medializovaného výskumu Ředitelstva silnic a dálnic ČR, z ktorého vyplýva, že priemerná cena diaľnic vo vybraných európskych krajinách sa pohybuje v rozmedzí 6-13 mil. eur v pahorkatinách, 12-26 mil. eur v hornatom teréne, 23-70 mil. eur pri stavbe tunelov a 24-79 mil EUR pri budovaní mostov a prepočítame počet km 1. balíku PPP (75km - z toho 7,5 km tunelov a 18 km mostov (.ppt) a cenou výstavbových prací tohto balíku (2,4 mld.) tak zistíme, že km tejto trasy stojí v priemere 32 mil. eur.

Za predpokladu, že 49,5 km, ktoré nie sú mosty ani tunely, budú hornatý terén, vypočítame najdrahšiu a najlacnejšiu variantu ceny celej trasy diaľnice podľa európskych priemerov. Podľa tohto výpočtu by najdrahšia varianta mala stáť 3,234 mld. eur, najlacnejšia 1,19 mld. Cena 1. PPP balíčku (2,4 mld.) na výstavbu diaľnice je tak priemerná v porovnaní s cenami vo vybraných európskych krajinách.

Dátum zverejnenia analýzy: 06.03.2011
success
error