DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Zsolt Simon

Slovenská republika sa do tohto programu v roku 2011 zapojí, rozhodla aj o tom, že s objemom 45 tisíc ton, je to hodnota za desať miliónov eur.

Zsolt Simon vs. Lubomír Jahnátek (plus Ján Figel) - 07.03.2011
Neoveriteľné

SR dostala na potravinovú pomoc pre osoby v núdzi 4 809 692 eur od EÚ a dostupných je tiež 45 tis. ton obilia. Kombinovaná suma oboch položiek prekračuje hodnotu 10 mil. eur ,za predpokladu, že pod obilím sa myslí pšenica (246eur/t). Je však rovnako možné, že údaj uvedený ministrom Simonom je správny. Záleží o aký typ obilia ide, a s akou cenou sa počíta pri výpočte.

Dátum zverejnenia analýzy: 06.03.2011
success
error