DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Pán minister, vaša vláda, váš minister Miškov hospodárstva sa dobrovoľne vzdal tým, že ste na vláde odsúhlasili jednovetový zákon o cenových konaniach, kde ste sa dobrovoľne vzdali cenového konania na úrovni podniku, to znamená schvaľovania cien cez valnú hromadu. Práve cez valnú hromadu ste si mohli vydiskutovať s manažmentom každého regulovaného subjektu či sú to plynárne, elektrárne, distribučné spoločnosti, ste si mohli práve vy vydiskutovať, prečo je tá cena taká, prečo nie je iná.

Zsolt Simon vs. Lubomír Jahnátek (plus Ján Figel) - 07.03.2011
Pravda

Desiatym bodom rokovania Legislatívnej rady vlády SR (zo štvrtého januára 2011, pozn.) bol návrh zákona, ktorým sa zrušuje zákon č. 429/2008 Z. z. o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností a o zmene a doplnení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Znenie čl. I § 1 tohto zákona (.pdf) bol nasledovné:

"Obchodná spoločnosť môže podať návrh ceny podľa osobitného predpisu a iné návrhy v cenovom konaní Úradu pre reguláciu sieťových odvetví iba na základe uznesenia valného zhromaždenia."

Dátum zverejnenia analýzy: 06.03.2011
success
error