DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Zsolt Simon

Zavedieme systém predaja konečnému spotrebiteľovi, pretože tam samotná Európska únia vyžaduje menej tých hygienických kritérií a opatrení, ktoré musia spĺňať.

Zsolt Simon vs. Lubomír Jahnátek (plus Ján Figel) - 07.03.2011
Neoveriteľné

Nevieme zhromaždiť všetky nariadenia a vyhlášky, ktoré upravujú predaj koncovému spotrebiteľovi, preto nedokážeme overiť či regulácia pri predaji konečnému spotrebiteľovi je menej prísna ako pri predaji z dvora.

Dátum zverejnenia analýzy: 06.03.2011
success
error