DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Zsolt Simon

Je treba povedať, že pre tých samotných farmárov, pre tých najmenších, ktorí doma dopestujú alebo vyprodukujú to jedno vajíčko, tak pre nich do obratu 50 tisíc euro nie je potrebné, aby boli platcami DPH.

Zsolt Simon vs. Lubomír Jahnátek (plus Ján Figel) - 07.03.2011
Pravda

Podľa zákona o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z. z., po novele 490/2010 Z. z. §4 ods. 1:

"Zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, a ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 eur, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň."

Dátum zverejnenia analýzy: 06.03.2011
success
error