DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

V rokoch 2006 až 2010 sa ceny (el. energie pozn.) zastavili, my sme ich ustabilizovali, ale stále sa nám ich nepodarilo potlačiť niekde na rozumnú úroveň, ale minimálne nerástli, minimálne nerástli.

Zsolt Simon vs. Lubomír Jahnátek (plus Ján Figel) - 07.03.2011
Neoveriteľné

Podľa Eurostatu cena elektrickej energie pre domácnosti (Sk/kWh, pozn.):
január 2006 - 543 Sk
január 2007 -  534 Sk
prvý polrok 2008 - 485 Sk
druhá polrok 2008 - 463 Sk
prvý polrok 2009 - 15, 40 Eur (464 Sk)
druhý polrok 2009 - 15,60 Eur (470 Sk)
prvý polrok 2010 -  15, 20 Eur (458 Sk)

Cena elektrickej energie pre priemyselné spoločnosti (SK/kWh, pozn.):
január 2006 - 290 Sk
január 2007 - 324 Sk
prvý polrok 2008 - 386 Sk
druhá polrok 2008 - 391 Sk
prvý polrok 2009 - 14,23 Eur (429 Sk)
druhý polrok 2009 - 14, 03 Eur (423 Sk)
prvý polrok 2010 - 11, 74 Eur (354 Sk)

O relatívne stabilnej cene elektrickej energie, dokonca o poklese, je možné hovoriť iba v súvislosti s domácnosťami. Pokiaľ sa jedná o cenu elektrickej energie pre firmy, tak tam došlo k nárastu. Konečné porovnanie hovorí o náraste, nie úplne zanedbateľnom. Ľ. Jahnátek neuvádza vo svojom výroku konkrétne, či sa jedná o ceny elektrickej energie pre domácnosti alebo firmy. Z tohto dôvodu hodnotíme výrok ako neoveriteľný a konkrétne hodnotenie nechávame na čitateľovi.

Dátum zverejnenia analýzy: 06.03.2011
success
error