DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Pritom všetky smernice Európskej únie náš regulačný zákon, ale vôbec, ešte raz zopakujem smernice aj tretí balík energetický, ktorý pôjde teraz do implementácie, hovorí v oblasti sieťových odvetví subjektov sieťových, v subjektoch sieťových odvetví, že tieto subjekty nemajú vytvárať maximálny zisk, ale primeraný zisk.

Zsolt Simon vs. Lubomír Jahnátek (plus Ján Figel) - 07.03.2011
Pravda

Tretí energetický balíček a dokumenty, ktoré ho tvoria, sú vymenované v článku na stránke euractiv.sk.

Portál etrend.sk z dňa 28.decembra 2010 uvádza:

"Budúci rok
(2011) je posledným rokom súčasného regulačného obdobia. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví tak musí čoskoro otvoriť diskusiu o novom viacročnom období po roku 2011. A v rámci nej bude musieť dať odpovede na otázky, akým spôsobom bude regulovať subjekty spadajúce pod kompetencie úradu. V skratke regulátor predstaví rozsah cenovej regulácie v nasledujúcom období a spôsob vykonávania regulácie, rozsah a štruktúru oprávnených nákladov či spôsob určovania výšky primeraného zisku."

Podľa zákona 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov "určenie spôsobu výpočtu maximálnej ceny alebo pevnej ceny, alebo porovnateľnej ceny alebo tarify, pričom spôsob výpočtu ceny musí zohľadňovať oprávnené náklady a primeraný zisk vrátane rozsahu investícií, ktoré možno do ceny započítať alebo oprávnené náklady a primeraný zisk, ktoré boli započítané v cene schválenej alebo určenej úradom za predchádzajúci rok;..."

Dátum zverejnenia analýzy: 06.03.2011
success
error