DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Zsolt Simon

Dnes aktuálny stav oproti dvom rokom dozadu už 100 tisíc ton obilia neprodukujeme pre potraviny, ale pre obnoviteľné zdroje energie a mohol by som ďalej rozmeniť na drobné či pri repke či pri pšeniciach, pšenici či pri kukurici koľko odíde na obnoviteľné zdroje energie, to znamená aj.

Zsolt Simon vs. Lubomír Jahnátek (plus Ján Figel) - 07.03.2011
Neoveriteľné

K dispozícií máme len časť Zelenej správy (2010), ktorá na s. 56 hovorí o produkcii biomasy a obnoviteľných zdrojov energie:

"Celkové množstvo biomasy bolo vyčíslené na takmer 25 mil. ton... Stimulovanie producentov a spracovateľov biomasy pokračovalo aj v roku 2009, a to formou platby na pestovanie energetických plodín a tiež financiami z operačných programov určených na podporu využívania OZE. Podľa údajov PPA v roku 2009 bolo zaevidovaných 268 pestovateľov energetických plodín so zaregistrovanou výmerou 46 667 ha p. p. určenou na pestovanie energetických plodín. Došlo k rozšíreniu druhovej skladby energetických plodín, ale najväčší objem výmery aj naďalej patril repke olejnej a kukurici na zrno."

Dátum zverejnenia analýzy: 06.03.2011
success
error