DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Doteraz platí ešte zo zákona, že ministerstvo hospodárstva je účastníkom cenového konania, ministerstvo hospodárstva dostane každý cenový návrh rozpiplaný do poslednej položky, do poslednej položky pre každý.

Zsolt Simon vs. Lubomír Jahnátek (plus Ján Figel) - 07.03.2011
Pravda

V § 14 ods. 2 zákona č. 276/2001 Z. z. (.pdf) o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“) sa uvádza:

"Účastníkom cenového konania je regulovaný subjekt, ktorý predložil cenový návrh, a ministerstvo. Účastníkom cenového konania začatého z podnetu úradu je regulovaný subjekt, ktorému úrad doručí oznámenie o začatí cenového konania a ministerstvo."

Dátum zverejnenia analýzy: 06.03.2011
success
error