DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Bratislavský samosprávny kraj
Iné - 18.07.2017

Juraj Droba

SaS
3 0 0 2

Pavol Frešo

SDKÚ-DS
5 1 0 0

Milan Ftáčnik

Nestraníci
2 4 0 0

Martin Jakubec

Nestraníci
3 0 2 0

Rudolf Kusý


1 2 0 1

Jozef Uhler

Nestraníci
3 1 2 0
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Juraj Droba
 • Pavol Frešo
 • Milan Ftáčnik
 • Martin Jakubec
 • Rudolf Kusý
 • Jozef Uhler
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Jozef Uhler

Nestraníci

Podielové dane sa prideľujú na základe sčítania obyvateľstva, nie na základe trvalého pobytu

Iné - 21.08.2017
Nepravda

Pri prideľovaní výnosu z daní vyšším územným celkom, ktoré spomína Uhler, sa berú do úvahy ukazovatele odvodené od počtu ľudí s trvalým pobytom v kraji. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.O rozdelení výnosu dane vyšším územným celkom hovorí Nariadenie vlády o rozdeľovaní dane z príjmov územnej sam...

Rudolf Kusý

Bratislavský samosprávny kraj vlastní už 9 rokov 90 tisícový pozemok v Petržalke, na ktorom po celý čas rastie iba burina

Iné - 31.07.2017
Nepravda

Výrok pochádza z videa zverejneného Rudolfom Kusým na Facebook stránke 2. júla 2017. Bratislavský samosprávny kraj skutočne v Petržalke vlastní pozemok, ktorého celková výmera je približne 90 000 m2. Vlastní ho však už od roku 2002, čo je viac ako 9 rokov. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý. ...

Juraj Droba

SaS

Pod rúškom aktualizácie (upgrade systému) za 24 rokov nikto nevyhlásil novú súťaž (na spravovanie systému riadenia dopravy, pozn.).

Iné - 24.07.2017
Pravda

Najnovšia zmluva mesta Bratislava na upgrade systému riadenia dopravy je z decembra 2016. Zmluva bola uzatvorená bez predchádzajceho verejného obstarávania a dodávateľom je firma Siemens. Siemens bola dodávateľom aj pri poslednej dostupnej zmluve mesta na riadenie dopravy z roku 1992. Za 24 rokov te...

Milan Ftáčnik

Nestraníci

Ak Drobovi bude robiť kampaň strana Sloboda a Solidarita (SaS), tak nemusí mať zriadený transparentný účet. Ale SaS zverejnila svoje údaje na účte 28. júna a Droba robil bilbordovú kampaň už predtým, takže pravdepodobne si vedie kampaň sám.

Iné - 20.07.2017
Nepravda

Milan Ftáčnik vyslovil toto obvinenie začiatkom júla 2017. Výdavky za kampaň Juraja Drobu na post predsedu BSK sú evidované na transparentnom účte strany SaS pre voľby do VÚC 2017, tak ako je to povinné podľa zákona. Keďže sa volebná kampaň podľa zákona začína uverejnením rozhodnutia o konaní volieb...

Martin Jakubec

Nestraníci

V poslednom období hromadne míňa (Pavol Frešo, pozn.) verejné zdroje z rozpočtu na župe na svoje osobné PR na sociálnej sieti FB kampaňou za 50 tisíc eur.

Iné - 18.07.2017
Pravda

Výrok pochádza z Jakubcovho blogu z júla 2017. Podľa údajov zverejnených na webe Bratislavského samosprávneho kraja bolo na propagáciu cez Facebook v období január 2015 - júl 2017 minutých 54 870 eur, čo sa približuje údaju uvedenému Jakubcom. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý, neposudzuj...

Milan Ftáčnik

Nestraníci

...sa mi podarilo získať viac ako 300 miliónov eur na riešenie problémov mestskej hromadnej dopravy. Dnes ich vidíte v nových električkách - jazdí ich 45, v nových trolejbusoch, ktorých je viac ako 120, ako aj v novom Starom moste.

Iné - 18.07.2017
Pravda

Výrok pochádza z Ftáčnikovho blogu z apríla 2017. Hlavné mesto SR Bratislava medzi rokmi 2010 až 2014 získalp v rámci Operačného programu doprava (OPD) na obnovu vozidiel verejnej dopravy ako aj ďalšie projekty viac ako 300 miliónov eur (pdf. s. 12). Eurofondové projekty na podporu integro...

Milan Ftáčnik

Nestraníci

Podľa štatistiky je Bratislavský kraj 5. najbohatším krajom, ak meriame hrubý domáci produkt (HDP) na jedného obyvateľa. (v rámci EÚ, pozn.)

Iné - 18.07.2017
Pravda

Výrok pochádza z Ftáčnikovho blogu z júna 2017. Milan Ftáčnik má pravdepodobne na mysli rebríček regiónov EÚ podľa percentuálneho pomeru HDP daného regiónu vyjadreného v parite kúpnej sily (PPP) s priemerným HDP (takisto v PPP) v EÚ. V tomto rebríčku (.pdf,s.2) je Bratislavský kraj skutočne 5. ...

Milan Ftáčnik

Nestraníci

Z 90 stredných škôl, ktoré prebral kraj v roku 2002, je dnes 59 v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja.

Iné - 18.07.2017
Nepravda

Výrok pochádza z Ftáčnikovho blogu z 10. júla 2017. Zriaďovateľská pôsobnosť ku školám a školským zariadeniam prešla na samosprávne kraje od 1. júla 2002. Dokument z roku 2003 (údaje k školskému roku 2002/2003) s názvom Súčasný stav a dlhodobý zámer rozvoja stredného školstva BSK (.doc, s. 24 – 26) ...

Pavol Frešo

SDKÚ-DS

...sme minulý rok skončili v prebytku takmer 5 miliónov Eur.

Iné - 18.07.2017
Pravda

Výrok pochádza z Frešovho blogu z 18. mája 2017. Záverečný účet Bratislavského samosprávneho kraja pre rok 2016 (.pdf) uvádza "zostatok finančných operácii za uplynulý rozpočtový rok po úprave vo výške 4 869 081,68 EUR,". Prebytok bol teda skutočne takmer 5 miliónov eur.  Výrok hodnot...

Pavol Frešo

SDKÚ-DS

...podľa INEKO sme 2. finančne najzdravší kraj.

Iné - 18.07.2017
Pravda

Výrok pochádza z Frešovho blogu z mája 2017. INEKO každoročne analyzuje celkový dlh krajov, ich dlhovú službu (výdavky na obsluhovanie dlhu), záväzky po lehote splatnosti, bilanciu bežného účtu a základnú bilanciu a tiež okamžitú likviditu. Na základe týchto ukazovateľov zostavuje skóre finančn...

Pavol Frešo

SDKÚ-DS

Keď sme v roku 2009 preberali úrad, dosahoval dlh Bratislavského samosprávneho kraja až 46,09%....na konci apríla tohto roka (2017) dostali dlh župy na úroveň 28,25%.

Iné - 18.07.2017
Pravda

Výrok pochádza z Frešovho blogu v Denníku N z 18. mája 2017. Dlh BSK predstavoval v roku 2009 spolu 45,2 % bežných príjmov z predchádzajúceho roku, na prelome apríla a mája 2017 bol podiel dlhu len 28,04 % príjmov z roku 2016. Údaje sa teda približne zhodujú s Frešovým výrokom, avšak ako môžeme usúd...

Pavol Frešo

SDKÚ-DS

Najvyšší kontrolný úrad SR ukončil kontrolu hospodárenia na Obchodnej akadémii na Polárnej ulici v Košiciach. Áno, je to tá škola, na ktorej pôsobil Oto Žarnay Na jej zrealizovanie dal pokyn až Karol Mitrík. A čo kontrola ukázala? Okrem toho, že v plnej miere potvrdila podozrenia vyslovené Otom Žarnayom, našla ešte ďalšie pochybenia." (predtým sa to nevyšetrilo, vyšetrilo sa to až býv. funkcionára SDKÚ Mitríka, to sa snaží povedať).

Iné - 18.07.2017
Pravda

Výrok pochádza z Frešovho blogu z februára 2016. Najvyšší kontrolný úrad SR pod vedením Karola Mitríka skutočne uskutočnil kontrolu Obchodnej akadémie na Polárnej ulici v Košiciach, teda v škole, v ktorej pôsobil súčasný poslanec NR SR, Oto Žarnay. Kontrola okrem dokázania pochybení, na ktoré Žarnay...

Jozef Uhler

Nestraníci

V Bratislave sa o novej autobusovej stanici hovorí už desať rokov. V Banskej Bystrici v priebehu dvoch rokov postavil súkromný investor nový moderný terminál, ktorý sa má na jeseň otvárať.

Iné - 18.07.2017
Zavádzajúce

Výrok je z Uhlerovho videa z júna 2017. O prestavbe autobusovej stanice v hlavnom meste sa skutočne hovorí už od roku 2007, teda 10 rokov. V danom roku mesto Bratislava oznámilo obyvateľom zámer Twin city a.s. na dostavbu územia autobusovej stanice. Od rozhodnutia o výstavbe (.pdf) novej autobusovej...

Jozef Uhler

Nestraníci

Milan Roman zo Skalice, terajší 1. podpredseda SDKÚ – DS je konečnou adresou pre 175 tisíc EUR, ktoré prostredníctvom občianskych združení “ZÁHORÍ.SK” a “ZA LEPŠIE SKALICKO” nenápadne prúdia do mesačníkov “ZÁHORÍ” a “PROZÁHORÍ”.

Iné - 18.07.2017
Pravda

Výrok Jozefa Uhlera je z jeho blogu z júna 2017. Register občianskych združení eviduje OZ Záhorí.sk. Občianske združenie Za lepšie Skalicko momentálne nie je v registri evidované, samotný mesačník ProZáhorí (.pdf,s. 1) však uvádza, že toto OZ bolo predchodcom dnešného OZ Záhorí.sk. Priamo v mesačník...

Jozef Uhler

Nestraníci

Inzerciu si v tomto konkrétnom prípade Frešo za župné peniaze objednal v mesačníkoch “Záhorí” a “ProZáhorí”, ktorých vydavateľ sídli v Skalici..a sú orientované na problémy Skalice a okolia. Skalica nie je v bratislavskom kraji, ale v kraji trnavskom.

Iné - 18.07.2017
Zavádzajúce

Výrok pochádza z Uhlerovho blogu z 22. júna 2017. Vydavateľ oboch spomínaných mesačníkov síce naozaj sídli v Skalici (Trnavský samosprávny kraj), ale mesačníky pokrývajú aj udalosti z okolia 4 miest v Bratislavskom kraji. Výrok preto hodnotíme ako zavádzajúci. Portál Záhorí.sk pokrýva obla...

Jozef Uhler

Nestraníci

Frešo neváhal a od roku 2011 si za župné peniaze objednával inzerciu, akože na propagáciu župy – rozumej seba samého. K dnešnému dňu „preinvestoval“ len v dvoch malých regionálnych mesačníkoch prinajmenšom 155 000 EUR (roky 2011-2014 suma 115 200 EUR, roky 2015-2016 suma 40 000 EUR). Okrem toho, na internete svieti nová objednávka za ďalších 19 984 EUR.

Iné - 18.07.2017
Pravda

Výrok pochádza z Uhlerovho blogu z 22. júna 2017. Regionálne mesačníky, ktoré Uhler spomína, sú Záhorí.sk a ProZáhorí. Uvádzané sumy pre roky 2011-2014 a 2015-2016 sú správne, takisto aj suma19 984 eur za poslednú objednávku kraja pre občianske združenie Záhorí.sk, preto výrok hodnotíme ako pra...

Jozef Uhler

Nestraníci

...ľuďom bez trvalého pobytu v Bratislave. Títo ľudia. ktorých je cca 250 000.

Iné - 18.07.2017
Pravda

Výrok pochádza z Uhlerovej Facebook stránky, publikoval ho 29. júna 2017. Rozdiel medzi oficiálnym počtom obyvateľov s trvalým pobytom v Bratislave, zaznamenanom Štatistickým úradom, a medzi skutočným počtom ľudí, ktorí v Bratislave bývajú, je podľa analýzy spoločnosti Market Locator približne 250 t...

Juraj Droba

SaS

...bývalý člen ÚV KSS Milan Ftáčnik sa starostí o transparentnosť financovania mojej kampane. Môžem ho ubezpečiť, že je úplne čisté a v súlade so zákonom. Keďže moju kampaň robí strana SaS, všetky výdavky si môže on (aj ktokoľvek iný) pozrieť cez jej transparentný účet.

Iné - 18.07.2017
Pravda

Droba svojim výrokom (výrok z Drobovej FB stránky) reagoval na júlové obvinenia zo strany Milana Ftáčnika. Milan Ftáčnik bol skutočne v minulosti členom ÚV KSS. Juraj Droba správne uvádza, že pokiaľ jeho kampaň robí strana SaS, výdavky na ňu majú byť evidované na transparentnom účte strany, ktorý Sa...

Juraj Droba

SaS

V roku 1993 bol riadiacim počítačom riadený dopravný proces na 31 križovatkách. Hlavné mesto SR Bratislava vypísalo medzinárodný tender. Súťaž vyhrala firma Siemens, vďaka čomu pôvodný riadiaci systém dopravy nahradil nový(..)píše sa rok 2017 a v Bratislave sa nachádza 121 riadených cestných svetelných križovatiek.

Iné - 18.07.2017
Neoveriteľné

Výrok pochádza z Drobovho blogu z marca 2017. V roku 1993 bol skutočne zavedený počítačový systém riadiaci dopravný proces v Bratislave od spoločnosti Siemens. V rutinnej prevádzke bol od roku 1994. Odvtedy na webe magistrátu či z iných zdrojov nie sú dostupné informácie o nových súťažiach na prevád...

Juraj Droba

SaS

...mestská časť Bratislava – Vrakuňa ešte v roku 2002 vydala zákaz používať domové studne na polievanie zeleniny a ovocných stromov. Tento zákaz platí dodnes.

Iné - 18.07.2017
Pravda

Starostka bratislavskej mestskej časti Vrakuňa v roku 2002 skutočne vydala všeobecný zákaz používania podzemných vôd čerpaných z vlastných studní na polievanie zeleniny a ovocia určených na konzum. Tento zákaz mal platiť až do odvolania. Jeho platnosť až do súčasnosti potvrdzuje aj web mestskej čast...

Juraj Droba

SaS

...hlavné mesto uzatvorilo zmluvu na dodávku komplexnej služby správy verejného osvetlenia s firmou Siemens zmluvu na takmer 2 milióny.

Iné - 18.07.2017
Neoveriteľné

Výrok Juraja Drobu pochádza z jeho blogu z januára 2017. Zo zmluvy medzi spoločnosťou Siemens a hlavným mestom vyplýva, že cena za správu verejného osvetlenia sa vypočítava každý mesiac podľa počtu svetelených bodov, pričom tento počet býva aktualizovaný každého pol roka. Keďže k zmluve medzi Bratis...

Rudolf Kusý

Bratislavské Nové Mesto má najväčší počet klubov dôchodcov v kraji. Všetky sme zrekonštruovali.

Iné - 11.10.2017
Pravda

V obci Bratislava - Nové Mesto sa nachádza osem klubov dôchodcov čo je najviac zo všetkých obcí v Bratislave ako aj v celom kraji. Na druhom mieste v počte denných klubov dôchodcov sa umiestnila Petržalka s počtom šesť klubov. Tieto údaje sú aktuálne k dátumu prvého apríla 2013. Novšie údaje sa...

Rudolf Kusý

Územie budúceho parku v Petržalke je najväčším župným pozemkom.

Iné - 11.10.2017
Neoveriteľné

Spomínaný budúci park v Petržalke o ktorom Rudolf Kusý hovorí, sa bude rozkladať na pozemku s rozlohu približne 9 hektárov. Koncept parku bol schválení poslancami župného zastupiteľstva a záujemcovia o prenájom a prevádzku parku mali možnosť predkladať svoje ponuky do siedmeho septembra 2017. Lokali...

Rudolf Kusý

Som jediným nezávislým poslancom v zastupiteľstve samosprávneho kraja.

Iné - 11.10.2017
Nepravda

Je pravda, že Rudolf Kusý nikdy nebol a ani v súčasnosti nie členom žiadnej politickej strany. V aktuálnom zastupiteľstve Bratislavského kraja sa však nachádzajú ďalší štyria poslanci, ktorí kandidovali ako nezávislí. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý."Zastupiteľstvo je zbor zložený z p...

Pavol Frešo

SDKÚ-DS

....prímestská doprava stojí 12 miliónov eur ročne..

Iné - 04.08.2017
Nepravda

Výrok pochádza z Frešovho blogu z augusta 2017, zverejneného na webe Hospodárskych novín. K obsahu je platený prístup, no popisuje ho web tlačovej agentúry SITA. Bratislavské noviny uvádzajú, že výška celkovej ročnej dotácie BSK pre prímestskú dopravu sa pohybovala v roku 2014 na úrovni 8....

Pavol Frešo

SDKÚ-DS

...v súčasnosti býva v okresoch Bratislava, Senec, Malacky a Pezinok približne 630-tisíc ľudí s trvalým pobytom, v skutočnosti ich je tu však o 200-tisíc viac

Iné - 04.08.2017
Pravda

Výrok pochádza z Frešovho blogu z augusta 2017, zverejneného na webe Hospodárskych novín. K obsahu je platený prístup, no popisuje ho web tlačovej agentúry SITA.Na základe údajov Štatistického úradu SR (ďalej len „ŠÚ SR“) z roku 2016 a údajov Market Locatoru môžeme tento Frešov výrok považovať za pr...

Martin Jakubec

Nestraníci

Pri svojom poslednom zvolení v roku 2013 sa Frešo vyjadril, že z cestnej dane zinkasuje župa 33 miliónov a z toho až 60 % malo ísť na cesty. Vám sa to pri bežnej jazde alebo na chodníkoch zdá? Mne určite nie.

Iné - 18.07.2017
Zavádzajúce

Výrok pochádza z Jakubcovho blogu z marca 2017. Celé vyjadrenie, na ktoré Martin Jakubec naráža, je z roku novembra 2013 a znie nasledovne:  "V prvom rade treba zredukovať počet správcov ciest v kraji zo súčasných 5 na dvoch, a to na štát a kraj. Nebudú sa viesť spory a diskusie o tom, komu ces...

Martin Jakubec

Nestraníci

Prijatím takto pripravovaného rozpočtu by dlh VÚC vzrástol z 50 na 70 miliónov euro a značne by zaťažil hospodárenie kraja v ďalších rokoch. Tieto čísla sú nespochybniteľné a údaje si môže každý overiť na stránkach VÚC.

Iné - 18.07.2017
Zavádzajúce

Výrok pochádza z Jakubcovho blogu z júla 2017.V predmetnom článku spomína, že v pôvodnom Návrhu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej aj ako „BSK”) na roky 2017-2019, sa uvažovalo s prijatím zahraničných a tuzemských úverov spolu vo výške 20 mil. EUR. Toto môžeme považovať za pravdivé t...

Martin Jakubec

Nestraníci

V návrhu rozpočtu (na rok 2017, pozn. )sa pripravovalo dramatické, až takmer 40 percentné navýšenie výdavkov na opravy a rekonštrukcie budov a zariadení vo vlastníctve VÚC. Len v zlomkoch sa uvažovalo s navýšením zdrojov pre také dôležité kapitoly, ako sú doprava, cestná sieť, turistický ruch, sociálne služby, či vzdelávanie, kultúra a šport. Pritom v uplynulých dvoch rokoch bol už takmer vyčerpaný rezervný fond kraja.

Iné - 18.07.2017
Pravda

Jakubec hovorí  o rozpočte, ktorý mal predchádzať návrhu schválenému zastupiteľstvom v decembri 2016. Výdavky na interné služby v tomto rozpočte sú pre rok 2017 skutočne navýšené o približne 40% a je tiež pravda, že u ostatných položiek rozpočtu nedošlo k podobnému navýšeniu. V rezervnom fonde ...

Martin Jakubec

Nestraníci

V návrhu rozpočtu na rok 2017 VÚC plánoval (Pavol Frešo, pozn.)výdavky vo výške 164,7 mil. euro, pričom časť prostriedkov vo výške 20 miliónov euro uvažoval získať z domácich aj zahraničných úverov.

Iné - 18.07.2017
Pravda

Výrok pochádza z Jakubcovho blogu z júla 2017. Návrh rozpočtu na rok 2017, ktorý bol schválený v decembri 2016 plánuje výdavky vo výške približne 145 miliónov eur a neplánuje žiadne úvery. Jakubec neskôr v rozhovore pre Topky.sk tvrdil, že jeho kritika predošlého návrhu zabránila rozpočtu s úverom a...

Milan Ftáčnik

Nestraníci

Keď som nastúpil do funkcie primátora Bratislavy, prebral som obrovsky zadlžené mesto, ktorého dlhy dosahovali viac ako 66 % bežných príjmov. To bolo viac ako kritická hranica 60 % stanovená ústavným zákonom. Za štyri roky sme mesto finančne ozdravili a znížili sme jeho dlhy o 40 miliónov eur.

Iné - 18.07.2017
Nepravda

Dlh mesta Bratislava predstavoval v roku 2010, kedy Ftáčnik nastúpil do funkcie primátora, približne 62 % bežných príjmov. Prekračoval tak limit dlhu verejnej správy stanovený na 60 %. Celková hodnota, o ktorú sa znížili dlhy mesta Bratislava počas Ftáčnikovho funkčného obdobia bola približne 17,6 m...

Milan Ftáčnik

Nestraníci

V Bratislave sme vybudovali za posledných 25 rokov 2,4 km novej trate do Petržalky a mesto pripravuje ďalšie 4 km trate až na Janíkov Dvor. Ale územný generel dopravy identifikoval ďalších 22 možných nových električkových tratí

Iné - 18.07.2017
Nepravda

Výrok pochádza z Ftáčnikovho blogu z júna 2017. V roku 2016 skutočne došlo k otvoreniu novej električkovej trate do Petržalky, a to medzi Šafárikovým námestím a Jantárovou cestou v celkovej dĺžke 2,40 kilometra. Mesto Bratislava chce nadviazať na tento úsek a v roku 2018 sa chystá pokračovať s výsta...

Pavol Frešo

SDKÚ-DS

"Kým zvyšné kraje (okrem banskobystrického, ktorý by to veľmi potreboval) majú už dlhé roky možnosť financovať modernizáciu prevažne prostredníctvom eurofondov, obyvatelia nášho kraja majú túto možnosť výrazne obmedzenú vzhľadom na to, že sme oproti zvyšku Slovenska ekonomicky vyspelejším regiónom.

Iné - 18.07.2017
Neoveriteľné

Výrok pochádza z Frešovho blogu z 18. mája 2017.  Pod pojmom eurofondy rozumieme v súčasnom programovom období finančné prostriedky z 5 štrukturálnych a investičných fondov: Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidie...

Juraj Droba

SaS

Kontroverzný dokument s názvom Audit fungovania parkovacej politiky im (magistrátu mesta Bratislava, pozn.) spracovala spoločnosť Deloitte Audit, ktorá za to mala na základe rámcovej zmluvy zinkasovať 100-tisíc eur. Podľa stránky magistrátu ale mesto zaplatilo už 130-tisíc eur.

Iné - 18.07.2017
Neoveriteľné

Dokument s názvom Audit parkovacej politiky bol v roku 2016 vypracovaný firmou Deloitte Audit s.r.o. Zhotovenie dokumentu bolo vyplatené na základe Rámcovej zmluvy o poskytovaní audítorských služieb (číslo FIN/14/025) medzi Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava a Deloitte Audit s.r.o. V zml...

success
error