DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Juraj Droba

SaS

...hlavné mesto uzatvorilo zmluvu na dodávku komplexnej služby správy verejného osvetlenia s firmou Siemens zmluvu na takmer 2 milióny.

Bratislavský samosprávny kraj - 18.07.2017
Neoveriteľné

Výrok Juraja Drobu pochádza z jeho blogu z januára 2017. Zo zmluvy medzi spoločnosťou Siemens a hlavným mestom vyplýva, že cena za správu verejného osvetlenia sa vypočítava každý mesiac podľa počtu svetelených bodov, pričom tento počet býva aktualizovaný každého pol roka. Keďže k zmluve medzi Bratislavou a spoločnosťou Siemens nie sú zverejnené aktuálne dodatky, vďaka ktorým by sme mohli spoľahlivo prepočítať sumu, ktorú hlavné mesto spoločnosti zaplatí za prevádzkovanie osvetlenia, hodnotíme výrok ako neoveriteľný. 

Na základe zmluvy(.pdf, s. 4) medzi spoločnosťou Siemens a hlavným mestom Bratislava bola cena za prevádzku jedného svetelného bodu (svietidla) určená na 2,75 Eura/mesiac bez DPH. Takto stanovená cena predstavuje "...cenu za dosiahnutie úrovne poskytovania služby na úrovni 100 %, najmenej však 95% svietenia svetelných bodov denne, nachádzajúcich sa na území Mesta Bratislava." Celkový počet (.pdf, s. 1) prevádzkovaných a udržiavaných svetelných bodov v súčasnosti je 47 837 ks. Zmluva bola uzatvorená na dobu jedného kalendárneho roka, teda 12 mesiacov. Za toto obdobie by bola celková suma 1 578 621 eur bez DPH.


V zmluve sa ďalej píše: "Počet svetelných bodov si zmluvné strany písomne odsúhlasia vždy k 1. januáru a 1. júlu príslušného kalendárneho roka; tento počet svetelných bodov platí vždy pre nasledujúci kalendárny polrok." (.pdf, s. 4) Na webe magistrátu však zatiaľ nie je zverejnený aktualizovaný počet kusov k 1. júlu 2017, preto vo výpočtoch vychádzame z počtu platného pre 1. polrok. 

Pokiaľ by sme brali do úvahy údaj na webe, uvedený mimo oficiálnej zmluvy, cena za jeden svetelný bod by bola 3 eurá, cena za 12 mesiacov by teda dosiahla výšku 1, 72 milióna eur. PR článok spoločnosti Siemens navyše udáva počet svetelných bodov skoro 50 000 a Droba zas podľa pôvodného blogu, z ktorého výrok pochádza, uvádza sumu za svetelný bod 3,30 eur - takú sumu však  samotná zmluva neuvádza.

Dátum zverejnenia analýzy: 18.07.2017
success
error