DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Mgr. Juraj Droba M.A., MBA

SaS
23 3 1 6
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Juraj Droba

SaS

... v BSK chýba 4500 miest v škôlkach, aj keď škôlky sú v právomoci obcí a mestských častí, župa vlastní pozemky a objekty, ktoré môže poskytnúť...

Volby 2017 BSK v RTVS - 17.10.2017
Pravda

V minulom roku chýbalo v Bratislavskom kraji celkovo 4 677 miest v materských školách. Ako uvádza Juraj Droba, správa škôlok je v právomoci obcí a mestských častí, no zároveň vyššie územné celky disponujú vlastnými pozemkami, s ktorými môžu nakladať. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.Na základe Šta...

Juraj Droba

SaS

...kamiónová doprava ide cez centrum Malaciek, župa ide rekonštruovať cesty len po hranicu mesta Malacky, vykašlala sa na ten 1,5 km úsek od tabule do centra..

Volby 2017 BSK v RTVS - 17.10.2017
Pravda

Bratislavský samosprávny kraj sa začiatkom roku 2018 chystá opraviť cestu tretej triedy medzi Rohožníkom a Malackami. Rekonštrukcia začne za hranicou katastrálneho územia mesta Malacky a skončí na hranici zastavaného územia obce Rohožník. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.Na základe Vestníka č. 182...

Juraj Droba

SaS

BSK nemeria počet pasažierov, odmeňuje dopravcov podľa plánu dopravnej obslužnosti, podľa počtu kilometrov

Volby 2017 BSK v RTVS - 17.10.2017
Pravda

Zmluva medzi BSK a dopravcom Slovak Lines stanovuje, že dopravca je odmeňovaný podľa počtu kilometrov a nie podľa počtu pasažierov. Výrok hodnotíme ako pravdivý. Vieme, že BSK zabezpečuje dopravnú obslužnosť územia prímestskými autobusovými linkami a z verejných zdrojov uhrádza stratu...

Juraj Droba

SaS

Integrovaná doprava v BSK, jediné, čo je integrované, sú cestovné lístky, nie sú integrované grafikony...

Volby 2017 BSK v RTVS - 17.10.2017
Pravda

Problémy s integrovanou dopravou na území BSK trvajú od spustenia III. etapy Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS) v novembri 2015 (kedy bol okrem iného zavedený jednotný cestovný lístok) až do súčasnosti. Súladu grafikonov sa priamo týkajú nedostatočná prepojen...

Juraj Droba

SaS

Dnes ak stredná škola vyvíja nejakú podnikateľskú činnosť, resp. zárobkovú činnosť, keďže podnikať nemôže, funguje to tak, že tie peniaze, ktoré zarobí, musí vrátiť späť, a potom sú jej spätne prideľované

Ftácnik, Droba, Frešo a Kusý v diskusii SME - 28.09.2017
Nepravda

Školy majú zákonné oprávnenie vykonávať podnikateľskú činnosť, pričom právne predpisy nezakotvujú povinnosť odovzdať zisk zriaďovateľovi školy. Ten musí dať na podnikateľskú činnosť len súhlas. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý. Podľa § 151 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. je škola a školské ...

success
error