DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Mgr. Juraj Droba M.A., MBA

SaS
23 3 1 6
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Juraj Droba

SaS

... v BSK chýba 4500 miest v škôlkach, aj keď škôlky sú v právomoci obcí a mestských častí, župa vlastní pozemky a objekty, ktoré môže poskytnúť...

Volby 2017 BSK v RTVS - 16.10.2017
Pravda

V minulom roku chýbalo v Bratislavskom kraji celkovo 4 677 miest v materských školách. Ako uvádza Juraj Droba, správa škôlok je v právomoci obcí a mestských častí, no zároveň vyššie územné celky disponujú vlastnými pozemkami, s ktorými môžu nakladať. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.Na základe Šta...

Juraj Droba

SaS

...kamiónová doprava ide cez centrum Malaciek, župa ide rekonštruovať cesty len po hranicu mesta Malacky, vykašlala sa na ten 1,5 km úsek od tabule do centra..

Volby 2017 BSK v RTVS - 16.10.2017
Pravda

Bratislavský samosprávny kraj sa začiatkom roku 2018 chystá opraviť cestu tretej triedy medzi Rohožníkom a Malackami. Rekonštrukcia začne za hranicou katastrálneho územia mesta Malacky a skončí na hranici zastavaného územia obce Rohožník. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.Na základe Vestníka č. 182...

Juraj Droba

SaS

BSK nemeria počet pasažierov, odmeňuje dopravcov podľa plánu dopravnej obslužnosti, podľa počtu kilometrov

Volby 2017 BSK v RTVS - 16.10.2017
Pravda

Zmluva medzi BSK a dopravcom Slovak Lines stanovuje, že dopravca je odmeňovaný podľa počtu kilometrov a nie podľa počtu pasažierov. Výrok hodnotíme ako pravdivý. Vieme, že BSK zabezpečuje dopravnú obslužnosť územia prímestskými autobusovými linkami a z verejných zdrojov uhrádza stratu...

Juraj Droba

SaS

Integrovaná doprava v BSK, jediné, čo je integrované, sú cestovné lístky, nie sú integrované grafikony...

Volby 2017 BSK v RTVS - 16.10.2017
Pravda

Problémy s integrovanou dopravou na území BSK trvajú od spustenia III. etapy Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS) v novembri 2015 (kedy bol okrem iného zavedený jednotný cestovný lístok) až do súčasnosti. Súladu grafikonov sa priamo týkajú nedostatočná prepojen...

Juraj Droba

SaS

Dnes ak stredná škola vyvíja nejakú podnikateľskú činnosť, resp. zárobkovú činnosť, keďže podnikať nemôže, funguje to tak, že tie peniaze, ktoré zarobí, musí vrátiť späť, a potom sú jej spätne prideľované

Ftácnik, Droba, Frešo a Kusý v diskusii SME - 26.09.2017
Nepravda

Školy majú zákonné oprávnenie vykonávať podnikateľskú činnosť, pričom právne predpisy nezakotvujú povinnosť odovzdať zisk zriaďovateľovi školy. Ten musí dať na podnikateľskú činnosť len súhlas. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý. Podľa § 151 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. je škola a školské ...

Juraj Droba

SaS

Pod rúškom aktualizácie (upgrade systému) za 24 rokov nikto nevyhlásil novú súťaž (na spravovanie systému riadenia dopravy, pozn.).

Bratislavský samosprávny kraj - 18.07.2017
Pravda

Najnovšia zmluva mesta Bratislava na upgrade systému riadenia dopravy je z decembra 2016. Zmluva bola uzatvorená bez predchádzajceho verejného obstarávania a dodávateľom je firma Siemens. Siemens bola dodávateľom aj pri poslednej dostupnej zmluve mesta na riadenie dopravy z roku 1992. Za 24 rokov te...

Juraj Droba

SaS

...bývalý člen ÚV KSS Milan Ftáčnik sa starostí o transparentnosť financovania mojej kampane. Môžem ho ubezpečiť, že je úplne čisté a v súlade so zákonom. Keďže moju kampaň robí strana SaS, všetky výdavky si môže on (aj ktokoľvek iný) pozrieť cez jej transparentný účet.

Bratislavský samosprávny kraj - 18.07.2017
Pravda

Droba svojim výrokom (výrok z Drobovej FB stránky) reagoval na júlové obvinenia zo strany Milana Ftáčnika. Milan Ftáčnik bol skutočne v minulosti členom ÚV KSS. Juraj Droba správne uvádza, že pokiaľ jeho kampaň robí strana SaS, výdavky na ňu majú byť evidované na transparentnom účte strany, ktorý Sa...

Juraj Droba

SaS

V roku 1993 bol riadiacim počítačom riadený dopravný proces na 31 križovatkách. Hlavné mesto SR Bratislava vypísalo medzinárodný tender. Súťaž vyhrala firma Siemens, vďaka čomu pôvodný riadiaci systém dopravy nahradil nový(..)píše sa rok 2017 a v Bratislave sa nachádza 121 riadených cestných svetelných križovatiek.

Bratislavský samosprávny kraj - 18.07.2017
Neoveriteľné

Výrok pochádza z Drobovho blogu z marca 2017. V roku 1993 bol skutočne zavedený počítačový systém riadiaci dopravný proces v Bratislave od spoločnosti Siemens. V rutinnej prevádzke bol od roku 1994. Odvtedy na webe magistrátu či z iných zdrojov nie sú dostupné informácie o nových súťažiach na prevád...

Juraj Droba

SaS

...mestská časť Bratislava – Vrakuňa ešte v roku 2002 vydala zákaz používať domové studne na polievanie zeleniny a ovocných stromov. Tento zákaz platí dodnes.

Bratislavský samosprávny kraj - 18.07.2017
Pravda

Starostka bratislavskej mestskej časti Vrakuňa v roku 2002 skutočne vydala všeobecný zákaz používania podzemných vôd čerpaných z vlastných studní na polievanie zeleniny a ovocia určených na konzum. Tento zákaz mal platiť až do odvolania. Jeho platnosť až do súčasnosti potvrdzuje aj web mestskej čast...

Juraj Droba

SaS

...hlavné mesto uzatvorilo zmluvu na dodávku komplexnej služby správy verejného osvetlenia s firmou Siemens zmluvu na takmer 2 milióny.

Bratislavský samosprávny kraj - 18.07.2017
Neoveriteľné

Výrok Juraja Drobu pochádza z jeho blogu z januára 2017. Zo zmluvy medzi spoločnosťou Siemens a hlavným mestom vyplýva, že cena za správu verejného osvetlenia sa vypočítava každý mesiac podľa počtu svetelených bodov, pričom tento počet býva aktualizovaný každého pol roka. Keďže k zmluve medzi Bratis...

success
error