DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Juraj Droba

SaS

BSK nemeria počet pasažierov, odmeňuje dopravcov podľa plánu dopravnej obslužnosti, podľa počtu kilometrov

Volby 2017 BSK v RTVS - 17.10.2017
Pravda

Zmluva medzi BSK a dopravcom Slovak Lines stanovuje, že dopravca je odmeňovaný podľa počtu kilometrov a nie podľa počtu pasažierov. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 


Vieme, že BSK zabezpečuje dopravnú obslužnosť územia prímestskými autobusovými linkami a z verejných zdrojov uhrádza stratu spôsobenú dopravcovi v súvislosti so zabezpečením dopravnej obslužnosti územia a poskytnutými zľavami z cestovného podľa cenníka cestovného.

V zmluve je objem služieb na rok 2017 určený v čl. 1, bod a): "objem dopravných výkonov v súlade s platnými dopravnými licenciami, a vyplývajúcich z objednávateľom záväzne schválených cestovných poriadkov, je maximálne 13.002.000 km (km z cestovných poriadkov)". (.pdf)

Zmluva medzi BSK a dopravcom Slovak Lines taktiež v odseku V čl. 1 stanovuje, že objednávateľ, teda BSK má okrem iného povinnosť "Špecifikovať tarifné podmienky na základe ktorých sa budú prepravovať cestujúci." (.pdf)


Dátum zverejnenia analýzy: 16.10.2017
success
error