DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Juraj Droba

SaS

Pod rúškom aktualizácie (upgrade systému) za 24 rokov nikto nevyhlásil novú súťaž (na spravovanie systému riadenia dopravy, pozn.).

Bratislavský samosprávny kraj - 24.07.2017
Pravda

Najnovšia zmluva mesta Bratislava na upgrade systému riadenia dopravy je z decembra 2016. Zmluva bola uzatvorená bez predchádzajceho verejného obstarávania a dodávateľom je firma Siemens. Siemens bola dodávateľom aj pri poslednej dostupnej zmluve mesta na riadenie dopravy z roku 1992. Za 24 rokov teda podľa dostupných informácií nebola podpísaná zmluva s inou spoločnosťou. V roku 2010 bola vypísaná súťaž na prevádzku cestnej svetelnej signalizácie, nie sú však známe jej výsledky, pravdepodobne bola zrušená, tak ako uvádza v blogu aj Droba. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Výrok pochádza z Drobovho blogu z marca 2017. Oficiálny web mesta Bratislava informuje nasledovne: "Hlavné mesto SR Bratislava nahradilo v roku 1993 pôvodný riadiaci systém dopravy riadiacim systémom od firmy SIEMENS, a.s. (podľa výsledku medzinárodného tendra a zmluvy zo dňa 30. júna 1992)." Web (na podstránke o riadení dopravy) ďalej neuvádza akúkoľvek ďalšiu zmluvu či súťaž, týkajúcu sa riadenia dopravy.


V decembri 2016 mesto Bratislava uzavrelo so spoločnosťou Siemens zmluvu o poskytovaní služieb (.pdf), na základe ktorej má spoločnosť Siemens zrealizovať dodávku a zabezpečenie prevádzky systému riadenia dopravy. Web hlavného mesta eviduje svoje verejné obstarávania, verejné obstarávanie týkajúce sa riadenia systému dopravy a svetelnej signalizácie však neobsahuje. 

Zmluva z roku 2016 (.pdf, s.1) sa konkrétne týka nasledovného "Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa zrealizovať a odovzdať objednávateľovi dielo –upgrade, dodávka a zabezpečenie prevádzkyschopnosti systému riadenia dopravnej centrály VSR Scala (ďalej len „dielo“). Povinnosť dodávateľa zrealizovať sa týka aj servisu a údržby a vypracovania signálnych plánov v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve (ďalej len „práce“)."
Skutočne sa teda jednalo o upgrade systému. Celková cena za predmet zákazky je 231 811,2 eur.

Od podpisu prvej zmluvy mesta so spoločnosťou Siemens v roku 1992 na dodanie a prevádzkovanie systému riadenia dopravy skutočne uplynulo 24 rokov.

Register zmlúv mesta eviduje zmluvy len od roku 2011, niekoľko zmlúv z predchádzajúcich rokov eviduje archív zmlúv, medzi zverejnenými zmluvami sa ďalšie zmluvy o systéme riadenia dopravy nenachádzajú.

Bratislavské noviny z februára 2008 píšu nasledovné: "Riadiaci systém dopravy pre Bratislavu kúpilo mesto od firmy SIEMENS, a.s., na základe výsledkov medzinárodnej verejnej súťaže a zmluvy. Systém spustili začiatkom roka 1994 a prevádzkuje ho Krajský dopravný inšpektorát policajného zboru v Bratislave. Doteraz riadil počítač 31 križovatiek, v roku 2000 bola urobená obnova výpočtového systému, najmä pre nevyhnutnú výmenu diskových pamätí." Môžeme teda predpokladať, že minimálne do roku 2008 nebola zmluva o systéme riadenia dopravy uzatvorená s inou spoločnosťou ako Siemens.

Vestník verejného obstarávania z roku 2010 obsahuje aj oznámenie o verejnom obstarávaní mesta Bratislava na opravu, údržbu a prevádzku cestnej svetelnej signalizácie na území mesta, obstarávanie však bolo pravdepodobne neúspešné či zrušené, keďže v čase po ňom nie sú dostupné žiadne informácie v médiách ani na stránke mesta o tom, že by bola uzatvorená akákoľvek nová zmluva týkajúca sa cestnej svetelnej signalizácie. V registri dodávateľských faktúr pre rok 2011 (od tohto roku zverejňované všetky faktúry) sú navyše dohľadateľné faktúry Siemensu za rôzne opravné a údržbové práce týkajúce sa najmä svetelnej signalizácie na križovatkách. Môžeme teda predpokladať, že Siemens bol stále jediným správcom systému.

Dátum zverejnenia analýzy: 18.07.2017
success
error