DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Ftácnik, Droba, Frešo a Kusý v diskusii SME
Hostami Diskusie SME boli 26. septembra štyria kandidáti na post župana BSK. So šéfredaktorkou SME Beatou Balogovou diskutovali Juraj Droba, Pavol Frešo, Milan Ftácnik a Rudolf Kusý. 

Rudolf Kusý


3 0 0 1

Milan Ftáčnik

Nestraníci
1 2 1 0

Pavol Frešo

SDKÚ-DS
2 1 1 1

Juraj Droba

SaS
0 1 0 0
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Rudolf Kusý
 • Milan Ftáčnik
 • Pavol Frešo
 • Juraj Droba
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Pavol Frešo

SDKÚ-DS

Prihlásilo sa tam (v Tallinne, pozn.) k trvalému pobytu vďaka tomu (verejnej doprave zadarmo, pozn.) 9 z 10 neprihlásených ľudí.

Iné - 10.10.2017
Neoveriteľné

Tallin v roku 2013 zaviedol bezplatnú mestskú dopravu, pričom spočiatku skutočne zaznamenali výrazný nárast počtu prihlásených trvalých pobytov. Z dostupných zdrojov však nemožno zistiť, či ide o 9 z 10 pôvodne neprihlásených ľudí a tiež ani aké dôvody ľudí viedli k prihláseniu trvalého pobytu. Výro...

Milan Ftáčnik

Nestraníci

Členom ÚV KSS som bol až po novembri 1989.

Iné - 28.09.2017
Pravda

Milan Ftáčnik bol členom Výkonného výboru ÚV KSS po novembri 1989. Zúčastnil sa zjazdu KSS v decembri 1989 a podieľal sa na rekonštrukcii KSS na Stranu demokratickej ľavice (SDĽ). Neskôr pôsobil ako jej predseda a poslanec NR SR. Je poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja od roku...

Rudolf Kusý

Bratislava- Nové Mesto je najtransparentnejšou obcou v BSK.

Iné - 28.09.2017
Pravda

Podľa údajov Transparency International Slovensko (TIS) sa Bratislava - Nové Mesto za rok 2016 naozaj umiestnila na najvyššej pozícií zo všetkých obcí BSK. Bratislava - Nové Mesto sa umiestnila na 4. mieste za obcami Rožňava, Martin a Vranov nad Topľou v hodnotení všetkých obcí. Výrok hodnotíme ako ...

Rudolf Kusý

Župa sa v posledných rokoch v transparentnosti zhoršila.

Iné - 28.09.2017
Pravda

Rebríček transparentnosti samospráv a 100 najväčších miest na Slovensku zverejnila mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS) koncom roka 2016. Oproti roku 2010, kedy transparentnosť miest TIS merala prvýkrát, sa umiestnenie Bratislavského samosprávneho kraja (B...

Milan Ftáčnik

Nestraníci

Za môjho pôsobenia bola Bratislava 4. najtransparentnejším mestom na Slovensku.

Iné - 28.09.2017
Zavádzajúce

Milan Ftáčnik pôsobil ako primátor hlavného mesta medzi rokmi 2010 až 2014. Podľa údajov projektu Transparency International Slovensko, Otvorená samospráva, ktorý každý druhý rok preskúma transparentnosť 100 najväčších miest a 8 žúp, Bratislava bolo 4. najtransparentnejším mestom na konci mandátu Ft...

Milan Ftáčnik

Nestraníci

Pokiaľ by si trvalý pobyt do BSK prihlásilo 50 000 nových ľudí, župa by mala o 5 miliónov viac prostriedkov.

Iné - 28.09.2017
Nepravda

Podielové dane sú hlavným príjmom miest a obcí, ktorým štát necháva z vybratej dane určitý podiel na základe vopred stanoveného kľúča. Na veľkosť balíka peniazí má vplyv nielen celkový počet obyvateľov kraja, ale napríklad aj rozloha, dlžka siete ciest druhej a tretej triedy, alebo počet ľudí s...

Pavol Frešo

SDKÚ-DS

Za 8 rokov môjho pôsobenia nebolo zrušené žiadne gymnázium.

Iné - 28.09.2017
Zavádzajúce

V roku 2010 došlo k zlúčeniu Gymnázia na Haanovej ulici s Gymnáziom na Pankúchovej, čím došlo k vyradeniu Gymnázia Haanovej zo siete škôl. Rozhodnutie o zlúčení a vyradení prijal BSK dňa 1. októbra 2010, termín zlúčenia bol stanovený na 30. júna 2011. Fakticky nedošlo k zrušeniu ale k zlúčeniu,...

Pavol Frešo

SDKÚ-DS

Sme lídrami v odbornom školstve - v duálnom vzdelávaní.

Iné - 28.09.2017
Nepravda

Bratislavský samosprávny kraj sa zapája do národného programu "Systém duálneho vzdelania" šiestimi strednými odbornými školami a dvanástimi odbormi. Viac škôl je do programu zapojených v Trenčianskom, Nitrianskom, Žilinskom a Košickom kraji. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.  Systém duálneho...

Rudolf Kusý

Keď sa rôzne stredné školy spoja - do združenej či spojenej strednej školy, ich úroveň ide dole.

Iné - 28.09.2017
Neoveriteľné

Spájanie škôl znamená splynutie škôl rôzneho druhu alebo typu, združovaním zase spojenie stredných škôl. Keďže spojenie škôl má za následok zjednotenie do jednej právnickej osoby s jedným riaditeľom školy a často i efektívnejšie využívanie kapacít školských budov, argumentom býva najmä šetrenie fina...

Juraj Droba

SaS

Dnes ak stredná škola vyvíja nejakú podnikateľskú činnosť, resp. zárobkovú činnosť, keďže podnikať nemôže, funguje to tak, že tie peniaze, ktoré zarobí, musí vrátiť späť, a potom sú jej spätne prideľované

Iné - 28.09.2017
Nepravda

Školy majú zákonné oprávnenie vykonávať podnikateľskú činnosť, pričom právne predpisy nezakotvujú povinnosť odovzdať zisk zriaďovateľovi školy. Ten musí dať na podnikateľskú činnosť len súhlas. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý. Podľa § 151 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. je škola a školské ...

Pavol Frešo

SDKÚ-DS

Niekdajší župan Roman dal do prenájmu alebo predal všetky zdravotné strediská a nemocnice okrem karloveskej.

Iné - 28.09.2017
Pravda

Bývalý predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Ľubomír Roman naozaj dal do prenájmu niekoľko zdravotníckych zariadení v pôsobnosti kraja. V súčasnosti je jediným zdravotníckym zariadením v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK Poliklinika Karlova Ves. Vzhľadom na skutočnosť, že počas funkčného ob...

Pavol Frešo

SDKÚ-DS

V estónskom hlavnom meste je doprava zdarma pre ľudí s trvalým pobytom od roku 2013.

Iné - 28.09.2017
Pravda

Estónske hlavné mesto má od roku 2013 bezplatnú mestskú dopravu. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.Tallinn ako prvé hlavné mesto v Európe zaviedlo bezplatnú MHD. V marci 2012 sa referenda zúčastnilo síce len 20% voličov, ale tri štvrtiny z nich hlasovali pre a odsúhlasili tak návrh starostu Ed...

Milan Ftáčnik

Nestraníci

Zdravotná starostlivosť, tam vôbec nezasahujú obce a mestá, iba samosprávne kraje v spolupráci so štátom.

Iné - 28.09.2017
Nepravda

Mestá a obce podľa aktuálnej právnej úpravy majú niekoľko kompetencií v oblasti zdravotníctva a zdravotnej starostlivosti, ktoré vykonávajú ako prenesený výkon štátnej správy. Výrok Milana Ftáčnika hodnotíme ako nepravdivý. Problematiku právomocí miest a obcí v oblasti zdravotnej starostlivosti...

Rudolf Kusý

Počas môjho pôsobenia Bratislava - Nové Mesto vybudovalo 2 škôlky, zrekonštruovalo 15 škôl a škôlok, 17 ihrísk, 2 nové parky, nová knižnica..

Iné - 28.09.2017
Pravda

Rudolf Kusý je starostom Bratislavskej mestskej časti Nové Mesto od 23. decembra 2010 do súčasnosti. Počas jeho pôsobenia bolo v Bratislave - Nové Mesto naozaj vybudovaných alebo zrekonštruovaných 15 škôl a škôlok, vybudované dve nové škôlky. dva nové parky a nová knižnica. Nenašli sme však informác...

success
error