DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Frešo

SDKÚ-DS

Za 8 rokov môjho pôsobenia nebolo zrušené žiadne gymnázium.

Ftácnik, Droba, Frešo a Kusý v diskusii SME - 28.09.2017
Zavádzajúce

V roku 2010 došlo k zlúčeniu Gymnázia na Haanovej ulici s Gymnáziom na Pankúchovej, čím došlo k vyradeniu Gymnázia Haanovej zo siete škôl. Rozhodnutie o zlúčení a vyradení prijal BSK dňa 1. októbra 2010, termín zlúčenia bol stanovený na 30. júna 2011. Fakticky nedošlo k zrušeniu ale k zlúčeniu, preto výrok hodnotíme ako zavádzajúci. 

Pavol Frešo svojím výrokom reagoval na zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (tzv. školský zákon), ktorý upravuje okrem iného aj spájanie a rušenie škôl. Zákon adresuje tendenciu poklesu počtu detí, aj stredných odborných škôl, pričom stanovuje napríklad aj počet žiakov v triedach, prijímanie na vzdelávanie, či testovanie a monitorovanie žiakov. 

Podľa Výročnej správy BSK z roku 2009 (v roku kedy sa stal županom Frešo) bolo v správe kraja celkom 15 gymnázií (.pdf, s. 9), v súčasnosti je ich už len 14. V roku 2010 samospráva rozhodla o zlúčení Gymnázia na Haanovej ulici s Gymnáziom na Pankúchovej. Týmto zlúčením došlo k  vyradeniu Gymnázia Haanovej zo siete škôl. Jeho pedagógov i žiakov prebralo Gymnázium na Pankúchovej ulici.

Budova bývalej školy na Haanovej bola do roku 2014 prázdna, vtedy kraj vyhlásil súťaž na prenájom objektu. Ako o tom napísal aj Petržalčan "20.februára 2015 poslanci na svojom zasadnutí schválili prenájom  budovy bývalej školy na obdobie 25-tich rokov za symbolickú cenu 1 € za rok , ale s podmienkou, že nový nájomca, v tomto prípade Bilingválne Gymnázium C.S. Lewisa, investuje do budovy minimálne 400 000,-€, bez DPH do 5 rokov."

Podľa dokumentu (.pdf, s. 49) pre rokovanie Zastupiteľstva BSK vyplýva, že Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách na roky 2013-2018 už nepočíta s ďalším zrušením žiadneho gymnázia. Naopak deklaruje, že „je nevyhnutné zachovať proporcionalitu vzdelávania v jednotlivých skupinách odborov, pomer medzi všeobecným a odborným vzdelávaním, ako aj ponechať rodičom a žiakom možnosť výberu charakteru štúdia (cirkevné a súkromné školy)...

Dátum zverejnenia analýzy: 26.09.2017
success
error