DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Frešo

SDKÚ-DS
171 44 24 30
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Pavol Frešo

SDKÚ-DS

V Tallinne na tom nielenže neprerobili (doprava zadarmo, pozn.), ale majú z toho 20 mil. ročne.

Volby 2017 BSK v RTVS - 16.10.2017
Zavádzajúce

Od roku 2013 bola v hlavnom meste Estónska, v Tallinne, zavedená verejná doprava zdarma. Nárok na bezplatnú prepravu majú miestni, ktorí majú v meste trvalé bydlisko. To spôsobilo, že sa zvýšil počet obyvateľov mesta zo 415-tisíc o ďalších 25-tisíc. Mesto si od nových obyvateľov účtuje miestne dane,...

Pavol Frešo

SDKÚ-DS

...aby nám každé jedno uznesenie prešlo a mali sme podporu starostov a primátorov celého kraja..

Volby 2017 BSK v RTVS - 16.10.2017
Neoveriteľné

Bratislavský samosprávny kraj neposkytuje súhrnný prehľad uznesení z obdobia posledných ôsmich rokov, na základe ktorého by sa dalo jednoznačne potvrdiť, či vyvrátiť, tvrdenie Pavla Freša. Takisto neexistuje relevantný prieskum alebo oficiálny dokument, ktorý by potvrdzoval "podporu starostov a prim...

Pavol Frešo

SDKÚ-DS

Prihlásilo sa tam (v Tallinne, pozn.) k trvalému pobytu vďaka tomu (verejnej doprave zadarmo, pozn.) 9 z 10 neprihlásených ľudí.

Ftácnik, Droba, Frešo a Kusý v diskusii SME - 26.09.2017
Neoveriteľné

Tallin v roku 2013 zaviedol bezplatnú mestskú dopravu, pričom spočiatku skutočne zaznamenali výrazný nárast počtu prihlásených trvalých pobytov. Z dostupných zdrojov však nemožno zistiť, či ide o 9 z 10 pôvodne neprihlásených ľudí a tiež ani aké dôvody ľudí viedli k prihláseniu trvalého pobytu. Výro...

Pavol Frešo

SDKÚ-DS

Za 8 rokov môjho pôsobenia nebolo zrušené žiadne gymnázium.

Ftácnik, Droba, Frešo a Kusý v diskusii SME - 26.09.2017
Zavádzajúce

V roku 2010 došlo k zlúčeniu Gymnázia na Haanovej ulici s Gymnáziom na Pankúchovej, čím došlo k vyradeniu Gymnázia Haanovej zo siete škôl. Rozhodnutie o zlúčení a vyradení prijal BSK dňa 1. októbra 2010, termín zlúčenia bol stanovený na 30. júna 2011. Fakticky nedošlo k zrušeniu ale k zlúčeniu,...

Pavol Frešo

SDKÚ-DS

Sme lídrami v odbornom školstve - v duálnom vzdelávaní.

Ftácnik, Droba, Frešo a Kusý v diskusii SME - 26.09.2017
Nepravda

Bratislavský samosprávny kraj sa zapája do národného programu "Systém duálneho vzdelania" šiestimi strednými odbornými školami a dvanástimi odbormi. Viac škôl je do programu zapojených v Trenčianskom, Nitrianskom, Žilinskom a Košickom kraji. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.  Systém duálneho...

Pavol Frešo

SDKÚ-DS

Niekdajší župan Roman dal do prenájmu alebo predal všetky zdravotné strediská a nemocnice okrem karloveskej.

Ftácnik, Droba, Frešo a Kusý v diskusii SME - 26.09.2017
Pravda

Bývalý predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Ľubomír Roman naozaj dal do prenájmu niekoľko zdravotníckych zariadení v pôsobnosti kraja. V súčasnosti je jediným zdravotníckym zariadením v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK Poliklinika Karlova Ves. Vzhľadom na skutočnosť, že počas funkčného ob...

Pavol Frešo

SDKÚ-DS

V estónskom hlavnom meste je doprava zdarma pre ľudí s trvalým pobytom od roku 2013.

Ftácnik, Droba, Frešo a Kusý v diskusii SME - 26.09.2017
Pravda

Estónske hlavné mesto má od roku 2013 bezplatnú mestskú dopravu. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.Tallinn ako prvé hlavné mesto v Európe zaviedlo bezplatnú MHD. V marci 2012 sa referenda zúčastnilo síce len 20% voličov, ale tri štvrtiny z nich hlasovali pre a odsúhlasili tak návrh starostu Ed...

Pavol Frešo

SDKÚ-DS

...sme minulý rok skončili v prebytku takmer 5 miliónov Eur.

Bratislavský samosprávny kraj - 18.07.2017
Pravda

Výrok pochádza z Frešovho blogu z 18. mája 2017. Záverečný účet Bratislavského samosprávneho kraja pre rok 2016 (.pdf) uvádza "zostatok finančných operácii za uplynulý rozpočtový rok po úprave vo výške 4 869 081,68 EUR,". Prebytok bol teda skutočne takmer 5 miliónov eur.  Výrok hodnot...

Pavol Frešo

SDKÚ-DS

...podľa INEKO sme 2. finančne najzdravší kraj.

Bratislavský samosprávny kraj - 18.07.2017
Pravda

Výrok pochádza z Frešovho blogu z mája 2017. INEKO každoročne analyzuje celkový dlh krajov, ich dlhovú službu (výdavky na obsluhovanie dlhu), záväzky po lehote splatnosti, bilanciu bežného účtu a základnú bilanciu a tiež okamžitú likviditu. Na základe týchto ukazovateľov zostavuje skóre finančn...

Pavol Frešo

SDKÚ-DS

Keď sme v roku 2009 preberali úrad, dosahoval dlh Bratislavského samosprávneho kraja až 46,09%....na konci apríla tohto roka (2017) dostali dlh župy na úroveň 28,25%.

Bratislavský samosprávny kraj - 18.07.2017
Pravda

Výrok pochádza z Frešovho blogu v Denníku N z 18. mája 2017. Dlh BSK predstavoval v roku 2009 spolu 45,2 % bežných príjmov z predchádzajúceho roku, na prelome apríla a mája 2017 bol podiel dlhu len 28,04 % príjmov z roku 2016. Údaje sa teda približne zhodujú s Frešovým výrokom, avšak ako môžeme usúd...

success
error