DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Frešo

SDKÚ-DS

...aby nám každé jedno uznesenie prešlo a mali sme podporu starostov a primátorov celého kraja..

Volby 2017 BSK v RTVS - 17.10.2017
Neoveriteľné

Bratislavský samosprávny kraj neposkytuje súhrnný prehľad uznesení z obdobia posledných ôsmich rokov, na základe ktorého by sa dalo jednoznačne potvrdiť, či vyvrátiť, tvrdenie Pavla Freša. Takisto neexistuje relevantný prieskum alebo oficiálny dokument, ktorý by potvrdzoval "podporu starostov a primátorov z celého kraja". Vzhľadom na to, že Pavol Frešo mieru podpory nijakým spôsobom nešpecifikoval, nie je možné objektívne zhodnotiť jeho tvrdenie.Výrok Pavla Freša, kandidáta na post predsedu BSK, preto hodnotíme ako neoveriteľný.

Ing. Bc. Pavol Frešo pôsobí vo funkci predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) od roku 2009 (v obdobiach 2009 – 2013 a 2013 – 2017). V rokoch 2006 – 2010 pôsobil ako poslanec NR SR za SDKÚ-DS, v rokoch 2012 – 2016 bol predsedom tejto politickej strany.

Pavol Frešo vo svojom výroku tvrdí, že každé jedno uznesenie, o ktorom ako predseda rokoval s poslancami zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), bolo prijaté a že jeho predsedníctvo bolo podporované starostami a primátormi z BSK.

Keďže BSK nezverejňuje súhrnný a prehľadný zoznam uznesení počas celých dvoch funkčných období, nevieme jednoznačne overiť výrok. Podporu starostov a primátorov taktiež nie je možné jednoznačne evaluovať, keďže neexistuje prieskum ich preferencie na pozíciu predsedu BSK alebo dokument či vyjadrenie, v ktorom by podstatná časť starostov a primátorov explicitne vyjadrovala podporu aktuálnemu vedeniu župy. Pavol Frešo vo výroku nešpecifikuje počet týchto podporovateľov.

Pred regionálnymi voľbami 2013, v ktorých bol druhýkrát zvolený do funkcie predsedu, sa v médiách objavili články, v ktorých dvaja bratislavskí starostovia vyzývajú občanov, aby sa zúčastnili druhého kola volieb a vyjadrujú podporu Pavlovi Frešovi. Podľa agentúrnej správy TASR to bol starosta Vajnor Ján Mrva a starostka Devína Ľubica Kolková.

Hľadanie pomocou relevantných kľúčových slov, ktoré by naznačovali podporu alebo konflikt medzi starostami a predsedníctvom BSK, neprinieslo informácie, ktoré by toto tvrdenie potvrdzovali alebo vyvrátili.

Dátum zverejnenia analýzy: 16.10.2017
success
error