DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Frešo

SDKÚ-DS

Sme lídrami v odbornom školstve - v duálnom vzdelávaní.

Ftácnik, Droba, Frešo a Kusý v diskusii SME - 28.09.2017
Nepravda

Bratislavský samosprávny kraj sa zapája do národného programu "Systém duálneho vzdelania" šiestimi strednými odbornými školami a dvanástimi odbormi. Viac škôl je do programu zapojených v Trenčianskom, Nitrianskom, Žilinskom a Košickom kraji. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.  

Systém duálneho vzdelania je národným vzdelávacím programom, ktorého cieľom je "plošná implementácia systému duálneho vzdelávania do všetkých vhodných učebných a študijných odborov, prehĺbenie prepojenia vzťahu zamestnávateľ – stredná škola – žiak v rámci systému duálneho vzdelávania, vytvorenie jednotného informačného prostredia pre systém duálneho vzdelávania a elektronizácia procesov implementácie, zvýšenie atraktivity a kvality OVP a príprava inštruktorov, majstrov a učiteľov na plnenie uvedených úloh.

Projekt odštartoval ešte v septembri 2015. Vtedy ho kritizoval aj Branislav Gröhling, (tímlíder strany SaS pre školstvo) kvôli slabej informovanosti rodičov, firiem a aj žiakov základných škôl. O rok neskôr opäť poukázal na nízku informovanosť škôl, nízky záujem škôl o duálne vzdelávanie a slabú propagáciu. Dodal, že "v prvom roku sa očakávalo zapojenie asi 1 500 žiakov, zapojilo sa ich 450. Na začiatku druhého roka zamestnávatelia vytvorili 2 700 učebných miest, dokonca mali k dispozícii kapacitu pre 6 145 žiakov. Zapojilo sa len 1 122 nových žiakov."

V tomto školstvom roku (2017/2018) sa podľa oficiálnej stránky programu zvýšil počet prvákov o 27%. Nastúpilo presne 1 370 prvákov v 58 stredných odborných školách. Najvyšší počet prvákov, a to 381, je v Žilinskom kraji, za ním nasleduje Trenčiansky kraj s počtom 294 žiakov.

Dátum zverejnenia analýzy: 26.09.2017
success
error