DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Rudolf Kusý

Bratislava- Nové Mesto je najtransparentnejšou obcou v BSK.

Ftácnik, Droba, Frešo a Kusý v diskusii SME - 28.09.2017
Pravda

Podľa údajov Transparency International Slovensko (TIS) sa Bratislava - Nové Mesto za rok 2016 naozaj umiestnila na najvyššej pozícií zo všetkých obcí BSK. Bratislava - Nové Mesto sa umiestnila na 4. mieste za obcami Rožňava, Martin a Vranov nad Topľou v hodnotení všetkých obcí. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

V rámci Bratislavského samosprávneho kraja sa za rok 2016 umiestnili najvyššie za obcou Bratislava - Nové Mesto obce Bratislava - Petržalka na 7. mieste, Bratislava - Staré Mesto na 10 mieste, Pezinok na 11. mieste a Malacky na 12. mieste. Ďalšie obce sa nachádzajú na rebríčku transparentnosti až na 26. a 28. mieste - Bratislava - Karlova Ves a Bratislava - Ružinov. 

Hodnotenie transparentnosti obce Bratislava - Nové Mesto sa výrazne zlepšilo za posledné dva roky. V roku 2014 sa podľa hodnotenia Transparency International Slovensko nachádzala Bratislava - Nové Mesto na 15. mieste s hodnotením B-. V roku 2012 bola situácia oveľa horšia a obec sa nachádzala na 56. mieste so známkou C. V roku 2010 sa nachádzala na 42. mieste so známkou C-. 

Transparency International Slovensko (TIS) hodnotí transparentnosť miest a žúp vrámci projektu Otvorená samospráva od roku 2010 každý druhý rok (2010, 2012, 2014 a 2016). TIS hodnotí transparentnosť miest na základe "11 oblastí a 96 indikátorov, ktoré zahŕňajú predovšetkým informácie týkajúce sa právomocí miestnych samospráv vyplývajúcich zo zákona (napr. predaj a prenájom majetku), a tiež politík, ktoré by podľa TIS mali mať miestne samosprávy oficiálne upravené (napr. etika a konflikt záujmov). Najväčšiu váhu má prístup k informáciám, podiel verejnosti na rozhodovaní v samospráve, verejné obstarávanie a oblasť rozpočtu a zmlúv."

Dátum zverejnenia analýzy: 26.09.2017
success
error