DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Milan Ftáčnik

Nestraníci

Za môjho pôsobenia bola Bratislava 4. najtransparentnejším mestom na Slovensku.

Ftácnik, Droba, Frešo a Kusý v diskusii SME - 28.09.2017
Zavádzajúce

Milan Ftáčnik pôsobil ako primátor hlavného mesta medzi rokmi 2010 až 2014. Podľa údajov projektu Transparency International Slovensko, Otvorená samospráva, ktorý každý druhý rok preskúma transparentnosť 100 najväčších miest a 8 žúp, Bratislava bolo 4. najtransparentnejším mestom na konci mandátu Ftáčníka, teda v roku 2014. Výrok evokuje, že hlavné mesto bolo počas celého volebného obdobia (minimálne od roku 2012) konštantne na 4. mieste, výrok preto hodnotíme ako zavádzanie. 

Transparency International Slovensko (TIS) hodnotí transparentnosť miest a žúp vrámci projektu Otvorená samospráva od roku 2010 a to každý druhý rok (2010, 2012, 2014 a 2016). V roku 2010 a 2012 sa umiestnila na prvom mieste mesto Šaľa, roku 2014 Martin. Bratislava sa v tomto rebríčku objavuje na 8. mieste v roku 2010, na 7. mieste v roku 2012 a na 4. mieste v roku 2014. Od roku 2010 bola Bratislava hodnotená známkami na škále B- až B+. 

V roku 2016 sa na prvé miesto v transparentnosti dostalo okresné mesto Vranov nad Topľou. Bratislava sa v tomto roku ocitla na 17. mieste. Môžeme tak konštatovať výrazné zhoršenie transparentnosti po výmene Milana Ftáčnika za Iva Nesrovnala v pozícií primátora Bratislavy. 

TIS hodnotí transparentnosť miest na základe "11 oblastí a 96 indikátorov, ktoré zahŕňajú predovšetkým informácie týkajúce sa právomocí miestnych samospráv vyplývajúcich zo zákona (napr. predaj a prenájom majetku), a tiež politík, ktoré by podľa TIS mali mať miestne samosprávy oficiálne upravené (napr. etika a konflikt záujmov). Najväčšiu váhu má prístup k informáciám, podiel verejnosti na rozhodovaní v samospráve, verejné obstarávanie a oblasť rozpočtu a zmlúv."

Dátum zverejnenia analýzy: 26.09.2017
success
error