DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Milan Ftáčnik

Nestraníci
40 14 4 6
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Vojna na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Milan Ftáčnik

Nestraníci

Som hrdý na to, že sa mi podarilo presvedčiť Európsku komisiu, aby na podporu verejnej dopravy dala viac ako 300 mil. eur.

Volby 2017 BSK v RTVS - 16.10.2017
Pravda

Milan Ftáčnik v čase vedenia Hlavného mesta SR Bratislavy v rokoch 2010 – 2014 získal od Európskej komisie približne 300 miliónov eur v rámci projektu Operačný program Doprava (OPD), ktoré boli využité na nákup nových vozidiel, rekonštrukciu Starého mosta, vybudovanie eletričkovej trate do Petržalky...

Milan Ftáčnik

Nestraníci

...v tejto agentúre som si objednal kampaň za 150 tis. eur...

Volby 2017 BSK v RTVS - 16.10.2017
Neoveriteľné

Podľa Ftáčnikovho transparentného účtu vyplatil reklamnej agentúre Mayer McCann Erickson čiastky v súčte približne za 68 tisíc eur. Nevieme však, či si objednal alebo neobjednal v sume 150 tis. eur. Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný. Peniaze pre reklamnú agentúru boli určené na správu webu a fa...

Milan Ftáčnik

Nestraníci

Sme (BSK, pozn.) štatisticky najbohatším regiónom z hľadiska Slovenska aj EÚ, sme tretí v poradí.

Volby 2017 BSK v RTVS - 16.10.2017
Pravda

Z údajov Indexu regionálnej konkurencieschopnosti 2016, ktorého autorom je Európska komisia vyplýva, že pre rok 2016 je Bratislavský samosprávny kraj (BSK) 3. najbohatším regiónom podľa ukazovateľa Hrubého domáceho produkutu (HDP). Je teda očividné, že cez optiku tvorby HDP BSK predbehol aj ostatné ...

Milan Ftáčnik

Nestraníci

Máme (BSK, pozn.) nedostatok miest v sociálnych zariadeniach.

Volby 2017 BSK v RTVS - 16.10.2017
Pravda

Bratislavský samosprávny kraj má v zriaďovateľskej pôsobnosti celkovo 14 zariadení sociálnych služieb. Ide o domovy sociálnych služieb, zariadenia pre seniorov, rehabilitačné strediská, zariadanie podporovaného bývania, špecializované zariadenia a sociálne rehabilitácie (.pdf, s. 1). Na základe najn...

Milan Ftáčnik

Nestraníci

Členom ÚV KSS som bol až po novembri 1989.

Ftácnik, Droba, Frešo a Kusý v diskusii SME - 26.09.2017
Pravda

Milan Ftáčnik bol členom Výkonného výboru ÚV KSS po novembri 1989. Zúčastnil sa zjazdu KSS v decembri 1989 a podieľal sa na rekonštrukcii KSS na Stranu demokratickej ľavice (SDĽ). Neskôr pôsobil ako jej predseda a poslanec NR SR. Je poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja od roku...

Milan Ftáčnik

Nestraníci

Za môjho pôsobenia bola Bratislava 4. najtransparentnejším mestom na Slovensku.

Ftácnik, Droba, Frešo a Kusý v diskusii SME - 26.09.2017
Zavádzajúce

Milan Ftáčnik pôsobil ako primátor hlavného mesta medzi rokmi 2010 až 2014. Podľa údajov projektu Transparency International Slovensko, Otvorená samospráva, ktorý každý druhý rok preskúma transparentnosť 100 najväčších miest a 8 žúp, Bratislava bolo 4. najtransparentnejším mestom na konci mandátu Ft...

Milan Ftáčnik

Nestraníci

Pokiaľ by si trvalý pobyt do BSK prihlásilo 50 000 nových ľudí, župa by mala o 5 miliónov viac prostriedkov.

Ftácnik, Droba, Frešo a Kusý v diskusii SME - 26.09.2017
Nepravda

Podielové dane sú hlavným príjmom miest a obcí, ktorým štát necháva z vybratej dane určitý podiel na základe vopred stanoveného kľúča. Na veľkosť balíka peniazí má vplyv nielen celkový počet obyvateľov kraja, ale napríklad aj rozloha, dlžka siete ciest druhej a tretej triedy, alebo počet ľudí s...

Milan Ftáčnik

Nestraníci

Zdravotná starostlivosť, tam vôbec nezasahujú obce a mestá, iba samosprávne kraje v spolupráci so štátom.

Ftácnik, Droba, Frešo a Kusý v diskusii SME - 26.09.2017
Nepravda

Mestá a obce podľa aktuálnej právnej úpravy majú niekoľko kompetencií v oblasti zdravotníctva a zdravotnej starostlivosti, ktoré vykonávajú ako prenesený výkon štátnej správy. Výrok Milana Ftáčnika hodnotíme ako nepravdivý. Problematiku právomocí miest a obcí v oblasti zdravotnej starostlivosti...

Milan Ftáčnik

Nestraníci

Ak Drobovi bude robiť kampaň strana Sloboda a Solidarita (SaS), tak nemusí mať zriadený transparentný účet. Ale SaS zverejnila svoje údaje na účte 28. júna a Droba robil bilbordovú kampaň už predtým, takže pravdepodobne si vedie kampaň sám.

Bratislavský samosprávny kraj - 18.07.2017
Nepravda

Milan Ftáčnik vyslovil toto obvinenie začiatkom júla 2017. Výdavky za kampaň Juraja Drobu na post predsedu BSK sú evidované na transparentnom účte strany SaS pre voľby do VÚC 2017, tak ako je to povinné podľa zákona. Keďže sa volebná kampaň podľa zákona začína uverejnením rozhodnutia o konaní volieb...

Milan Ftáčnik

Nestraníci

...sa mi podarilo získať viac ako 300 miliónov eur na riešenie problémov mestskej hromadnej dopravy. Dnes ich vidíte v nových električkách - jazdí ich 45, v nových trolejbusoch, ktorých je viac ako 120, ako aj v novom Starom moste.

Bratislavský samosprávny kraj - 18.07.2017
Pravda

Výrok pochádza z Ftáčnikovho blogu z apríla 2017. Hlavné mesto SR Bratislava medzi rokmi 2010 až 2014 získalp v rámci Operačného programu doprava (OPD) na obnovu vozidiel verejnej dopravy ako aj ďalšie projekty viac ako 300 miliónov eur (pdf. s. 12). Eurofondové projekty na podporu integro...

success
error