DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Juraj Droba

SaS

V roku 1993 bol riadiacim počítačom riadený dopravný proces na 31 križovatkách. Hlavné mesto SR Bratislava vypísalo medzinárodný tender. Súťaž vyhrala firma Siemens, vďaka čomu pôvodný riadiaci systém dopravy nahradil nový(..)píše sa rok 2017 a v Bratislave sa nachádza 121 riadených cestných svetelných križovatiek.

Bratislavský samosprávny kraj - 18.07.2017
Neoveriteľné

Výrok pochádza z Drobovho blogu z marca 2017. V roku 1993 bol skutočne zavedený počítačový systém riadiaci dopravný proces v Bratislave od spoločnosti Siemens. V rutinnej prevádzke bol od roku 1994. Odvtedy na webe magistrátu či z iných zdrojov nie sú dostupné informácie o nových súťažiach na prevádzkovanie systému riadenia dopravy v hlavnom meste. Posledný dostupný údaj o počte riadených cestných svetelných križovatiek (121) je z roku 2008, ten uvádza aj Droba. Keďže nie sú verejne dostupné novšie informácie a ani magistrát mesta Bratislava nám na našu žiadosť danú informáciu neposkytol, hodnotíme výrok ako neoveriteľný. 

Webstránka Generálneho investora Bratislavy informuje, že pôvodný riadiaci proces dopravného systému v Bratislave bol nahradený počítačovým riadením od spoločnosti Siemens v roku 1993 a od roku 1994 riadil v rutinnej prevádzke dopravu na 31 križovatkách. Spoločnosť Siemens bola skutočne víťazom medzinárodného tendra.  

Články z roku 2008 uvádzajú, že v Bratislave je dopravný proces riadený automatizovaným systémom na 121 križovatkách a na 135 križovatkách boli v danom roku osadené semafory. Webstránka mesta Bratislava konkrétne píše: 

"V súčasnom období je v Bratislave 135 križovatiek riadených cestnou svetelnou signalizáciou. Automatizovaný systém riadenia mestskej cestnej dopravy (ASR MCD) je v Bratislave v prevádzke od roku 1984. V súčasnosti je v dvoch technických úrovniach (centrálne riadenie resp. centrálne dohliadanie) pripojených na ASR MCD 86 zariadení cestnej svetelnej signalizácie (ZCSS) riadiacich dopravný proces na 121 križovatkách."

Dátum zverejnenia analýzy: 18.07.2017
success
error