DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Rudolf Kusý

Som jediným nezávislým poslancom v zastupiteľstve samosprávneho kraja.

Bratislavský samosprávny kraj - 11.10.2017
Nepravda

Je pravda, že Rudolf Kusý nikdy nebol a ani v súčasnosti nie členom žiadnej politickej strany. V aktuálnom zastupiteľstve Bratislavského kraja sa však nachádzajú ďalší štyria poslanci, ktorí kandidovali ako nezávislí. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.

"Zastupiteľstvo je zbor zložený z poslancov samosprávneho kraja zvolených v priamych voľbách. Spôsob voľby poslancov zastupiteľstva ustanovuje osobitný zákon. Zastupiteľstvo určí počet poslancov na celé volebné obdobie v pomere 12 000 až 15 000 obyvateľov na jedného poslanca a určí volené obvody podľa osobitného zákona."

Za posledné funkčné obdobie počas predsedania Pavola Freša v čele Bratislavského VÚC má kraj 43 poslancov. Z týchto poslancov je nezávislých päť. Sú to Rudolf Kusý, Richard Červienka, Marián Haramia, Roman Maroš a Peter Švaral. Ostatní poslanci kandidovali za konkrétne strany, prípadne boli podporovaní viacerými politickými stranami súčasne. Najčastejšie kandidovali členovia zastupiteľstva za strany SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SAS, MOST - HÍD a KDH.


Dátum zverejnenia analýzy: 18.07.2017
success
error