DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Martin Jakubec

Nestraníci

Prijatím takto pripravovaného rozpočtu by dlh VÚC vzrástol z 50 na 70 miliónov euro a značne by zaťažil hospodárenie kraja v ďalších rokoch. Tieto čísla sú nespochybniteľné a údaje si môže každý overiť na stránkach VÚC.

Bratislavský samosprávny kraj - 18.07.2017
Zavádzajúce

Výrok pochádza z Jakubcovho blogu z júla 2017.V predmetnom článku spomína, že v pôvodnom Návrhu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej aj ako „BSK”) na roky 2017-2019, sa uvažovalo s prijatím zahraničných a tuzemských úverov spolu vo výške 20 mil. EUR. Toto môžeme považovať za pravdivé tvrdenie, avšak Jakubec vo svojom blogu zavádza, nakoľko on tvrdí, že celkový dlh na začiatku rozpočtového obdobia bol 50 mil. EUR, čo podľa dostupných informácií nie je pravda.

Pôvodné znenie Návrhu rozpočtu BSK na roky 2017-2019, zverejneného na stránkach BSK v novembri 2016 pre účely verejnej diskusie, v ktorom sú plánované úvery uvedené (10 mil. EUR zo zahraničných úverov a 10 mil. EUR z tuzemských úverov), nám poskytol v elektronickej forme priamo Martin Jakubec, nakoľko tento dokument bol zo stránok BSK odstránený.
Návrh rozpočtu BSK na roky 2017-2019, ktorý aktuálne vieme nájsť na stránkach BSK však už so žiadnymi zahraničnými, či tuzemskými úvermi v roku 2017 neuvažuje (.pdf, s.6).

Celkový dlh BSK k 31.12.2016 bol vykázaný v súlade s platnou legislatívou SR vo výške 37 066 635,73 EUR (.pdf, s.35). Navýšením tohto dlhu o vyššie uvedených 20 mil. EUR by celková hodnota dlhu v roku 2017 vzrástla na 57 066 635,73 EUR a nie na spomínaných 70 mil. EUR.

Dátum zverejnenia analýzy: 18.07.2017
success
error