DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

PhDr. Martin Jakubec PhD.

Nestraníci
3 0 2 0
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Martin Jakubec

Nestraníci

V poslednom období hromadne míňa (Pavol Frešo, pozn.) verejné zdroje z rozpočtu na župe na svoje osobné PR na sociálnej sieti FB kampaňou za 50 tisíc eur.

Bratislavský samosprávny kraj - 18.07.2017
Pravda

Výrok pochádza z Jakubcovho blogu z júla 2017. Podľa údajov zverejnených na webe Bratislavského samosprávneho kraja bolo na propagáciu cez Facebook v období január 2015 - júl 2017 minutých 54 870 eur, čo sa približuje údaju uvedenému Jakubcom. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý, neposudzuj...

Martin Jakubec

Nestraníci

Pri svojom poslednom zvolení v roku 2013 sa Frešo vyjadril, že z cestnej dane zinkasuje župa 33 miliónov a z toho až 60 % malo ísť na cesty. Vám sa to pri bežnej jazde alebo na chodníkoch zdá? Mne určite nie.

Bratislavský samosprávny kraj - 18.07.2017
Zavádzajúce

Výrok pochádza z Jakubcovho blogu z marca 2017. Celé vyjadrenie, na ktoré Martin Jakubec naráža, je z roku novembra 2013 a znie nasledovne:  "V prvom rade treba zredukovať počet správcov ciest v kraji zo súčasných 5 na dvoch, a to na štát a kraj. Nebudú sa viesť spory a diskusie o tom, komu ces...

Martin Jakubec

Nestraníci

Prijatím takto pripravovaného rozpočtu by dlh VÚC vzrástol z 50 na 70 miliónov euro a značne by zaťažil hospodárenie kraja v ďalších rokoch. Tieto čísla sú nespochybniteľné a údaje si môže každý overiť na stránkach VÚC.

Bratislavský samosprávny kraj - 18.07.2017
Zavádzajúce

Výrok pochádza z Jakubcovho blogu z júla 2017.V predmetnom článku spomína, že v pôvodnom Návrhu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej aj ako „BSK”) na roky 2017-2019, sa uvažovalo s prijatím zahraničných a tuzemských úverov spolu vo výške 20 mil. EUR. Toto môžeme považovať za pravdivé t...

Martin Jakubec

Nestraníci

V návrhu rozpočtu (na rok 2017, pozn. )sa pripravovalo dramatické, až takmer 40 percentné navýšenie výdavkov na opravy a rekonštrukcie budov a zariadení vo vlastníctve VÚC. Len v zlomkoch sa uvažovalo s navýšením zdrojov pre také dôležité kapitoly, ako sú doprava, cestná sieť, turistický ruch, sociálne služby, či vzdelávanie, kultúra a šport. Pritom v uplynulých dvoch rokoch bol už takmer vyčerpaný rezervný fond kraja.

Bratislavský samosprávny kraj - 18.07.2017
Pravda

Jakubec hovorí  o rozpočte, ktorý mal predchádzať návrhu schválenému zastupiteľstvom v decembri 2016. Výdavky na interné služby v tomto rozpočte sú pre rok 2017 skutočne navýšené o približne 40% a je tiež pravda, že u ostatných položiek rozpočtu nedošlo k podobnému navýšeniu. V rezervnom fonde ...

Martin Jakubec

Nestraníci

V návrhu rozpočtu na rok 2017 VÚC plánoval (Pavol Frešo, pozn.)výdavky vo výške 164,7 mil. euro, pričom časť prostriedkov vo výške 20 miliónov euro uvažoval získať z domácich aj zahraničných úverov.

Bratislavský samosprávny kraj - 18.07.2017
Pravda

Výrok pochádza z Jakubcovho blogu z júla 2017. Návrh rozpočtu na rok 2017, ktorý bol schválený v decembri 2016 plánuje výdavky vo výške približne 145 miliónov eur a neplánuje žiadne úvery. Jakubec neskôr v rozhovore pre Topky.sk tvrdil, že jeho kritika predošlého návrhu zabránila rozpočtu s úverom a...

success
error