DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Martin Jakubec

Nestraníci

Pri svojom poslednom zvolení v roku 2013 sa Frešo vyjadril, že z cestnej dane zinkasuje župa 33 miliónov a z toho až 60 % malo ísť na cesty. Vám sa to pri bežnej jazde alebo na chodníkoch zdá? Mne určite nie.

Bratislavský samosprávny kraj - 18.07.2017
Zavádzajúce

Výrok pochádza z Jakubcovho blogu z marca 2017. Celé vyjadrenie, na ktoré Martin Jakubec naráža, je z roku novembra 2013 a znie nasledovne:  "V prvom rade treba zredukovať počet správcov ciest v kraji zo súčasných 5 na dvoch, a to na štát a kraj. Nebudú sa viesť spory a diskusie o tom, komu cesta patrí. Z dane za motorové vozidlá, čo je ročne okolo 33 miliónov eur, ide takmer 60% do opráv a rekonštrukcií ciest a na zabezpečenie verejnej osobnej dopravy, zvyšok ide na financovanie školstva a sociálnej starostlivosti pre seniorov a hendikepovaných."

Pavol Frešo teda konštatoval aktuálny stav v roku 2013 a nie sľub do budúcna. 

Dátum zverejnenia analýzy: 18.07.2017
success
error