DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Martin Jakubec

Nestraníci

V návrhu rozpočtu na rok 2017 VÚC plánoval (Pavol Frešo, pozn.)výdavky vo výške 164,7 mil. euro, pričom časť prostriedkov vo výške 20 miliónov euro uvažoval získať z domácich aj zahraničných úverov.

Bratislavský samosprávny kraj - 18.07.2017
Pravda

Výrok pochádza z Jakubcovho blogu z júla 2017. Návrh rozpočtu na rok 2017, ktorý bol schválený v decembri 2016 plánuje výdavky vo výške približne 145 miliónov eur a neplánuje žiadne úvery. Jakubec neskôr v rozhovore pre Topky.sk tvrdil, že jeho kritika predošlého návrhu zabránila rozpočtu s úverom a vyššími výdavkami. Ním spomínaný návrh rozpočtu nie je však v súčasnosti dostupný na stránke BSK ako tvrdil. Preto sme ho požiadali o zaslanie ním spomínanej verzie. Túto verziu nám predložil a súhlasí s jeho tvrdeniami. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Rozpočet pre Bratislavský samosprávny kraj bol schválený na zasadaní zastupiteľstva 16. decembra 2016. Uznesenia, výsledky hlasovaní a samotný návrh rozpočtu je dostupný webovej stránke BSK
Martin Jakubec tému rozpočtu spomína na svojom blogu a v rozhovore pre topky.sk
V spomínanom návrhu rozpočtu sú ale celkové výdavky nižšie ako tvrdí Jakubec : "Výdavky Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2017 sú plánované vo výške 144 727 095,46 €, z toho bežné výdavky vo výške 123 491 976,49 € (85,33% podiel z celkových výdavkov) a kapitálové výdavky vo výške 18 517 623,51 € (12,79% podiel z celkových výdavkov) a výdavkové finančné operácie vo výške 2 717 495,46 € (1,88% podiel z celkových výdavkov)."

Príjmy vo forme tuzemských a zahraničných úverov by podľa návrhu rozpočtu bratislavská župa nemala mať. 
Jakubec tvrdí, že finálny a schválený návrh rozpočtu je odlišný od pôvodného. Keďže v ňom podľa neho chýba dvadsať miliónov a táto suma chýba aj v položke Úvery, predpokladá, že upozornením na túto situáciu sa mu podarilo zabrániť "pripravovanému rozpočtovému obžerstvu". 
Verzia rozpočtu predložená k verejnej diskusií pred schvaľovaním rozpočtu v decembri skutočne obsahuje plánované výdavky vo výške 164,7 milióna eur a pôžičky (tuzemské aj zahraničné) vo výške 20 miliónov eur.

 

Dátum zverejnenia analýzy: 18.07.2017
success
error