DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Frešo

SDKÚ-DS

...v súčasnosti býva v okresoch Bratislava, Senec, Malacky a Pezinok približne 630-tisíc ľudí s trvalým pobytom, v skutočnosti ich je tu však o 200-tisíc viac

Bratislavský samosprávny kraj - 04.08.2017
Pravda

Výrok pochádza z Frešovho blogu z augusta 2017, zverejneného na webe Hospodárskych novín. K obsahu je platený prístup, no popisuje ho web tlačovej agentúry SITA.Na základe údajov Štatistického úradu SR (ďalej len „ŠÚ SR“) z roku 2016 a údajov Market Locatoru môžeme tento Frešov výrok považovať za pravdivý.

Výrok súvisí s Frešovým návrhom bezplatnej prímestskej aj mestskej dopravy v Bratislavskom samosprávnom kraji (ďalej len „BSK“) pre ľudí, ktorí sú v tomto kraji prihlásení na trvalý pobyt. Podľa údajov zverejnených na stránkach ŠÚ SR bývalo, na konci roka 2016, v BSK (okresy Bratislava, Senec, Malacky a Pezinok) 641 892 obyvateľov.

Podľa geolokačnej štatistiky, ktorú zbiera a vyhodnocuje spoločnosť Market Locator SK s.r.o., na základe pohybu SIM kariet môžeme odvodiť reálny počet obyvateľov „prespávajúcich“ v samotnej Bratislave, teda aj obyvateľov bez trvalého pobytu na tomto území. Údaje boli namerané v hlavnom meste – okresy Bratislava I. až V. v máji 2017 a počet „nocujúcich“ v Bratislave bol vyčíslený na 666 264. Toto číslo sme porovnali s údajmi ŠÚ SR. Vytriedením údajov týkajúcich sa výlučne len počtu obyvateľov hlavného mesta, ktoré sú zverejnené na stránke ŠÚ SR, sme zistili, že počet obyvateľov bývajúcich v hlavnom meste ku koncu roka 2016 bol 425 923.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že len v samotnom hlavnom meste žije približne o 200-tisíc obyvateľov viac ako je ich prihlásených na trvalý pobyt, a preto je možné predpokladať, že výrok Pavla Freša je pravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 18.07.2017
success
error