DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Argumentacný boj o uteceneckej kríze
Iné - 20.10.2015

Demagog.SK overil faktickú presnost základných argumentov, ktoré v poslednom období odzneli vo verejnom priestore v súvislosti s uteceneckou krízou v Európe. Nereprezentujú konkrétnych politikov, novinárov ci iné osoby vo verejnom priestore, ale treba ich skôr vnímat ako argumenty objavujúce sa v súcasnom diskurze na Slovensku.


11 1 10 5
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Vojna na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Proti-imigrantská pozícia .
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Súčasné pravidlá EÚ štátom prikazujú, aby kontrolovali Schengenskú hranicu a príchodzích utečencov registrovalo. Maďarsko je jediné, kto to robí a je za to kritizované.

Iné - 22.09.2015
Zavádzajúce

Hoci právne záväzné akty EÚ skutocne zakotvujú ochranu externých hraníc a vyžadujú registráciu utecenkýn a utecencov v prvom štáte Schengenského priestoru, ktorého hranice prekrocia, Madarsko nie je jediný štát, ktorý registráciu realizuje a nie je kritizované za snahu o registráciu, ktorá je sama s...

Politika návratov neúspešných žiadateľov o azyl nebola dôsledne realizovaná európskymi štátmi.

Iné - 22.09.2015
Pravda

Je pravdou, že súčasná miera uskutočnených návratov vrámci EÚ sa pohybuje na hranici 40%. Toto relatívne nízke číslo je vo veľkej miere pravdepodobne dôsledkom nespolupráce domovských krajín daných migrantov. Argument napriek tomu hodnotíme ako pravdivý.Súčasné dokumenty zaoberajúce sa migračnou pol...

Prichádzajúci utečenci/imigranti nedodržiavajú európske zákony a neposlúchajú pokyny policajtov (napr. prekračujú hranice ilegálne, odmietajú sa registrovať a žiadať o azyl v prvej krajine, dopúšťajú sa násilností).

Iné - 22.09.2015
Zavádzajúce

Je pravdou, že boli zaznamenané prípady násilných incidentov medzi políciou a utečencami a nerešpektovania príkazov autorít utečencami. K týmto situáciam prišlo podľa dostupných informácií najmä vo vyhrotených situáciách a je veľmi ťažké objektívne hodnotiť, ktorá strana nesie plnú vi...

Moslimskí utečenci majú úplne iné hodnoty, napríklad nemajú rešpekt voči ženám.

Iné - 22.09.2015
Zavádzajúce

Rovnako ako pri iných náboženstvách, postavenie žien v islame je ovplyvnené mnohými faktormi, od interpretácie kľúčových textov po doplňujúce ekonomické, sociálne a kultúrne podmienky. Treba zdôrazniť, že neexistuje jednotná verzia alebo interpretácia islamu, a tak neexistuje ani univerzálny prístup...

Bohaté krajiny Perzského zálivu neprijali ani jedného utečenca.

Iné - 22.09.2015
Pravda

Fakt, že bohaté krajiny Perzského zálivu neprijali žiadnych utečencov zo Sýrie a Iraku sa objavuje v médiách často a tieto krajiny sú za svoj prístup kritizované. je však potrebné pripomenúť, že iné moslimské krajiny majú na svojom území väčšinu sýrských utečencov a to podstatne viac než celá E...

Jeden z princípov EÚ je solidarita medzi členskými krajinami. Pre Slovensko to v prípade utečeneckej krízy znamená, že musí poskytnúť pomoc iným krajinám EÚ prijatím pomerného počtu utečencov.

Iné - 22.09.2015
Pravda

Nie len vrámci súčasnej utečeneckej situácie je solidarita vrámci slovenskej politiky vnímaná ako dobrovoľný altruistický počin. Európska únia však zdôrazňuje, že skutočný význam solidarity leží vo vzájomnej pomoci v dobe, keď je táto pomoc potrebná a nie len vtedy, keď sa k tomu člen danej komunity...

Mnohé návrhy a ich dopady, o ktorých sa momentálne diskutuje, bude možné zrealizovať a až v strednom alebo dlhom období. Kým je potrebné riešiť aj tieto kroky, v prvom rade je potrebné sa postarať o státisice utečencov, ktorí už dnes sú v Európe.

Iné - 22.09.2015
Pravda

Európska migračná kríza, ktorá vyústila do príchodu stoviek tisíc migrantov, utekajúcich z vojnou zničených krajín, odhalila zásadné chyby v politike EÚ ako celku. Patria sem mimo iných absencia ucelenej európskej migračnej politiky, ako aj rozličné spôsoby vedenia politiky jednotlivých členský...

Európa a Slovensko sú schopné zvládnuť súčasný nápor utečencov, nejedná sa o niečo, čo ohrozuje funkčnosť štátnych orgánov, alebo predstavuje príliš veľké finančné bremeno

Iné - 22.09.2015
Neoveriteľné

Hoci počet utečencov celosvetovo narastá, ich pomer v porovnaní s obyvateľstvom EÚ-28 ostáva zanedbateľný a v prípad čísel azylantov ktoré majú priradení Slovensku neprekračujú počty žiadateľov o azyl na Slovensku v minulosti. Vyšší počet utečencov si však vyžaduje investície do azylovej p...

Mnoho Slovákov v minulosti emigrovalo a našlo útočisko v západných krajinách, napríklad aj v Rakúsku a Nemecku.

Iné - 22.09.2015
Pravda

Slováci v minulosti patrili a takisto v súčasnosti patria k tradičným vysťahovaleckým národom. Veľký počet Slovákov žijúcich v zahraničí z rôznych dôvodov, či už ekonomických alebo politických, ktorí boli schopní sa v minulosti úspešne usadiť a zaradiť do spoločnosti po svojom vycestovaní do cudziny...

Je nehodné pre vyspelú Európu 21. storočia aby sa správala k ľuďom, ktorí potrebujú pomoc, tak ako nacisti k svojim obetiam počas holocaustu.

Iné - 22.09.2015
Zavádzajúce

V súvislosti s utečeneckou krízou v EÚ sa objavilo niekoľko názorov prirovnávajúce niektoré konkrétne udalosti k udalostiam z druhej svetovej vojny. Jeden prípad bol napríklad keď utečencom smerujúcim do Rakúska povedané, že vlak, do ktoré nastupujú, ich odvezie k rakúskym hraniciam, no ten neskôr z...

Slovensko si svoju časť Schengenskej hranice kontroluje, iné krajiny však zlyhali - Taliansko, Grécko.

Iné - 21.09.2015
Zavádzajúce

Je pravdou, že slovenské hranice doposiaľ prekročilo omnoho menšie množstvo migrantov než aké sa dostalo na územie Grécka a Talianska. Zásadným rozdielom však je, že, narozdiel od týchto krajín sa Slovensko nenachádza ani na jednej z hlavných migračných trás a slovenská časť hranice je vnútrozemská,...

Slovensko nemá problém s utečencami, Nemecko má - utečenci nechcú žiť na Slovensku.

Iné - 21.09.2015
Zavádzajúce

Je faktom, že väčšina utečencov v súčasnej vlne smeruje do Nemecka, prípadne do iných krajín západnej Európy. Slovensko tak nefiguruje ako cieľová krajina a dokonca nie je ani na hlavných tranzitných trasách, ktoré napríklad prechádzajú Maďarskom a Rakúskom a obchádzajú naše územie. Na druhej strane...

Utečenci a imigranti predstavujú výrazne zvýšené bezpečnostné riziko - napr. kriminalitu, terorizmus a šírenie zdravotných epidémií.

Iné - 21.09.2015
Zavádzajúce

V médiách je aktuálne veľmi často počuť o rizikách, ktoré so sebou prináša európska utečenecká kríza. Niektorí varujú ľudí, aby uprednostnili bezpečnosť štátu pred súcitom (N. Farage). Podobné hlasy tvrdia, že európska kultúra ako aj kresťanské dedičstvo sú v ohrození (V. Orbán) ...

Ľudia, ktorí prichádzajú do Európy v súčasnej imigrantskej vlne, sú väčšinou ekonomickí migranti, nie utečenci.

Iné - 21.09.2015
Nepravda

Kým posúdenie toho, aký je presne pomer medzi utečencam a ekonomickými migrantami spomedzi ľudí, ktorí v poslednom období do Európy prichádzajú, nie je možný, existujú dostupné odhady rôznych autorizovaných zdrojov. Všetky dôveryhodné zdroje, ktoré sa nám podarilo nájsť zhodne uvádzajú, že podstatne...

Za problémy utečencov nemôžeme, prečo ich máme riešiť my? Za utečeneckú krízu môže Západ - krajiny, ktoré bombardovali Líbyu, intervenovali v Iraku a Afganistane a podporujú sýrsku opozíciu.

Iné - 21.09.2015
Zavádzajúce

Účasť slovenských vojakov na misiách v Afganistane, Sýrii, Iraku, pôvod zbraní, ktoré sa v Sýrii nachádzajú a náš postoj voči rozhodnutiam Rady Bezpečnosti OSN potvrdzujú určitú spoluúčasť a zodpovednosť Slovenska na situácii, v ktorej sa tieto krajiny ocitli. Nedá sa okrem toho plošne obviňovať "Zá...

Existuje konsenzus, že utečeneckú krízu vyriešime len tak, že stabilizujeme situáciu na Blízkom východe - to je koreň problému.

Iné - 21.09.2015
Pravda

Je všeobecne akceptované, že zvýšený problém utečencov v Európe je dôsledkom bezpečnostnej a ekonomickej situácie v krajinách ako Sýria, Irak, Afganistan, Lýbia, či Eritrea. Je teda logické, že konečné riešenie utečeneckej krízy v Euróoe si vyžaduje riešenie týchto konflitkov. Napriek tomu, že je po...

Aj my máme podiel na problémoch krajín, z ktorých utečenci utekajú - bojuje sa tam napríklad zbraňami vyrobenými na Slovensku.

Iné - 21.09.2015
Pravda

O tom, že Islamský štát bojuje zo slovenskými obrnenými vozidlami a muníciou informoval v septembri DenníkN."Vojna s radikálmi z Islamského štátu sa Slovenska priamo týka nielen preto, že obrovská vlna utečencov z krajín postihnutých bojmi teraz mieri do Európskej únie. V&nb...

Medzinárodné humanitárne právo, ktorého sme súčasťou, nás zaväzuje sa o utečencov postarať.

Iné - 21.09.2015
Pravda

Medzinárodné humanitárne právo (MHP) je súhrnom medzinárodných dohovorov, dohôd a zmlúv, ktoré zaväzujú štáty k ochrane osôb nezúčastňujúcich sa vojenských či iných bojových konfliktov. Takýmito dohodami sú napríklad Ženevský dohovor alebo Utečenecká dohoda z 1951, ktoré zúčastneným krajinám nariaďu...

Utečenci majú ekonomický potenciál pre hosťujúce krajiny a môžu byť súčasťou riešenia európskeho a slovenského problému so starnúcou populáciou.

Iné - 21.09.2015
Pravda

Ohľadom otázky dopadov imigrantov na ekonomiku v prijímacej krajine sa vedú odborné debaty. Časť odborníkov tvrdí, že migranti nemusia byť ekonomickým benefitom a nemusia ani riešiť starnutie populácie. Množstvo príkladov v Európe a vo svete však ukazuje, že migranti (v závislosti od ich štruktúry) ...

Základné ľudské a európske hodnoty velia poskytnúť pomoc utečencom.

Iné - 21.09.2015
Neoveriteľné

Tento veľmi častý argument nepracuje s faktickým základom a dá sa považovať za morálny apel. Otázka toho, čo predstavujú základné ľudské a európske hodnoty, rovnako tak akým spôsobom ich napĺňať predstavuje jednu zo základných otázok, na ktorých sa líšia jednotlivé politické ideológie. Kedže sa však...

Proti-imigrantská pozícia .

Bohaté krajiny Perzského zálivu neprijali ani jedného utečenca.

Iné - 04.10.2015
Pravda

Fakt, že bohaté krajiny Perzského zálivu neprijali žiadnych utečencov zo Sýrie a Iraku sa objavuje v médiách často a tieto krajiny sú za svoj prístup kritizované. Argument preto hodnotíme ako pravdivý.Bohaté krajiny zálivu naozaj neakceptujú sýrskych utečencov - a to najmä z dôvodu, že pri migr...

Azylantom prispievame niekoľkými tisícami eur, kým naši dôchodci žijú z pár sto eur mesačne.

Iné - 29.09.2015
Zavádzajúce

Ak dôchodcami chápeme poberateľov starobného dôchodku, tak priemerná výška dôchodku dosahuje 409, 27 €. Oproti tomu, nositelia štatútu azylanta môžu, tak ako ostatní občania Slovenskej republiky, žiadať o dávky v hmotnej núdzi zabezpečujúce základné životné minimum. Dávka v hmotnej núdzi na mesiac č...

Je treba založiť tábory v severnej Afrike, Srbsku apod., kde budú čakatelia na azyl pobývať, kým sa o ich žiadosti nerozhodne.

Iné - 29.09.2015
Neoveriteľné

-- tu chcem doplnit nieco z tej debaty medzi sulikom a linhom.Okrem riešenia bezpečnostných problémov v krajinách pôvodu utečencov sa spomínajú aj ďalšie riešeni ĎalšiePodobné riešenia - tábory, v ktorých treba utečencov koncentrovať, kým prebehne proces žiadosti o azyl, navrhuje aj Richar...

Je potrebné zabezpečiť možnosť bezpečnostného presunu do Európy (napr. pomocou humanitárnych víz), alebo umožniť utečencom žiadať o azyl mimo územia Európy.

Iné - 22.09.2015
Neoveriteľné

Návrh humanitárnych víz obhajuje predovšetkým Riaditeľ centra utečeneckých štúdií na University of Oxford, Alexander Betts. Takéto víza by utečencom umožnili legálne pricestovať do krajiny, v ktorej požiadajú o azyl. Ich myšlienka sa zakladá na tzv. Nansenovom pase, ktorý pomohol ľuďom utekajúcim pr...

Nevieme pomôcť utečencom, pretože máme dosť vlastných problémov s Rómami, nezamestnanosťou atď.

Iné - 21.09.2015
Neoveriteľné

Tento veľmi častý argument nepracuje s faktickým základom. Kým niektorí účastníci verejnej debaty poukazujú na to, že sa nedá používať vlastné problémy ako dôvod absencie pomoci, iní zase oponujú a považujú to za reálne obmedzenie možnosti Slovenska pomôcť. Demagog.SK nehodnotí reálné možnosti ...

Migranti z iných kultúr ohrozujú charakter kresťanskej Európy.

Iné - 21.09.2015
Zavádzajúce

Tento argument, ktorý napríklad používa maďarský premiér Viktor Orbán, prezentuje interpretáciu, kde je bezpečnosť interpretovaná kultúrnymi, v tomto prípade dokonca náboženskými termínmi. Demagog.SK nehodnotí, či je takéto chápanie bezpečnosti správne, alebo nie. Na druhej strane však treba upozorn...

Pomoc utečencom vytvára príklad morálneho hazardu a podporuje príchod ďalších imigrantov. To okrem iného vedie k ďalším tragickým prípadom utopenia v Stredozemnom mori a podporuje to rozvoj prevádzačskej mafie.

Iné - 21.09.2015
Neoveriteľné

https://www.foreignaffairs.com/articles/western-europe/2015-09-14/truth-about-migrant-crisis...

Utečenci a imigranti nepredstavujú výrazné zvýšenie bezpečnostného rizika.

Iné - 21.09.2015
Pravda

V médiách je aktuálne veľmi často počuť o rizikách, ktoré so sebou prináša európska utečenecká kríza. Niektorí varujú ľudí, aby uprednostnili bezpečnosť štátu pred súcitom (N. Farage). Podobné hlasy tvrdia, že európska kultúra ako aj kresťanské dedičstvo sú v ohrození (V. Orbán) a mnohí ľudia n...

Ľudia, ktorí prichádzajú do Európy, sú väčšinou utečenci, nie ekonomickí migranti.

Iné - 21.09.2015
Pravda

Kým posúdenie toho, aký je presne pomer medzi utečencam a ekonomickými migrantami spomedzi ľudí, ktorí v poslednom období do Európy prichádzajú, nie je možný, existujú dostupné odhady rôznych autorizovaných zdrojov. Všetky dôveryhodné zdroje, ktoré sa nám podarilo nájsť zhodne uvádzajú, že podstatne...

success
error