DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Slovensko si svoju časť Schengenskej hranice kontroluje, iné krajiny však zlyhali - Taliansko, Grécko.

Argumentacný boj o uteceneckej kríze - 21.09.2015
Zavádzajúce

Je pravdou, že slovenské hranice doposiaľ prekročilo omnoho menšie množstvo migrantov než aké sa dostalo na územie Grécka a Talianska. Zásadným rozdielom však je, že, narozdiel od týchto krajín sa Slovensko nenachádza ani na jednej z hlavných migračných trás a slovenská časť hranice je vnútrozemská, omnoho kratšia a menej členitá než hranice Talianska či Grécka. Navyše štáty EÚ a Schengenského priestoru spolupracujú pri ochrane vonkajších hraníc a preto ochrana talianskej či gréckej je do určitej miery vecou všetkých členských štátov EÚ a Schengenu, ktoré napríklad financujú agentúru FRONTEX. Výrok preto hodnotíme ako zavádzajúci.

Nasledujúca tabuľka ukazuje počty nelegálnych prechodov Schengenskej hranice na Slovensku. Je pravdou, že počet má dlhodobo klesajúci trend, napriek tomu však 240 ľudí prekročilo hranice a viac než tisíc žilo na Slovensko bez príslušného oprávnenia.


Pri pohľade na hlavné migračné trasy, ktoré využívajú utečenci vidno, že hlavné vedú cez Taliansko, Grécko a Maďarsko. Slovenská časť Schengenskej hranice nie je napojená na tieto trasy a Slovensko sa dokonca ani nenachádza na hlavnej tranzitne trase medzi Maďarskom a Nemeckom.

Zdroj: BBC


Zdroj: BBC

Napriek tomu sa aj na území Slovenska vyskytli utečenci. Jedným zo zistených prípadov bolo, keď 3. septembra pri zrážke osobného vozidla s menším nákladným vozidlom, "polícia našla 23 Sýrčanov, 20 z nich boli muži vo veku od 18 do 53 rokov, boli tam aj tri deti vo veku 13, 15 a 17 rokov. Všetci sa po nehode pokúsili utiecť. Polícia prehľadala okolie, cudzincov našla a predviedla na oddelenie do Čadce. Cudzinci smerovali podľa Wäldla z Maďarska do Nemecka."

Je zavádzajúce porovnávať to, do akej mieri sa darí Slovensku kontrolovať jeho hranice v porovnaní s krajinami, ktoré sú vystavené omnoho väčším snahám migrantov o prekročenie európskej hranice.

Zavádzajúce je aj obviňovať zo zlyhania len Taliansko a Grécko v situácii kedy existuje medzi členskými štátmi EÚ a Schengenu kooperácia pri ochrane spoločných vonkajších hraníc. Tie má na starosti agentúra FRONTEX.  V súvislosti s rozpočtom FRONTEX-u sa však hovorí o podfinancovaní, čiže vyčlenení nedostačujúceho množstva prostriedkov, čo je otázka týkajúca sa všetkých členských štátov. 

Dátum zverejnenia analýzy: 20.10.2015
success
error