DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Mnoho Slovákov v minulosti emigrovalo a našlo útočisko v západných krajinách, napríklad aj v Rakúsku a Nemecku.

Argumentacný boj o uteceneckej kríze - 22.09.2015
Pravda

Slováci v minulosti patrili a takisto v súčasnosti patria k tradičným vysťahovaleckým národom. Veľký počet Slovákov žijúcich v zahraničí z rôznych dôvodov, či už ekonomických alebo politických, ktorí boli schopní sa v minulosti úspešne usadiť a zaradiť do spoločnosti po svojom vycestovaní do cudziny, ukazuje solidaritu a pomoc, akej sa im dostalo v zahraničí. Patria sem aj krajiny západnej Európy ako napríklad Veľká Británia, Nemecko, Rakúsko či Francúzsko, ktoré poskytli Slovákom v rámci jednotlivých migračných vĺn nové miesto pre život.

V súčasnosti žije vo svete približne 2,8 milióna zahraničných Slovákov. Status národnostných menšín, zakotvený v zákonoch, majú len Slováci žijúci v krajinách strednej a juhovýchodnej Európy. Prevažne ide o menšiny s hlbokými kultúrnymi tradíciami, vlastnou národnostnou inteligenciou a rozvetveným systémom spolkového života. Slováci žijúci v západnej Európe a v zámorí nemajú takýto právny status menšiny podľa zákonov daných krajín. Najväčí počet Slovákov (približné údaje) v západnej Európe žije vo Veľkej Británii (90.000), v Nemecku (25.000), Rakúsku (25.000) a Francúzsku (13.000)

Slovákov v zahraničí možno rozdeliť na dve skupiny: na Slovákov, ktorí odišli do cudziny v dôsledku politických zmien najmä po zániku uhorského štátu v roku 1918 a v prípade Podkarpatskej Ukrajiny v roku 1945, a ich potomkov. Do druhej skupiny patria tí, ktorí emigrovali do zahraničia od druhej polovice 19. storočia (z Uhorska), po prvej svetovej vojne (z ČSR), po druhej svetovej vojne (najmä po februári 1948 a auguste 1968), až po súčasnosť.

/data/images/emigranti_web-1000x802.jpg

Zdroj: Denník N (31. máj 2015)

Po auguste 1968 do konca roku 1969 utieklo z ČSSR takmer 104 tisíc ľudí. V roku 1970 predstavovali Slováci približne 17,5% z 68-tisíc občanov Československa žijúcich v zahraničí. Išlo o politické, ako aj ekonomické dôvody.

Po vstupe do EÚ v roku 2004 a otvorení pracovných trhov členských štátov Slovensku veľký nárast migrácie zaznamenali menej tradičné destinácie ako Veľká Británia a Írsko a od roku 2008 Maďarsko.

Slováci patria k tradičným európskym vysťahovaleckým národom. Len vysokoškolských vzdelaných do 35 rokov odchádza ročne 10 tisíc osôb. Odchádza každý tretí vysokoškolák a mnohí potom v zahraničí pracujú v nízko kvalifikovaných pozíciách, lebo zarobia viac ako na Slovensku vo svojom odbore.

Podľa odhadov pracuje v zahraničí v súčasnosti približne 250.000 Slovákov. V rámci cieľových destinácii prvú priečku obsadilo v roku 2014 Rakúsko, keď tam odišlo približne 39-tisíc Slovákov za prácou na menej ako jeden rok. Druhé miesto patrí Českej republike s 38 tisícami Slovákov. Dve tretiny migrantov predstavujú muži. 65% ľudí je vo veku 25-44 rokov, pričom 85 percent z nich má stredoškolské a 12-13% vysokoškolské vzdelanie.


 

Dátum zverejnenia analýzy: 20.10.2015
success
error