DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ľudia, ktorí prichádzajú do Európy, sú väčšinou utečenci, nie ekonomickí migranti.

Argumentacný boj o uteceneckej kríze - 21.09.2015
Pravda

Kým posúdenie toho, aký je presne pomer medzi utečencam a ekonomickými migrantami spomedzi ľudí, ktorí v poslednom období do Európy prichádzajú, nie je možný, existujú dostupné odhady rôznych autorizovaných zdrojov. Všetky dôveryhodné zdroje, ktoré sa nám podarilo nájsť zhodne uvádzajú, že podstatne viac než polovica ľudí spomedzi imigrantskej vlny pochádza z krajín, ktoré majú nárok na status utečenca. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Podľa medzinárodného práva je utečencom osoba, ktorá uteká z rodnej krajiny z dôvodu prenasledovania, násilia alebo vojny. Utečenec prežíva tak strach z prenasledovania z dôvodu rasy, náboženstva, národnosti, politického presvedčenia alebo príslušnosti k určitej sociálnej skupine. Kmeňové, etnické,náboženské násilie a vojna sú hlavnými príčinami útekov z domácej krajiny. Za ekonomického migranta je považovaný človek, ktorý odišiel z domovskej krajiny do iného štátu dobrovoľne. Najrozšírenejšie rozlíšenie medzi utečencom poskytuje krajina pôvodu.

The Economist uvádza graf krajín s odvolaním na údaje Eurostatu podľa toho, aké percento žiadateľov z týchto krajín získava azyl v EÚ. Sedem krajín získava azyl vo viac než 50 %, na čele so Sýriou (vyše 90 %), nasledovanou Eritrerou a Irakom (oba vyše 80 %). The Economist sám vyčísluje, že 75 % príchodzích do Talianska a 81 % príchodzích do Grécka pochádza z krajín, ktoré väčšinou získavajú azyl. The Economist rovnako uvádza, že spomedzi žiadateľov o azyl, ktorý budú prerozdelený podľa prijatých kvót sa bude jednať len o Sýrčanov, Iračanov a Eritrejčanov, teda krajiny ktoré majú najvyšší pomer na zisk azylu.


Podľa denníka SME vysoký komisár OSN pre utečencov António Guterres uviedol, že 90 % utečencov prichádzajúcich do západnej Európy pochádza z krajín ako Sýria, Afganistan a Eritrea, kde buď prebieha vojenský konflikt alebo dochádza k porušovaniu ľudských práv, a jedná sa preto o ľudí, ktorí spĺňajú podmienky žiadateľov o azyl.

Podobne aj vyhlásenie UNHCR upozorňuje na to, že aj z migrantov prichádzajúcich takzvanou pešou cestou:

"...90 % ľudí pochádza z utečencov produkujúcich krajín ako Sýria, Afganistan, Irak, Eritrea a Somálsko."

V roku 2014 prešlo balkánskou cestou nelegálne 43 360 utečencov. Podľa kvartálneho reportu Frontex, ktorý sa vzťahuje na druhý kvartál roku 2015, bolo 38 % z týchto utečencov Sýrčanov a 36 % pochádzalo z Afganistanu (.pdf, s. 10).

Dátum zverejnenia analýzy: 20.10.2015
success
error