DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Amnestie Vladimíra Meciara
Hostom relácie "Sobotné dialógy" bol 11. júna bývalý premiér SR a tvorca tzv. meciarových amnestií Vladimír Meciar. Pozrite si ako použil faktické informácie pri obhajovaní svojich politických rozhodnutí.

Vladimír Mečiar

ĽS-HZDS
3 7 3 7
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra a médiá
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Vojna na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
 • Atentát na Roberta Fica
Politik
 • Vladimír Mečiar
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Vladimír Mečiar

ĽS-HZDS

Ďalej chcem povedať, že na tomto financovaní toho, aby to vyšetrovanie nebolo možné ukončiť, bolo zainteresované KDH.

Sobotné dialógy - 12.06.2017
Neoveriteľné

Podobným výrokom od Vladimíra Mečiara sme sa zaoberali už po marcovom rozhovore. Mečiar hovorí o financovaní pobytu hlavného svedka - Oskara Fegyveresa v zahraničí. Jeho tvrdenia však neboli zatiaľ podložené dôkazmi. Oskar Fegyveres, bývalý príslušník SIS, sa v septembri 1995 priznal,...

Vladimír Mečiar

ĽS-HZDS

Že Michal Kováč hlavnému svedkovi dal amnestiu, že im dal milión šilingov, že sa dohodli niekde v zahraničí a bude financovaný ďalej, že tieto peniaze, tých milión šilingov, mu odnášal mladý Remiáš, to sme vedeli.

Sobotné dialógy - 12.06.2017
Neoveriteľné

Je pravdou, že Michal Kováč udelil milosť korunnému svedkovi kauzy - Oskárovi Fegyveresovi. Ostatné tvrdenia však nie je možné s istotou overiť. Fegyveres priznal, že istú sumu peňazí obdržal, no nejednalo sa o milión šilingov. O tom či mu peniaze odnášal Remiáš nie je zmienka. Kvôli absencii a neje...

Vladimír Mečiar

ĽS-HZDS

V živote som nenechal odvolať pána Vačoka, kto je Vačok som počul až vtedy prvýkrát v živote.

Sobotné dialógy - 12.06.2017
Zavádzajúce

Vo vyšetrovaní prípadu zavlečenia Michala Kováča ml. sa vystriedali traja vyšetrovatelia – Jaroslav Šimunič, Peter Vačok a Jozef Číž. Vačok bol odvolaný prokurátorom, pričom podnetom mali byť trestné oznámenia podané I. Lexom a V. Mečiarom. Mečiar sa o nutnosti jeho odvolania vyjadroval aj na verejn...

Vladimír Mečiar

ĽS-HZDS

Bolo vyšetrované napriek tomu, že bola amnestia. Vyšetrovanie prebiehalo.

Sobotné dialógy - 12.06.2017
Pravda

Vyšetrovanie skutkov, na ktoré bola vyhlásená amnestia prebiehalo podľa nami zistenej chronológie aj po vyhlásení amnestií Vladimírom Mečiarom, najmä na základe vypustení týchto amnestií rozhodnutím Mikuláša Dzurindu. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Po skončení funkčného obdobia prezidenta Michala Ková...

Vladimír Mečiar

ĽS-HZDS

Sviechotu som nikdy nikde nedostal, Kóňu som nikde nedosadil.

Sobotné dialógy - 12.06.2017
Neoveriteľné

Jaroslav Svěchota a Dezider Kóňa boli pracovníkmi SIS, ktorí boli priamo či nepriamo spojení s kauzou unesenia prezidentovho syna, Michala Kováča ml. V tom období bol Svěchota šéfom kontrarozviedky SIS až do odchodu Ivana Lexu, Kóňa príslušníkom SIS. Skutočnosť, či boli úmyseľne dosadení na konkrétn...

Vladimír Mečiar

ĽS-HZDS

Tento rozhovor (medzi Ivanom Lexom a vtedajším ministrom vnútra Hudekom, pozn.) bol podrobený analýze, ktorú spracovávali odborníci a hodnotili ho ako účelový a zostrihaný.

Sobotné dialógy - 12.06.2017
Neoveriteľné

Telefónny rozhovor medzi bývalým riaditeľom SIS Ivanom Lexom a bývalým ministrom vnútra Ľudovítom Hudekom je voľne dostupný na niekoľkých portáloch. SIS sa po zverejnení nahrávky síce poprela pravosť, ale iné zdroje nič podobné neuvádzajú. Keďže išlo o popretie pravosti nahrávky, ktorá sa týkala ria...

Vladimír Mečiar

ĽS-HZDS

...vo veci zavlečenia Kováča mladšieho bolo zastavené stíhanie. To zastavenie bolo preto, pretože nebolo možné pokračovať v ňom, lebo svedok, ktorý bol korunný, bol v zahraničí a odmietal sa dostaviť.

Sobotné dialógy - 12.06.2017
Neoveriteľné

Po zavlečení Michala Kováča ml. do Rakúska, ktoré sa odohralo 31.augusta roku 1995, sa koncom septembra začalo vyšetrovanie v rámci ktorého sa príslušník SIS Oskar Fegyveres priznal, že sa nevedome podieľal na zavlečení prezidentovho syna. Práve jeho svedectvo sa stalo rozhodujúcim v tejto kauze. Ná...

Vladimír Mečiar

ĽS-HZDS

...jemu prichádza preskúmavanie ústavnosti, to je ako prvý jeho predpoklad a je nezávislý na iných štátnych orgánoch a iné štátne orgány, to znamená vláda a Národná rada, mu nemôžu určiť ty musíš, v tejto lehote a toto a ak nerozhodneš, aj tak to platí.

Sobotné dialógy - 12.06.2017
Nepravda

Ústavný súd Slovenskej republiky je nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti, ktorý patrí na základe deľby moci do moci súdnej. Podľa článku 130 návrh na začatie konania môže podať "najmenej pätina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky" ale taktiež aj prezident alebo vláda SR. Okrem toho ...

Vladimír Mečiar

ĽS-HZDS

Prvá táto funkcia je, že ak má Ústavný súd konať, má konať za návrh. (...) Národná rada mu určila, že musí, bez návrhu.

Sobotné dialógy - 12.06.2017
Nepravda

Je pravdou, že konanie pred ústavným súdom do ostatnej novely ústavy začínalo jedine na návrh. Avšak práve spomínanou novelou mu bola zverená právomoc preskúmať uznesenie NR SR vo veci zrušenia individuálnej milosti alebo amnestie. Navyše, nie je správne ani vyjadrenie Mečiara, že ústavný súd "musí"...

Vladimír Mečiar

ĽS-HZDS

Ústavný súd nemal nikdy návrh rozhodovať v tejto veci (zrušenie amnestie, pozn).

Sobotné dialógy - 12.06.2017
Zavádzajúce

Pravdou síce je, že ústavný súd nedostal návrh na začatie konania v pravom zmysle slova, ale bola mu ústavným zákonom zverená právomoc posudzovať ústavnosť uznesenia NR SR v prípade zrušenia individuálnej milosti či amnestie prezidenta republiky. Výrok preto hodnotíme ako zavádzajúci. 30. marca...

Vladimír Mečiar

ĽS-HZDS

Rozdelí sa to (právomoci prezidenta, pozn.) medzi vládu a predsedu Národnej rady.

Sobotné dialógy - 12.06.2017
Pravda

Právomoci prezidenta sa počas nezvolenia prezidenta alebo jeho neschopnosti vykonávať funkciu vždy delili medzi vládu, resp. jej predsedu a predsedu národnej rady. Takže nikdy nepatrili iba exekutíve. Líšili sa však právomoci, ktoré im boli pridelené. Výrok hodnotíme ako pravdivý. Rozdeľovanie ...

Vladimír Mečiar

ĽS-HZDS

Ak Ústavný súd rozhodne v rozpore s rozhodnutím Európskeho súdu pre ľudské práva, jeho rozhodnutie nie je právne platné. Treba ho najprv dať do súladu s týmto a rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré tu mám hovorí o nezlučiteľnosti takéhoto postupu a nezrušiteľnosti.

Sobotné dialógy - 12.06.2017
Nepravda

Na tento argument bývalého predsedu vlády Mečiara reaguje samotný Ústavný súd SR tým, že poukazuje na skutočnosť, že zrušenie amnestií v súčasnom právnom stave nie je v rozpore s predchádzajúcimi rozhodnutiami ESĽP o amnestii. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len „...

Vladimír Mečiar

ĽS-HZDS

Ústavný súd povedal a to jasne, ja už som to deklaroval v médiách, pozrite sa a čítal som uznesenie Ústavného súdu, ktoré povedalo, štvrtá otázka byť nemôže. Je protiústavná.

Sobotné dialógy - 12.06.2017
Zavádzajúce

Na základe rozhodnutia Ústavného súdu z 21. mája 1997 je 4. otázka referenda z roku 1997, v ktorej sa mali voliči vyjadriť či súhlasia s priamou voľbou prezidenta SR, nie protiústavná, ale bez (želaných) právnych účinkov. Výrok preto hodnotíme ako zavádzajúci. Ide o referendum z roku ...

Vladimír Mečiar

ĽS-HZDS

Amnestie neboli zrušené. Amnestie sú naďalej platné.

Sobotné dialógy - 12.06.2017
Nepravda

Hoci na Slovensku okolo "Mečiarových amnestii" a možnosti (a ochoty) ich zrušenia panovali rôzne názory a pohľady (nielen) právnikov, tak vyjadrenie bývalého premiéra, Vladimíra Mečiara, nemožno považovať za pravdivé. Ústavodarca totiž doplnil Ústavu SR v zmysle právomoci zrušiť amnestiu prezid...

Vladimír Mečiar

ĽS-HZDS

Veď nakoniec sa vytvorila koalícia všetkých proti jednému, proti HZDS. Zo zahraničia prichádzalo veľmi veľa nepriaznivých informácií. Napríklad od pani Albrightovej priamo odkaz.

Sobotné dialógy - 12.06.2017
Nepravda

Po voľbách do Národnej rady v roku 1998 naozaj vznikla široká vládna koalícia strán, ktorých hlavným cieľom bolo nahradenie vlády Vladimíra Mečiara. Okrem HZDS však v opozícii skončila aj SNS, strana Jána Slotu bola totiž dovtedy koaličným partnerom HZDS. "Nepriaznivé informácie", vrátane odkazu Mad...

Vladimír Mečiar

ĽS-HZDS

Pretože to čo urobili (zrušenie amnestií, pozn.) je v rozpore s ústavou.

Sobotné dialógy - 12.06.2017
Nepravda

Ústavný súd potvrdil ústavnosť uznesenia o zrušení Mečiarových amnestií dňa 31.5. 2017. Urobil tak na podklade ústavného zákona, ktorá zveruje právomoc jednak NR SR a jednak Ústavnému súdu SR pri zrušení amnestií či individuálnej milosti prezidenta pre ich rozpor s princípmi demokracie a právneho št...

Vladimír Mečiar

ĽS-HZDS

Slovenská informačná služba ako inštitúcia pracuje na princípe prísneho utajenia, kde predseda rady obrany štátu nemôže predsedu informačnej služby sa pýtať na nič z operatívy. Môže sa pýtať len na otázky obsahu činnosti schválené radou obrany štátu.

Sobotné dialógy - 12.06.2017
Nepravda

Slovenská informačná služba síce pracuje na princípe utajenia, avšak Vladimír Mečiar ako predseda vlády mal prístup k všetkým jej informáciám, vrátane operatívy, na základe zákona o SIS. Predseda Bezpečnostnej rady SR (ktorým je predseda vlády) môže tiež podľa tohto zákona rozhodnúť, či in...

Vladimír Mečiar

ĽS-HZDS

Bezpečnostná rada štátu neriešila nikdy SIS. SIS bola na rokovaní bezpečnostnej rady iba podľa potreby prizývaná. Nebol členom bezpečnostnej rady riaditeľa Slovenskej informačnej služby.

Sobotné dialógy - 12.06.2017
Neoveriteľné

V štatúte Bezpečnostnej rady štátu je definované, že je poradným, iniciatívnym a koordinačným orgánom vlády SR. Najstaršie uznesenie z Bezpečnostnej rady SR pochádza z roku 2011. Najstarší záznam z rokovania je zo septembra 2002. Výrok hodnotíme ako neoveriteľný, nakoľko archív Bezpečnostn...

Vladimír Mečiar

ĽS-HZDS

Prvý, žiadna kauza by nebola, keby Michal Kováč ako prezident nebol prijal úplatok. Bol v lehote a bolo ho možné za úplatkárstvo stíhať. Žiadna kauza by nebola, keby Michal Kováč sa nebol dopustil politickej korupcie, sľúbil prokurátorovi, že bude generálny prokurátor, ak to zvalí na vládu a sudcovi, že bude predseda Najvyššieho súdu...

Sobotné dialógy - 12.06.2017
Neoveriteľné

Vladimír Mečiar

ĽS-HZDS

Dali sme otázku, či je možné a mali sme záujem, aby vyšetrovanie bolo riadne skončené. Odpoveď, nie je možné. Bránila tomu amnestia Fegyveresa a pobyt jeho v zahraničí, bránila tomu milosť Kováčovi mladšiemu a jeho odsun do diplomatickej funkcie.

Sobotné dialógy - 12.06.2017
Neoveriteľné

Reč je o vyšetrovaní zavlečenia Michala Kováča ml. do cudziny dňa 31. augusta 1995, zo zapletenia do ktorého je podozrivý vtedajší premiér a zastupujúci prezident Vladimír Mečiar, ktorý v marci 1998 udelil amnestie na akékoľvek trestné stíhanie za trestné činy a pre podozrenia z trestných činov...

Vladimír Mečiar

ĽS-HZDS

Článok 46 Ústavy Slovenskej republiky. Kto tvrdí, že bol na svojich právach ukrátený rozhodnutím orgánu verejnej správy, môže sa obráť na súd, aby preskúmal zákonnosť tohto rozhodnutia. Ak zákon neustanoví inak z právomoci súdu, nesmie byť vylúčené preskúmanie rozhodnutí týkajúcich sa základných práv a slobôd.

Sobotné dialógy - 12.06.2017
Pravda

Článok 46 cituje správne, spomína ho v kontexte vyhlásenia premiéra, že rozhodnutie vo veci amnestii je konečné a nemožno sa ho domáhať, čo je však podľa Mečiara porušením tohto článku Ústavy SR, podľa ktorého sa môže občan obrátiť na súd a dovolávať sa preskúmania zákonnosti rozhodnutia, podľa ktor...

success
error