DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Vladimír Mečiar

ĽS-HZDS

Pretože to čo urobili (zrušenie amnestií, pozn.) je v rozpore s ústavou.

Amnestie Vladimíra Meciara - 12.06.2017
Nepravda

Ústavný súd potvrdil ústavnosť uznesenia o zrušení Mečiarových amnestií dňa 31.5. 2017. Urobil tak na podklade ústavného zákona, ktorá zveruje právomoc jednak NR SR a jednak Ústavnému súdu SR pri zrušení amnestií či individuálnej milosti prezidenta pre ich rozpor s princípmi demokracie a právneho štátu. Výrok preto hodnotím ako nepravdivý. 


Ústavným zákonom bola zakotvená právomoc NR SR zrušiť amnestie či  individuálnu milosť prezidenta pre ich rozpor s princípmi demokracie a právneho štátu. Aktuálne bol postup bol nasledovný: "...musí aspoň 30 poslancov NR SR predložiť do pléna návrh uznesenia na zrušenie Mečiarových amnestií a odobriť ho aspoň 90 hlasmi. A práve toto uznesenie bude následne posudzovať Ústavný súd. Plénum zároveň na návrh opozície rozhodlo, že skutky, na ktoré sa tieto amnestie vzťahovali, nebudú premlčané".

Ústavný súd napísal: "Amnestovaním skutkov súvisiacich so zavlečením Michala Kováča ml. do cudziny predseda vlády Vladimír Mečiar porušil princíp zákazu svojvôle, princíp legality, princíp ochrany ľudských práv a základných hodnôt v spojení s princípom rešpektovania medzinárodných záväzkov, princíp deľby moci, princíp transparentnosti a verejnej kontrolovateľnosti.“ 

Zrušenie Mečiarových amnestií predstavovalo iba odstránenie právnej prekážky toho, aby tieto skutky mohli byť posúdené podľa práva platného v čase ich spáchania alebo dnes. Ak by Ústavný súd vyhlásil, že sú v rozpore s ústavou, amnestie by ostali nedotknuteľné aj naďalej.

V minulosti sa aj Robert Fico vyjadril o tom, že sú nezrušiteľné. "Amnestie sú nezrušiteľné, to predsa každý vie, kto má základné právnické vzdelanie," povedal minulý rok. 

Miroslav Číž, rovnako poslanec Smeru sa tiež vyjadroval kedysi proti. Na hlasovanie ani neprišiel. "Ústavný súd už raz rozhodol, že amnestie sú nezrušiteľné. Pýtať sa na výklad Ústavného súdu už nemá význam, to bola skôr požiadavka SNS."

Dátum zverejnenia analýzy: 11.06.2017
success
error