DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

JUDr. Vladimír Mečiar

ĽS-HZDS
27 38 11 28
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Vojna na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Vladimír Mečiar

ĽS-HZDS

Ďalej chcem povedať, že na tomto financovaní toho, aby to vyšetrovanie nebolo možné ukončiť, bolo zainteresované KDH.

Amnestie Vladimíra Meciara - 11.06.2017
Neoveriteľné

Podobným výrokom od Vladimíra Mečiara sme sa zaoberali už po marcovom rozhovore. Mečiar hovorí o financovaní pobytu hlavného svedka - Oskara Fegyveresa v zahraničí. Jeho tvrdenia však neboli zatiaľ podložené dôkazmi. Oskar Fegyveres, bývalý príslušník SIS, sa v septembri 1995 priznal,...

Vladimír Mečiar

ĽS-HZDS

Že Michal Kováč hlavnému svedkovi dal amnestiu, že im dal milión šilingov, že sa dohodli niekde v zahraničí a bude financovaný ďalej, že tieto peniaze, tých milión šilingov, mu odnášal mladý Remiáš, to sme vedeli.

Amnestie Vladimíra Meciara - 11.06.2017
Neoveriteľné

Je pravdou, že Michal Kováč udelil milosť korunnému svedkovi kauzy - Oskárovi Fegyveresovi. Ostatné tvrdenia však nie je možné s istotou overiť. Fegyveres priznal, že istú sumu peňazí obdržal, no nejednalo sa o milión šilingov. O tom či mu peniaze odnášal Remiáš nie je zmienka. Kvôli absencii a neje...

Vladimír Mečiar

ĽS-HZDS

V živote som nenechal odvolať pána Vačoka, kto je Vačok som počul až vtedy prvýkrát v živote.

Amnestie Vladimíra Meciara - 11.06.2017
Zavádzajúce

Vo vyšetrovaní prípadu zavlečenia Michala Kováča ml. sa vystriedali traja vyšetrovatelia – Jaroslav Šimunič, Peter Vačok a Jozef Číž. Vačok bol odvolaný prokurátorom, pričom podnetom mali byť trestné oznámenia podané I. Lexom a V. Mečiarom. Mečiar sa o nutnosti jeho odvolania vyjadroval aj na verejn...

Vladimír Mečiar

ĽS-HZDS

Bolo vyšetrované napriek tomu, že bola amnestia. Vyšetrovanie prebiehalo.

Amnestie Vladimíra Meciara - 11.06.2017
Pravda

Vyšetrovanie skutkov, na ktoré bola vyhlásená amnestia prebiehalo podľa nami zistenej chronológie aj po vyhlásení amnestií Vladimírom Mečiarom, najmä na základe vypustení týchto amnestií rozhodnutím Mikuláša Dzurindu. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Po skončení funkčného obdobia prezidenta Michala Ková...

Vladimír Mečiar

ĽS-HZDS

Sviechotu som nikdy nikde nedostal, Kóňu som nikde nedosadil.

Amnestie Vladimíra Meciara - 11.06.2017
Neoveriteľné

Jaroslav Svěchota a Dezider Kóňa boli pracovníkmi SIS, ktorí boli priamo či nepriamo spojení s kauzou unesenia prezidentovho syna, Michala Kováča ml. V tom období bol Svěchota šéfom kontrarozviedky SIS až do odchodu Ivana Lexu, Kóňa príslušníkom SIS. Skutočnosť, či boli úmyseľne dosadení na konkrétn...

Vladimír Mečiar

ĽS-HZDS

Tento rozhovor (medzi Ivanom Lexom a vtedajším ministrom vnútra Hudekom, pozn.) bol podrobený analýze, ktorú spracovávali odborníci a hodnotili ho ako účelový a zostrihaný.

Amnestie Vladimíra Meciara - 11.06.2017
Neoveriteľné

Telefónny rozhovor medzi bývalým riaditeľom SIS Ivanom Lexom a bývalým ministrom vnútra Ľudovítom Hudekom je voľne dostupný na niekoľkých portáloch. SIS sa po zverejnení nahrávky síce poprela pravosť, ale iné zdroje nič podobné neuvádzajú. Keďže išlo o popretie pravosti nahrávky, ktorá sa týkala ria...

Vladimír Mečiar

ĽS-HZDS

...vo veci zavlečenia Kováča mladšieho bolo zastavené stíhanie. To zastavenie bolo preto, pretože nebolo možné pokračovať v ňom, lebo svedok, ktorý bol korunný, bol v zahraničí a odmietal sa dostaviť.

Amnestie Vladimíra Meciara - 11.06.2017
Neoveriteľné

Po zavlečení Michala Kováča ml. do Rakúska, ktoré sa odohralo 31.augusta roku 1995, sa koncom septembra začalo vyšetrovanie v rámci ktorého sa príslušník SIS Oskar Fegyveres priznal, že sa nevedome podieľal na zavlečení prezidentovho syna. Práve jeho svedectvo sa stalo rozhodujúcim v tejto kauze. Ná...

Vladimír Mečiar

ĽS-HZDS

...jemu prichádza preskúmavanie ústavnosti, to je ako prvý jeho predpoklad a je nezávislý na iných štátnych orgánoch a iné štátne orgány, to znamená vláda a Národná rada, mu nemôžu určiť ty musíš, v tejto lehote a toto a ak nerozhodneš, aj tak to platí.

Amnestie Vladimíra Meciara - 11.06.2017
Nepravda

Ústavný súd Slovenskej republiky je nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti, ktorý patrí na základe deľby moci do moci súdnej. Podľa článku 130 návrh na začatie konania môže podať "najmenej pätina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky" ale taktiež aj prezident alebo vláda SR. Okrem toho ...

Vladimír Mečiar

ĽS-HZDS

Prvá táto funkcia je, že ak má Ústavný súd konať, má konať za návrh. (...) Národná rada mu určila, že musí, bez návrhu.

Amnestie Vladimíra Meciara - 11.06.2017
Nepravda

Je pravdou, že konanie pred ústavným súdom do ostatnej novely ústavy začínalo jedine na návrh. Avšak práve spomínanou novelou mu bola zverená právomoc preskúmať uznesenie NR SR vo veci zrušenia individuálnej milosti alebo amnestie. Navyše, nie je správne ani vyjadrenie Mečiara, že ústavný súd "musí"...

Vladimír Mečiar

ĽS-HZDS

Ústavný súd nemal nikdy návrh rozhodovať v tejto veci (zrušenie amnestie, pozn).

Amnestie Vladimíra Meciara - 11.06.2017
Zavádzajúce

Pravdou síce je, že ústavný súd nedostal návrh na začatie konania v pravom zmysle slova, ale bola mu ústavným zákonom zverená právomoc posudzovať ústavnosť uznesenia NR SR v prípade zrušenia individuálnej milosti či amnestie prezidenta republiky. Výrok preto hodnotíme ako zavádzajúci. 30. marca...

success
error