DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Vladimír Mečiar

ĽS-HZDS

Sviechotu som nikdy nikde nedostal, Kóňu som nikde nedosadil.

Amnestie Vladimíra Meciara - 12.06.2017
Neoveriteľné

Jaroslav Svěchota a Dezider Kóňa boli pracovníkmi SIS, ktorí boli priamo či nepriamo spojení s kauzou unesenia prezidentovho syna, Michala Kováča ml. V tom období bol Svěchota šéfom kontrarozviedky SIS až do odchodu Ivana Lexu, Kóňa príslušníkom SIS. Skutočnosť, či boli úmyseľne dosadení na konkrétne pozície Mečiarom nie je možné  z verejne dostupných zdrojov zistiť. Výrok hodnotíme ako neoveriteľný. 

Jarodlav Svěchota nastúpil do Slovenskej informačnej služby v apríli 1995 na post vedúceho kontrarozviedky. Toto miesto mu poskytol vtedajší riaditeľ SIS Ivan Lexa. Následne zastával post námestníka SIS až do nástupu Dzurindovej vlády v roku 1998. V minulosti bol príslušníkom ŠtB. Vo februári 1999 bol Svěchota zatknutý a vzatý do väzby, v ktorej zotrval do januára 2000. Obvinený bol v kauze triptychu Klaňania troch kráľov, rovnako aj zo zneužitia právomoci verejného činiteľa a sprenevery financií SIS. V roku 1999 Svěchota uviedol v rozhovore pre denník Plus 7 dní, že "ideovým vodcom" zavlečenia prezidentovho syna M. Kováča ml. bol Vladimír Mečiar. Svedčil tiež vo viacerých kauzách proti Ivanovi Lexovi. Zomrel 8. novembra 2004, v dôsledku čoho boli pozastavené trestné konania voči jeho osobe.

Podľa novinára a bývalého príslušníka SIS Petra Tótha, Vladimír Mečiar si bol s plukovníkom Jaroslavom Svěchotom natoľko blízki, "že po konsolidácii svojej osobnej moci v roku 1995 z neho opäť urobil jednu z najsilnejších postáv v krajine. Po uvedení Ivana Lexu do funkcie riaditeľa SIS premiér Mečiar ultimatívne požadoval, aby bol Svěchota vymenovaný za šéfa sekcie vnútorného spravodajstva, ľudovo nazývaného aj kontrarozviedka. Druhou požiadavkou bolo reaktivovanie bývalého komunistického personalistu Dezidera Kóňu. Obe požiadavky boli splnené. Svěchota sa ujal kontrarozviedky a Kóňa bol vymenovaný za riaditeľa personálneho útvaru rozviedky SIS." Tieto informácie však nie sú podložené žiadnymi dôkazmi.

Prostredníctvom Dezidera Kóňu sa stal Oskar Fegyveres príslušníkom SIS, nakoľko jeho dcéra Adriana bola v tom čase priateľkou Fegyveresa (Adriana bola dlhší čas aj na úteku spolu s Fegyveresom). Kóňa presvedčil vedenie spravodajskej služby, že jeho potenciálny zať bude spoľahlivým a predovšetkým lojálnym pracovníkom. 

Dátum zverejnenia analýzy: 11.06.2017
success
error