DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Vladimír Mečiar

ĽS-HZDS

Článok 46 Ústavy Slovenskej republiky. Kto tvrdí, že bol na svojich právach ukrátený rozhodnutím orgánu verejnej správy, môže sa obráť na súd, aby preskúmal zákonnosť tohto rozhodnutia. Ak zákon neustanoví inak z právomoci súdu, nesmie byť vylúčené preskúmanie rozhodnutí týkajúcich sa základných práv a slobôd.

Amnestie Vladimíra Meciara - 12.06.2017
Pravda

Článok 46 cituje správne, spomína ho v kontexte vyhlásenia premiéra, že rozhodnutie vo veci amnestii je konečné a nemožno sa ho domáhať, čo je však podľa Mečiara porušením tohto článku Ústavy SR, podľa ktorého sa môže občan obrátiť na súd a dovolávať sa preskúmania zákonnosti rozhodnutia, podľa ktorého malo dôjsť k ukrivdeniu zo strany orgánu verejnej správy.

Článok 46 Ústavy SR (.pdf, s. 15):
(2) Kto tvrdí, že bol na svojich právach ukrátený rozhodnutím orgánu verejnej správy, môže sa obrátiť na súd, aby preskúmal zákonnosť takéhoto rozhodnutia, ak zákon neustanoví inak. Z právomoci súdu však nesmie byť vylúčené preskúmanie rozhodnutí týkajúcich sa základných práv a slobôd.

Dátum zverejnenia analýzy: 11.06.2017
success
error