DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Ondruš, Švejna a iní v RTVS
Hostia relácie O 5 minút 12 7. mája diskutovali o najnovších sociálnych opatreniach avizovaných vládnou koalíciou. V debate sa stretli Branislav Ondruš (štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR za SMER-SD), Ivan Švejna (štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR za MOST-HÍD), Richard Sulík (poslanec Európskeho parlamentu a predseda SaS) a Boris Kollár (poslanec NR SR a predseda hnutia Sme rodina).

Ivan Švejna

MOST-HÍD
6 1 0 0

Branislav Ondruš

Hlas
9 1 0 0

Richard Sulík

SaS
7 2 0 1

Boris Kollár

SME RODINA
1 0 0 0
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra a médiá
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Vojna na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
 • Atentát na Roberta Fica
Politik
 • Ivan Švejna
 • Branislav Ondruš
 • Richard Sulík
 • Boris Kollár
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Ivan Švejna

MOST-HÍD

...minimálna mzda by mala byť dohodou medzi sociálnymi partnermi, ale nikdy nebola (...) možno raz (...).

O 5 minút 12 - 08.05.2017
Pravda

Podľa zákona č. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde rokujú o úprave sumy mesačnej minimálnej mzdy zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov najneskôr od 1. apríla. Ak sa na novej sume nedohodnú, predloží svoj vlastný návrh rezort práce. Ak sa nedohodne úprava sumy najnižších zárobkov navrhnutej ministe...

Ivan Švejna

MOST-HÍD

Minimálna mzda sa vždy dvíhala za akejkoľvek vlády.

O 5 minút 12 - 08.05.2017
Pravda

Výška minimálnej mzdy je otázka, ktorou sa zaoberá každá vláda.Od roku 1998 minimálna mzda nezažila žiadnu stagnáciu a každá vláda pracovala na jej zvyšovaní. V roku 2017 išlo o najvyššie nominálne zvýšenie minimálnej mzdy v histórii SR. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.V začiatkoch SR bola m...

Branislav Ondruš

Hlas

...veď sme sa len teraz dohodli s odborármi, ktorí zastupujú pracovníkov vo verejnej a štátnej službe na 4% raste miezd (...).

O 5 minút 12 - 08.05.2017
Pravda

Koncom uplynulého roka 2016 odborári zastupujúci pracovníkov verejnej a štátnej správy rokovali s vládou o zvyšovaní miezd pre rok 2017. Zhodli sa na valorizácii základných - tarifných platov vo výške 4 % od 1. januára roku 2017. Výrok Branislava Ondruša preto hodnotíme ako pravdivý. Správa Úradu Vl...

Branislav Ondruš

Hlas

..zvyšujeme tie tarifné mzdy aj v tých tabuľkách každoročne (...).

O 5 minút 12 - 08.05.2017
Pravda

Tarifné platy, podľa ktorých sú platení štátni zamestnanci vykonávajúci prácu vo verejnom záujem, teda napr. učitelia, úradníci, zamestnaci Slovenskej akadémie vied alebo Slovenského pozemkového fondu sa od roku 2013 skutočne zvyšujú každoročne. Tarify každoročne určuje novela Zákona 553/2003 Z...

Branislav Ondruš

Hlas

...takisto tu máme Európsku sociálnu chartu, medzinárodný záväzok Slovenskej republiky, ktorá hovorí, že minimálna mzda by mala predstavovať 60% priemernej mzdy a my sme dnes kdesi na úrovni 51%.

O 5 minút 12 - 08.05.2017
Pravda

V roku 1998 stanovil Európsky výbor sociálnych práv odporúčanú výšku čistej minimálnej mzdy na úroveň 60% čistej priemernej mzdy v krajine. Podľa ministra práce dosiahla čistá minimálna mzda na Slovensku v roku 2016 51 % čistej priemernej mzdy. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.Európska sociálna ch...

Branislav Ondruš

Hlas

Zákon presne hovorí o koľko musí (minimálne, pozn.) rásť minimálna mzda, ak sa nedohodnú zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia odborov.

O 5 minút 12 - 08.05.2017
Pravda

Zákon o minimálnej mzde obsahuje ustanovenie, kde sa uvádza, o koľko najmenej musí minimálna mzda rásť ročne. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Suma mesačnej minimálnej mzdy je upravená v zákone 663/2007 o minimálnej mzde. Zákon uvádza o koľko sa bude minimálna mzda na nasledujúci kalendárny rok zvyšovať...

Branislav Ondruš

Hlas

Žiadne veľké protesty tu nie sú, (...) ak tu boli za posledný polrok, veľké protesty odborárov, čiže zamestnancov v mzdovej oblasti, tak to boli namierené proti zamestnávateľom, nie proti vláde.

O 5 minút 12 - 08.05.2017
Pravda

Za posledný polrok, teda od jesene 2016, sa na Slovensku udialo viacero protestov odborárov. Viaceré boli namierené proti zamestnávateľom (napr. tento alebo tento), a našli sa aj také, ktoré na zmenu podmienok a riešenie vyzývali vládu , príp. protestovali priamo proti vláde, ako napr. protest z kon...

Richard Sulík

SaS

...rastie aj počet pracovných miest, asi o 200 tisíc pracujúcich, stúpol počet pracujúcich za posledné dva roky.

O 5 minút 12 - 08.05.2017
Nepravda

V nedeľnej relácii Sulik hovoril o náraste počtu pracovných miest a pracujúcich. Štatistiky pripravené Štatistickým úradom SR hovoria o 2 492 tisíc pracujúcich v roku 2016 (2 512,6 tisíc v poslednom štvrťroku 2016). V roku 2014 pracovalo podľa zistení ŚÚ SR 2 492 tisíc ľudí, čiže o 129 tisíc menej. ...

Richard Sulík

SaS

Máme tri a pol milióna exekúcií na Slovensku.

O 5 minút 12 - 08.05.2017
Pravda

Posledná vydaná štatistika celkového počtu exekúcií z roku 2015 Ministerstva spravodlivosti hovorí celkom o 3 239 052 exekúcií. Za rok 2016 podľa správy (.pdf, str. 2) Slovenskej komory exekútorov pribudlo 453 870 exekúcií, z čoho  391 594 zostalo nevybavených. Teda koncom roka 2016 sa jednalo ...

Richard Sulík

SaS

...máme nejaký úplne iný zákon, ktorý hovorí o tom, že odkedy môžete požiadať o splátky pri exekučnom konaní.

O 5 minút 12 - 08.05.2017
Pravda

Novela zákona č.233/1995 Z.Z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (.pdf) ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej nadobudla účinnosť od 1. apríla 2017. Tento zákon okrem iného ustanovuje aj možnosť splatenia dlhu za určitých podmienok v splátkach. Výrok hodnotíme ako pravdivý. Pod...

Branislav Ondruš

Hlas

Znížila sa o 1 % daň z príjmu právnických osôb.

O 5 minút 12 - 08.05.2017
Pravda

Vo februári v roku 2017 došlo k zníženiu dane z príjmu právnických osôb z pôvodnej sadzby 22% na 21% a teda o jedno percento. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Aj keď je pravda, že daň z príjmu právnických osôb sa znížila na 21%, je nutné podotknúť, že druhá vláda Roberta Fica túto daň navýšila o 4% z pô...

Branislav Ondruš

Hlas

Rozšírili sme možnosť príspevkov na mobilitu.

O 5 minút 12 - 08.05.2017
Pravda

Príspevky na mobilitu za prácou boli rozšírené ešte počas druhej Ficovej vlády na začiatku roka 2016. Výrok Ondruša hodnotíme ako pravdivý. Podľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny príspevok na mobilitu predstavuje poskytnutú finančnú čiastku na podporu mobility za prácou určenej na úhrad...

Richard Sulík

SaS

Zdedili sme po Vás (1. vláda Smeru pozn.) 8 % deficit.

O 5 minút 12 - 08.05.2017
Pravda

Koncom vládnutia tzv. prvej Ficovej vlády v roku 2010 predstavoval deficit až -7,5 % podielu HDP(.pdf, s.124). Keďže deficit bol naozaj na úrovni okolo 8%, výrok Sulíka hodnotíme ako pravdivý.Strana Smer vo svojom prvom období vládla od 4. júla 2006 do 8. júla 2010. Ministrom financií bol v tom čase...

Richard Sulík

SaS

DPH malo klesnúť z 20 % na 19 %, keď deficit bude pod tromi percentami. Ten zákon bol už napísaný a uzákonený a 2.vláda Roberta Fica toto zmenila.

O 5 minút 12 - 08.05.2017
Pravda

Podľa Zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorý novelizovala vláda Ivety Radičovej sa DPH mala skutočne znížiť, keď deficit spadne pod úroveň 3 % HDP. Vláda Roberta Fica, ktorá nastúpila po voľbách v roku 2012 toto ustanovenie (§ 85j) zrušila (§ 85kc). Výrok hodnotíme ako pravdivý.V septembri roku 201...

Richard Sulík

SaS

...západoeurópske krajiny majú výrazne pod 50% (pomer minimálnej mzdy k priemernej, pozn.).

O 5 minút 12 - 08.05.2017
Pravda

Pomer minimálnej mzdy k priemernej je podľa Eurostatu  v západoeurópskych krajinách menší ako 50 %. V niektorých výraznejšie (Španielsko- 36 %), v niektorých menej (Francúzsko- 46 %). Výrok hodnotíme ako pravdivý.Za typické západoeurópske krajiny, ktoré uvedieme pre porovnanie minimálnej mzdy k...

Richard Sulík

SaS

Skutočnosť je taká, že žiadna krajina EU nemá minimálnu na úrovni 60%. Najviac má Lotyšsko alebo Litva (...)57%.

O 5 minút 12 - 08.05.2017
Pravda

Z dvoch baltických krajín, ktoré spomína europoslanec Sulík, má vyšší pomer čistej mesačnej minimálnej mzdy ku čistému priemernému mesačnému zárobku Lotyšsko. Začiatkom roka klesol tento pomer na úroveň 54 %, no aj napriek tomu je Lotyšsko pomyselným lídrom tejto štatistiky spomedzi krajín EÚ. Výrok...

Richard Sulík

SaS

Napríklad na minimálnu mzdu je naviazaná maximálna odmena obecného poslanca, ktorá už nebude dnes 8 700 eur, ale 10 tisíc eur v budúcnosti. Smer má 5 tisíc poslancov.

O 5 minút 12 - 08.05.2017
Nepravda

Vymeranie odmeny obecného poslanca definuje zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorý bol neskôr novelizovaný a boli spresnené podmienky pre odmeňovanie poslancov. V zákone sa neuvádza presná výška maximálnej odmeny obecného poslanca, výška odmeny musí byť v súčasnosti schválená starostom....

Ivan Švejna

MOST-HÍD

Automobilky dávajú aj tie 13.platy, ich sa netýkajú ani tie minimálne mzdy, (...).

O 5 minút 12 - 08.05.2017
Pravda

Ivan Švejna vo svojom výroku rozpráva o dobrej ekonomickej situácií automobiliek na Slovensku. Tých sa podľa neho netýkajú minimálne mzdy, dokonca sami dobrovoľne dávajú svojím zamestnancom rôzne benefity vo forme finančnej odmeny. 13. plat dostali zamestnanci trnavskej automobilky PSA Peugeot Citro...

Richard Sulík

SaS

Slovensko je najväčším výrobcom áut na svete na tisíc obyvateľov.

O 5 minút 12 - 08.05.2017
Pravda

Slovensko je v rebríčku výroby áut na tisíc obyvateľov skutočne najväčším výrobcom na svete, pričom ako naposledy informovali Hospodárske noviny, tento rebríček vedie už niekoľko rokov. Na tisíc obyvateľov sa na Slovensku vyrobí až 191 vozidiel. Výrok hodnotíme ako pravdivý.O prvenstve Slovensk...

Branislav Ondruš

Hlas

Je tu návrh odborov 492 eur. Vôbec nemusíte zamestnávatelia odovzdať rozhodnutie do rúk vláde o minimálnej mzde. Zákon hovorí jasne, ak sa do 15.júla dohodnú zamestnávatelia a odborári, vláda nemá priestor aby vstúpila do určenia výšky minimálnej mzdy.

O 5 minút 12 - 08.05.2017
Pravda

13. apríla 2017 informovala Konfederácia odborových zväzov SR o návrhu zvýšenia minimálnej mzdy na úroveň 492 eur. Zákon o minimálnej mzdy umožňuje sociálnym partnerom dohodnúť sa na výške minimálnej mzdy do 15. júla bez zásahu vlády, ako to hovorí vo svojom výroku Branislav Ondruš.Konfederácia odbo...

Branislav Ondruš

Hlas

Štát a samosprávy dokopy zamestnávajú okolo 400 tisíc ludí. Niečo cez 400 tisíc.

O 5 minút 12 - 08.05.2017
Pravda

Presný počet zamestnancov štátu a samosprávy uvádza portál cenastatu.sk, podľa ktorého vo verejnej správe SR pracovalo za rok 2016 407 tisíc osôb. Rovnaké číslo sa uvádza v Hlavnej knihe Rozpočtu verejnej správy na roky 2016- 2018, ktorý bol schválený Národnou radou SR. Výrok hodnotíme ako prav...

Boris Kollár

SME RODINA

...porovnanie minimálnej mzdy. Na Slovensku je to 435 euro, Slovinsko 804. Keď si zobereme produktivitu práce Slovensko má 82 % produktivity EÚ, Nemeck 106 % a Slovinsko len 81 %.

O 5 minút 12 - 08.05.2017
Pravda

Podľa štatistiky Eurostatu o výške minimálnej mzdy v krajinách Európskej únie je minimálna mzda na Slovensku v roku 2017 skutočne 435 EUR. V Slovinsku je minimálna mzda tento rok vo výške 804, 96 EUR. Eurostat vedie taktiež štatistiky produktivity práce, najnovšie z roku 2015. Produktivita na Sloven...

Ivan Švejna

MOST-HÍD

Za posledné štyri roky sa nezvyšovala táto hranica (odpočítateľná položka zo základu dane pozn.)

O 5 minút 12 - 08.05.2017
Pravda

Nezdaniteľná položka sa naposledy zmenila k 1.júlu 2013, keďže sa vypočítava z násobku životného minima, ktoré je od roku 2013 zmrazené. To znamená, že v roku 2017 zostala táto položka nezmenená. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Nezdaniteľná časť na daňovníka (na mesiac) pri výpočte preddavkov...

Ivan Švejna

MOST-HÍD

Stav ekonomiky je lepší ako v rokoch 2009 a 2010. Výrazne viac sa vyberá daní a odvodov.

O 5 minút 12 - 08.05.2017
Pravda

Za posledných sedem rokov skutočne zaznamenávame rozdiel vo výbere daní a odvodov ako aj v ekonomickom stave krajiny. V rokoch 2009-2010, ktoré uvádza Švejna bola strata na výbere daní vysoká aj keď táto oblasť patrí medzi najvýznamnejšie zdroje príjmov rozpočtu verejnej správy. V súčasnej dobe...

Ivan Švejna

MOST-HÍD

Každý zamestnanec platí dane od výšky 317 euro, z toho sa neplatí daň, za každé euro navyše sa už platí daň 19 %.

O 5 minút 12 - 08.05.2017
Pravda

Pre výpočet nezdaniteľnej časti základu dane je dôležitou veličinou výška životného minima, ktoré v roku 2017 činí 198,09 eur. Ak je základ dane nižší ako 100-násobok výšky životného minima, nezdaniteľná časť základu dane predstavuje 316,94 eur, čo možno zaokrúhliť na Švejnom uvedených 317 eur. Sadz...

Richard Sulík

SaS

...reálna mzda už tri roky po sebe rastie medzi 3 a 4 percentami.

O 5 minút 12 - 08.05.2017
Neoveriteľné

Nebudem klamať, tu sa mi podarilo dopátrať iba k tzv. indexom reálnych miezd zverejnených Štatistickým úradom. Ich rast ako aj hodnota sama osebe však vôbec nekorešpondovali s údajmi zo zopár správ TASR (tie skutočne spomínali rast cca. 3,5 %)....

Richard Sulík

SaS

...západoeurópske krajiny majú výrazne pod 50% (pomer minimálnej mzdy k priemernej, pozn.).

O 5 minút 12 - 08.05.2017
Neoveriteľné

Branislav Ondruš

Hlas

U nás sa zisky delia tak, že 42 % zostane zamestnancom a 52 % zamestnávateľom. V Slovinsku 57 % ostane zamestnancom.

O 5 minút 12 - 08.05.2017
Nepravda

Podľa blogu Milana Kuruca, zakladateľa projektu Pracujúca chudoba, dostane slovenský zamestnanec 38% z HDP a zvyšných 62% si ponecháva zamestnávateľ. Výrok preto hodnotíme ako nepravdu.Kuruc v blogu taktiež hovorí o Slovinsku, konkrétne, že deľba HDP ide pol na pol....

Ivan Švejna

MOST-HÍD

V roku 2014 sa z minimálnej mzdy nepatila daň. 2015 už to bolo 5 euro. V súčastnosti je to 13 euro.

O 5 minút 12 - 08.05.2017
Nepravda

V roku 2014 preddavok na daň predstavoval 0 eur. Keďže však došlo v roku 2015 k zvýšeniu minimálnej mzdy z 325 na 380 eur, zvýšil sa aj preddavok na daň a to na 2,3 eur. V roku 2017 došlo k výraznému zvýšeniu minimálnej mzdy a suma preddavku na daň sa tak zvýšila na 11 eur. Keďže číselné hodnoty sa ...

success
error